Columns

Het Sarnámihuis biedt een platform aan columnisten uit de Hindostaanse gemeenschap die ervaringen en belevingen delen in hun maandelijkse columns. Alle verhalen zijn verbonden door Hindostaanse geschiedenis, cultuur of identiteit. Maar iedere columnist heeft een eigen perspectief en een unieke invalshoek. Maak kennis met de columnisten van het Sarnámihuis en veel leesplezier toegewenst!

Amar Soekhlal is vrijwilliger bij het Sarnámihuis en schrijft een serie korte verhalen voor de website van het Sarnámihuis. Geboren op Kwatta, Suriname, koestert hij dierbare herinneringen die hij vaak in zijn columns met de lezers deelt. In de jaren ´80 was hij lid van het Kollektief Jumpa Raj Guru. Een bijzonder leerzame periode waar tevens de basis werd gelegd voor zijn strijd voor de eigen culturele identiteit. Het Kollektief heeft het fundament gelegd voor de emancipatie van het Sarnámi, mijn moedertaal. Amar heeft in verschillende functies aan diverse maatschappelijke initiatieven bijgedragen. Zo was hij penningmeester van de studentenvereniging Surinen, bestuurslid van de Stichting Welzijnswerk Surinamers Den Haag (SWSH) en voorzitter van de Stichting Hindustaans Film & Muziek Festival. In 2006 werd hij voorzitter van Stichting Holi Samen, waarmee hij elk jaar op het wijkpark Transvaal in Den Haag holi/phaguwá organiseert en duizenden bezoekers trekt.
Jan S. Soebhag was een lopende encyclopedie die zijn kennis regelmatig deelde met lezers van het Sarnámihuis. In zijn jongere jaren was hij lid van de vereniging Nauyuga. Later fungeerde hij als algemeen secretaris van de Culturele Unie Suriname. Ook was hij actief als redactielid van Bhásá. In zijn dagelijks leven werkte hij als documentalist voor Hindostaanse cultuur bij de afdeling Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs in Paramaribo. Veel van zijn ervaring en kennis heeft hij vastgelegd in de columns die hij schreef voor het Sarnámihuis, waarin hij oude tradities en bijzondere levensverhalen uiteenzette voor de lezers. Jan is niet meer onder ons, maar zijn verhalen en bijdragen blijven ons altijd bij.
Padmini Kanhai Mishre is werkzaam bij een dienstverlenende organisatie. Daarnaast is ze vrijwilliger bij het Wijknetwerk van de Gemeente en het museum Warsenhoeck te Nieuwegein. Na de publicatie van het boek: “A remarkable case study on family in the Indian Diaspora” is zij geïnspireerd geraakt voor verdere onderzoeken van de familie historie in zowel Nederland als in diversen landen. Padmini heeft dan ook samen met haar zus een stamboom van Vaders- en Moederszijde gemaakt en uitgewerkt. De periode stamt af vanaf 1893 tot heden. In het jaar 2017 heeft het blad GEN haar geïnterviewd over de familie geschiedenis van Indiase komaf met de beschikbare documenten. In haar columns zal Padmini herinneringen delen van haar vader, die een uitgebreid archief bijhield en unieke documenten heeft bewaard met bijzondere verhalen.
Pravini Baboeram is artiest en activist, die kunst creëert om bij te dragen aan sociale verandering. Ze is mede-oprichter van Holi is geen Houseparty, een actiegroep die strijdt tegen culturele kaping van het Hindoe lentefeest Holi, en initiatiefnemer van de Anti-racisme Stemwijzer. Ook heeft ze de campagne Tetary Moet Opstaan geleid, een crowdfunding actie voor het vervangen van het standbeeld van kolonisator Barnet Lyon door de Hindostaanse verzetsstrijder Janey Tetary. Pravini heeft ook Indian History Month opgezet om verhalen en bijdragen van mensen uit de Indiase diaspora te vieren. In haar bijdragen voor het Sarnámihuis kaart ze vooral vraagstukken aan gerelateerd aan koloniale geschiedenis en anti-racisme strijd.
Rakish Naipal is 43 jaar en geboren in Den Haag. Werkzaam in de ICT en jarenlang keeper geweest bij Tac ’90. De thema’s die hij zal bespreken in zijn columns zullen betrekking hebben op om hoe het is om als Surinaamse Hindoestaan in Nederland te leven wonen en werken. Zijn eerste column is te vinden in de eerstvolgende nieuwsbrief van het Sarnámihuis op 7 oktober. Wij heten Rakish van harte welkom bij het Sarnámihuis en kijken uit naar zijn eerste column!
Ricky Ajay Singh, ook wel bekend als The Suited Tablist is in het dagelijks leven Business Project Manager, maar haalt vooral zijn hart op in de wereld van muziek. Als percussionist en Tabla-speler (al ruim 22 jaar), is hij met enig regelmaat op het podium te vinden, of met zijn eigen orkest of als gastmuzikant. Ajay zal zich in zijn columns vooral richten op het interviewen van muzikale collega’s, geloof/spiritualiteit en participatie van jongeren en ouderen.
Sebieren Hassenmahomed heeft veel Hindostaanse vrouwen geïnterviewd over hun leven. Ze heeft verhalen verzameld die een indringende kijk geven in levens die getekend worden door intense vreugde en verdriet. De vrouwen vertellen openhartig over hun jeugd, ouders, liefde, geloof, seksualiteit, kinderen, onderwijs, huwelijk, schoonfamilie, werk, gezinsleven, migratie en wonen in Nederland. Sommige verhalen zijn verdrietig, andere humoristisch en weer andere ironisch en sarcastisch. Hassanmahomed combineert scherpe observatie met kritisch commentaar. Daardoor ontstaat een frisse blik op het leven van Hindostaanse vrouwen uit Suriname.
 
Siela Ardjosemito-Jethoe geeft al ruim 14 jaar hoor- en werkcolleges en trainingen over diversiteits- en identiteitsvraagstukken. Dit doet zij aan De Haagse Hogeschool, en daarnaast o.a. bij de Leidse Hogeschool, VIA Hogeschool in Denemarken, Hochschule Soziale Arbeid Luzern in Zwitserland en bij Artesis Palentijn in België. Zij houdt zich bezig met allerlei onderwerpen zoals de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, etnische turbulentie wanneer het in- en uitsluitingsmechanismen betreft, het belang van cultureel erfgoed voor alle groepen in Nederland en meer van dit soort onderwerpen. Daarnaast werkt ze als zelfstandige vanuit Connecting the Dots unlimited aan inclusiviteit door het geven van trainingen, advies en coaching. In haar columns zal Siela thema’s rond identiteit en diversiteit in de hedendaagse met name grootstedelijke context bespreken. Voor haar gaat het dan vooral om alledaagse uitdagingen, van alledaagse mensen, in alledaagse situaties. Met namen het schrijven over verschil, overeenkomsten, kleur en frictie, vind zij interessant.
Svastika Ramcharan is lerares Nederlands en onderdirecteur verbonden aan het Mr. dr. J.C. de Miranda Lyceum (vwo) in Paramaribo, Suriname. Zij kijkt in haar columns vanuit haar perspectief naar het dagelijkse leven naar aspecten gerelateerd aan de Surinaams-Hindoestaanse cultuur. Niet alleen inzichten die ze in deze hoedanigheid verkrijgt, maar ook ervaringen die ze opdoet als voorzitter van Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker dragen bij tot het vormen van verschillende denkpatronen over het onderwijs en het sociale leven.