Projecten

Het Sarnámihuis heeft door de jaren heen verschillende projecten en campagnes uitgevoerd. Altijd op initiatief van enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten om bepaalde verhalen zichtbaar te maken. Het Sarnámihuis fungeert hierbij als facilitator, waarbij begeleiding en netwerken beschikbaar worden gesteld om die ideeën tot een mooi resultaat te brengen. Bekijk hier de projecten die het Sarnámihuis heeft uitgevoerd.

Naar aanleiding van de discussie rondom het borstbeeld van Barnet Lyon en de roep om een borstbeeld voor Tetary te realiseren, is het Comité Tetary Moet Opstaan opgericht: “Vele nakomelingen van de Hindostaanse contractarbeiders zijn onbekend van de offers die hun grootouders hebben gebracht. Zij hebben gevochten voor hun rechten en vrijheden van hun nakomelingen. Tot op de dag van vandaag zijn deze helden en heldinnen onbekend in de Surinaamse en Nederlandse geschiedenis. Hun verhaal en erkenning ontbreekt in de geschiedenisboeken en in de samenleving. (…) Deze campagne heeft als doel om het borstbeeld van George Henry Barnet Lyon te vervangen door een borstbeeld van Janey Tetary. Het huidige beeld dat in 1908 werd opgericht voor de kolonisator die verantwoordelijk was voor de dood van Hindostaanse verzetsstrijders dient plaats te maken voor een gezicht symbool staat voor de moed en offers die onze voorouders hebben gebracht. Daarom zeggen wij: Barnet Lyon moet vallen, Tetary moet opstaan.” Op 24 september 2017 is het beeld van Barnet Lyon daadwerkelijk vervangen door een beeld van Tetary.
Op 5 juni 2018 vond het theaterstuk Unravel plaats in het kader van 145 jaar Hindostaanse Immigratie. Een theaterstuk dat vraagstukken gerelateerd aan LHBT+ verbond met Hindostaanse geschiedenis, cultuur en identiteit. Het stuk is ontwikkeld door Hindostaanse jongeren die hun eigen ervaringen en uitdagingen vertaalden naar een ontroerend, maar krachtig theaterstuk. In deze interviewserie kijken de spelers en theatermakers terug op het proces en wat dit voor hen en hun relatie met de Hindostaanse gemeenschap heeft betekend.
Geïnspireerd door het model van Black History Month lanceerde het Sarnámihuis in 2015 de eerste editie van Indian History Month, een initiatief gericht op het zichtbaar maken en delen van Hindostaanse geschiedenis. Gedurende de hele maand juni worden op de facebook pagina van het Sarnámihuis dagelijks bijzondere verhalen gedeeld van nazaten van Hindostaanse contractarbeiders die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan geschiedenis en cultuur. Het zullen verhalen zijn die veelal onbekend zijn en niet terug te vinden zijn in de Nederlandse geschiedenisboeken of musea, maar een belangrijk onderdeel zijn van het Hindostaans cultureel erfgoed.
Naar aanleiding van 140 jaar Hindostaanse Immigratie, waarin het thema Barhanti (Vooruitgang) centraal stond, ontwikkelde het Sarnámihuis de Barhanti Fotocampagne, een fotoserie van Hindostaans artistiek talent. In deze reeks foto’s werden Hindostanen uit verschillende kunstgenres in beeld gebracht. Met de slogan “Trots op Eigen Werk” werd een oproep gedaan aan de Hindostaanse gemeenschap om lokaal talent te steunen en de waardering uitgesproken voor hun creativiteit en  artistiek ondernemerschap. De artiesten zelf deelden hun definitie van vooruitgang. De campagne was een initiatief van het Sarnámi Artist Network, een platform dat kennisdeling, ervaringen uitwisselen en ontmoeting aanmoedigt tussen Hindostaanse artiesten. De foto’s zijn gemaakt door Ashvin Ghisyawan.
In deze portrettenserie Generatie Nu, bracht het Sarnámihuis verschillende maatschappelijke initiatieven naar voren die getrokken werden door Hindostaanse jongeren. Deze reeks van organisatieprofielen ontstond naar aanleiding van een Hindostaanse jongerendag, waar verschillende jongerenorganisaties die zich bezig hielden met Hindostaanse identiteit in de multiculturele samenleving uitgenodigd waren voor uitwisseling van ervaringen en ideeën. Hieruit bleek dat er veel organisaties waren met gemeenschappelijke doelen die elkaar opzochten voor samenwerking. Met deze serie van portretten wilde het Sarnámihuis bijdragen aan zichtbaarheid en waardering van de Hindostaanse jongerenorganisaties.
De eerste interviewreeks die het Sarnámihuis heeft opgezet was Trots op…, een serie interviews met Hindostanen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan kunst en cultuur. Iedere artiest kreeg vijf vragen voorgeschoteld die hen  liet reflecteren op hun jeugd en hoe hun passie voor de kunst zich heeft ontwikkeld. Het doel van deze interviewreeks was om de verhalen en bijdragen van deze artiesten zichtbaar te maken.