Literatuurbronnen t.b.v. familiegeschiedenis Surinaamse Hindostanen

Tijdens het uitzoeken van zijn familiegeschiedenis in Suriname kwam, Prem Dihal artikelen, boeken en websites tegen waarvan hij denkt dat die interessant zijn en daarom graag onder uw aandacht wil brengen. Het zal niet voor eenieder een zelfde betekenis hebben. Hij wil benadrukken dat het geen boekbesprekingen zijn. Het belang van de bronnen heeft hij aangegeven op een schaal van 1 tot 5 sterren. Heel veel succes in uw zoektocht!

Anda Suriname, www.suriname.nu

Is een website met veel info over Suriname. Leuk om mee te beginnen, korte artikelen en veel fotomateriaal. Een gedetailleerde beschrijving van de Hindostaanse Immigratie zul je er niet vinden maar het neemt niet weg dat je het niet moet overslaan. Rating: •••

Azimullah EG red, Van Brits-Indisch emigrant tot burger van Suriname. 1963, Surinaamse Jongeren Vereniging “MANAN”, Den Haag, Nederland

Titel spreekt voor zich en een verdere uitleg is niet nodig. Het is een leuk tijdsbeeld! Rating: ••

Azimullah E, Jagernath Lachmon, een politieke biografie, Paramaribo, Vaco-Press, ISBN 9991495045

Azimullah beschrijft de levensloop van Lachmon. Hij ontkwam er niet aan om gevoelige onderwerpen te omzeilen. Een nuttig boek als je meer over de Hindostaanse immigratie wil lezen/schrijven en uiteraard ook aanbevolen als je het over de Surinaamse politiek wil hebben. Rating •••

Bahadur G, Coolie Woman The Odyssey of Indenture, 2016, Hurst & Company, London, ISBN 9781849046602

Een onderwerp dat in de beschrijvingen van de Surinaamse “Hindostaanse Immigratie” niet zoveel aandacht krijgt. Bahadur beschrijft op scherpe wijze het geweld tegen de vrouwen vanaf vertrek tot op de plantages in Guyana. Ik begon mij af te vragen waarom er zo weinig over agressie/geweld tegen de vrouwen geschreven is in de immigratieverhalen van Suriname. Kwam het niet of minder voor? Wordt/werd het stil gehouden? Het zou toch een keer onderzocht mogen worden. Rating: •••

Bakker FL, Hindoes in een creoolse wereld, 1999, Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, ISBN 9021137550

Een onmisbaar boek over Hindoestanen/Hindoeïsme in Suriname in de jaren 90. Elk Hindoestaan zou dit boek gelezen moeten hebben. Bakker’s zijn mening is soms iets afwijkend van de werkelijkheid maar hij draagt heel wat nuttige informatie aan, vooral voor de Hindoestaan! Rating: ••••

Baldewsingh RS red, Sarnami Sanskirti I, Surinen, Den Haag, 2018, ISBN 9789071995170

Baldewsingh RS red, Sarnami Sanskirti II, Surinen, Den Haag, 2019, ISBN 9789071995200

Deze serie zou, wat mij betreft, elk jaar mogen uitkomen. Het beschrijft het erfgoed dat tot aan het begin van deze eeuw net geen aandacht heeft gekregen. Baldewsingh, zelf een veelschrijver/kenner op dit gebied, coördineert de artikelen van een aantal schrijvers die op het desbetreffend gebied goed ingevoerd zijn. Een belangrijke ontwikkeling, maar ook hier is er sprake van (nog) te weinig bekendheid. Rating •••

Bhagwanbali R, De tot koelie gemaakten, 2021, Amrit, Den Haag, ISBN 9789074897211

‘Men herkent het wel, maar erkent het niet’. Gaat over de behandeling van de BI-contractanten door de plantagehouders, lees Nederland. Het gaat over dehumanisering. Een must-read! Kritisch doornemen is wel een vereiste. Rating ••••

Bhagwanbali R, Tetary de koppige. Het verzet van de Hindoestanen tegen het Indentured labour-systeem in Suriname, 1873-1916. 2013, Amrit, Den Haag, ISBN 9789074897631

In de jaren 60 en 70 leerde je niets tot weinig over het verzet van de Hindostaanse immigranten op de plantages. Bhagwanbali beschrijft deze revolte uitgebreid. De lezer moet wel rekening houden met de verschillende standpunten over een nogal heikel onderwerp (beeld Tetary vs Barnet Lyon). Rating ••••

British Library, www.bl.uk/windrush/articles/indenture-to-windrush

Het is een van de vele websites in de zoektocht naar informatie. Rating: ••

Bruijning CFA red, Encyclopedie van Suriname, 1977, Amsterdam, ISBN 9010018423

Als je geluk hebt dan kun je nog een exemplaar op de kop tikken op het internet. Een leuk hebbedingetje en boordevol informatie over Suriname. Tegenwoordig heb je natuurlijk Internet/Wikipedia. Rating: ••

Burg van den J, www.plantagejagtlust.nl

Het moet toch niet moeilijk zijn om een website/Facebook pagina te maken van de desbetreffende plantages? Jacob van den Burg laat dat blijken met plantagejagtlust.nl. Je vindt er veel info over de plantage Jagtlust. Van mij krijgt het een hoge rating want mijn overgrootouders kwamen daar te werken. Rating: ••••

Centraal Bureau Burgerzaken, Paramaribo, Suriname

Als u de ‘burgerlijke zaken’ zoals geboorte-, huwelijks-, overlijdensakte wil hebben dan moet u hier zijn. Maar let op, je kunt geluk hebben als je zelf de weg weet te vinden, maar weet je de weg niet dan zou het een probleem kunnen worden. Het personeel is vriendelijk maar niet erg bedreven in het informeren/uitleggen van de mogelijkheden. Het is een belangrijke schakel in een stamboomonderzoek. Rating: •••••

Choenni CES, Hindostaanse contractarbeiders 1873-1920, 2016, LM Publishers Volendam, ISBN 9789460224287

Hierin staat zo’n beetje alles wat je over de Hindostaanse immigratie moet of wil weten. Het is echt jammer dat het niet erg bekend is in de Hindostaanse kringen. Ze weten wel dat Choenni hierover schrijft maar vaak blijft het tot mijn grote ongenoegen daarbij. Het is wel een lijvig boek maar Choenni heeft het omstreeks mei 2020 een serie korte artikelen geschreven en deze handige samenvattingen zijn te vinden op Hindorama.com. Zie ook de volgende drie boeken. Rating: ••••

Choenni CES, Choenni GG, Sarnami Hindostani 1920-1960,2018, LM Publishers Volendam, ISBN 9789460222184

Als je het vervolg wil lezen, na de immigratie/contractperiode, dan vind je hier veel informatie. Het sluit aan op de vorige periode nl 1873-1920. Rating: •••

Choenni CES, Hindostaanse immigratiegeschiedenis in kort bestek (1873-2015), 2020, Sampreshan, Zoetermeer

Als je de vorige bronnen te dik vindt dan start je hiermee. Het is ook aan te raden om hiermee te beginnen en dan de vorige boeken te lezen of aan te schaffen. Rating: •••••

Choenni CES, Geschiedenis van Hindostanen 1873-2015, 2021, Sampreshan, Zoetermeer, ISBN 9789080509290

Eigenlijk kun je al de andere publicaties van Choenni vergeten en deze gebruiken. Elk Surinaams-Hindostaans gezin zou dit in de boekenkast moeten hebben staan. Het is gelardeerd met veel foto’s en heeft de potentie om het belangrijkste boek over de Hindostaanse immigratie in Suriname te worden Rating: •••••

Delpher, www.delpher.nl/nl/kranten

Een website waar je niet omheen kunt. Vele gedigitaliseerde Surinaamse kranten zijn hier te vinden. Mijn familie was actief in verenigingen en politiek en zodoende kwamen ze vaak in de krant. Als je dan zoekt op namen van verenigingen of personen dan kom je heel veel tegen. Er is ook veel info over ‘Burgerlijke Stand-zaken’ te vinden. Helaas ontbreekt De Ware Tijd. Rating: ••••

Dikland P, www.suriname-heritage-guide.com

Wilt u iets van de plantages weten waar uw voorouders kwamen te werken? Ontstaan, oude kaarten, historie, eigenaren, directeuren etc. Dikland heeft een zeer nuttige website met gegevens van vrijwel elk plantage. Onmisbaar in uw onderzoek. ‘Duidelijk anders- over hindoestaanse architectuur’; is een aanrader. Rating: •••••

Fokken M, Beyond being koelies and kantraki’s, 2018, Verloren, Hilversum, ISBN 9789087047214

Proefschrift van Margriet Fokken. Kan er weinig over zeggen omdat ik er weinig gebruik van heb gemaakt.

Ghafoerkhan A en Ahmadali B, Stamboomonderzoek van de families Ghafoerkhan-Ahmadali, 2003, Paramaribo

Er zijn vele onderzoeken gedaan naar familieverledens of stambomen. Ze verschillen in aanpak en omvang. Ik heb een aantal bekeken en deze is vrij “basic”. Ik raad eenieder aan om zeker een aantal voorbeelden door te nemen. Rating: ••

Google Maps

Dit behoeft geen nadere uitleg. Combineer het met Maps of India. Een waarschuwing; namen van vele plaatsen, grenzen van staten e.d. zijn in de laatste 150 jaar gewijzigd. Rating: •••

Gowricharn R red, Onbeschreven erfgoed, Perspectieven op de Surinaams-Hindostaanse cultuur. 2017,

LM Publishers, ISBN 978-94-6022-465-2

Als je het gevoel hebt dat er geen overzicht is van het culturele erfgoed (van de kantraki’s) dan voorziet dit boek je je van die ontbrekende informatie! Het is jammer, ook hier, dat het zo onbekend is gebleven. Rating: •••

Gowricharn R, Miskend verleden. 2020, Hilversum, Uitgeverij Verloren, ISBN 9789087048761

Een beschrijving van de Hindostaanse boeren tussen 1880-1980. Je kunt al veel lezen over de Hindostaanse immigratie en individuele familieverhalen maar hier vindt je een beschrijving over wat de meeste Hindostanen gingen doen nadat hun contract afgelopen was en hoe het ze is vergaan. Rating: •••••

Gowricharn R, De Goudsmid, 2021, Zutphen, Walburg Pers, ISBN 9789462497054

Je kunt veel wetenschappelijke artikelen lezen maar het persoonlijke verhaal zoals hier beschreven vind je niet in dat soort artikelen. Rating: •••••

HindoDatabaseDenHaag, www.archief.nl/suriname/base_hindo/database. Zie Nationaal Archief.

Zonder deze site kunt u bijna geen stamboomonderzoek doen. Gaandeweg is het verbeterd. Helaas ontbreken er van 20% van de immigranten de gegevens. Rating: •••••

Hindorama, www.hindorama.com

Ook een site die u niet mag overslaan. Ze hebben ongeveer zes jaar geleden een herstart gemaakt en het heeft heel veel informatieve artikelen en columns. Het wordt steeds beter. Zo heeft Choenni samenvattingen van zijn boek over de Hindostaanse immigratie geplaatst. Hoeft u nu niet meteen al zijn dikke boek(en) te lezen of te kopen (wat u eigenlijk wel zou moeten doen). Verder verschijnen er vaak leuke artikelen van Hans Ramsoedh, meestal politiek, en Kanta Adhin, meestal opinie/commentaar. Rating: •••••

Hoever R red, Lustrum Lyceum 1966-1971

1e lustrum Surinaams Lyceum later Mr. Dr. JC de Miranda Lyceum. Op zich lijkt dit niet iets te zijn voor een familiegeschiedenis, maar toen ik mijn schooljaren ging beschrijven vond ik het toch handig om een dergelijke bron te hebben. Dus als u in deze eerste jaren daar op school hebt gezeten dan beveel ik het u aan. Onder andere hilarische stukken afkomstig van “bakra-leraren”. Rating: •••

Hoffman T, Een verborgen geschiedenis. Anders kijken naar Nederlands-Indië. 2019, WBooks, Zwolle,

ISBN 978 94 625 8344 3. Inclusief tentoonstelling te Rotterdam 2019.

Bent u geweest naar “De Grote Suriname Tentoonstelling” in 2019 in Amsterdam? Vond u het een toeristische attractie? Miste u ook de Javanen, Chinezen en de Hindostanen? Wat voor impact had het op u? Dan had u de tentoonstelling over Nederland in Indonesië in Rotterdam (2019) moeten bezoeken. Lees dit boek en vergelijk het met uw achtergrond in Suriname. Een must-read voor de Javaan en Hindostaan in Suriname. Rating: ••••

IISR, https://iisr.nl/category/kennisproductie/hindostaanse-gemeenschap/

Uit deze hoek is de Hindostaanse database mede mogelijk geworden. Veel zult u waarschijnlijk niet gebruiken voor uw familiegeschiedenis. Het is aan te bevelen om er een kijkje te nemen. Rating: •••

Internet foto’s en ongelabelde info

Spreekt voor zich maar toch valt het tegen om altijd de bron/rechthebbenden te traceren. Eigen gebruik van foto’s zou mogen maar voor gebruik in publicaties moet men eerst toestemming hebben. Websites voor foto’s staan onderaan dit lijstje. Rating: •••

Kanhai, https://www.kanhai.it/index.php

Een fraai voorbeeld van een familiegeschiedenis en -stamboom maar dan digitaal! Rating: •••

Kempen van M, Herinneren, verbeelden, begrenzen. 150 jaar Hindostanen hier en daar. Eerste Jit Narain Lezing, 31 aug 2018, Den Haag

Van Kempen is de guru wat betreft Surinaamse literatuur. Nu hoef je gelukkig niet alles van hem te lezen als je Hindostaans stamboomonderzoek doet. Maar dit artikel is wel handig. Verder is het aan te bevelen om “Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur” (twee delen en +/- 1000 pagina’s) door te bladeren. Rating: ••••

Khan R, Het dagboek van Munshi Rahman Khan, 2003, Amrit, Den Haag, ISBN 9074897428

Een vrij zeldzaam document; Rahman Khan heeft zijn leven grotendeels op papier gezet in het Urdu en Hindi. Het verhaal begint al in India. Dit is een bewerking van zijn aantekeningen en is dus een ‘niet alledaagse uitgave’. De lezer dient wel rekening te houden met zijn redeneertrant. Rating: •••

Klerk de CJM, Boek II De Immigratie der Hindostanen in Suriname, 1998, Amrit, Den Haag, ISBN 9074897312

De (eerste) klassieker over de Hindostaanse immigratie! Helaas is het niet meer verkrijgbaar. Probeer er een te lenen bij iemand die wel een exemplaar heeft kunnen bemachtigen. Categorie must-read. Rating: •••••

Klooster van der O, en Bakker M, Architectuur en bouwcultuur in Suriname, 2009, KIT Publishers, Amsterdam, ISBN 9789068325317

Een heel mooi vormgegeven boek over allerlei gebouwen in Suriname. Het is weliswaar zonder de kijk vanuit de Hindostaanse hoek, maar de moeite van het bekijken waard. Wil je meer over de Hindostaanse bouwstijlen weten dan moet je op Dikland’s website kijken. Rating: •••

Kom de A, Wij slaven van Suriname.

Behoeft geen verdere toelichting. Rating: •••

Lala Rookh, www.lallarookh.nl

Dit is het instituut die over de immigratiegeschiedenis gaat. Dus een bezoek aan deze website is onontkoombaar. Maar het mag wel beter onderhouden worden. Rating: ••••

Loor A, Jairam, 1997, CCS, Paramaribo, ISBN 9991489633

Er zijn enkele verhalen over de geschiedenis van de Hindostanen door personen “van buiten”. Ze verschillen in aanpak en omvang. Ik heb een aantal bekeken en deze is vrij “basic”. Het is de moeite waard om een aantal voorbeelden door te nemen. Rating: ••

Mahabier B en Choenni C, Arya Samaj in Suriname en Nederland in de 20ste eeuw, 2015, PRASNE, Zoetermeer

Als u al vragen had over de te volgen koers van de Hindostaanse godsdienststromingen dan kunt hier het verslag vinden van de bijeenkomst van het Arya Samaj waar deze vraag centraal stond. Heel belangrijk voor de toekomst. Rating: ••••

Maps of India, www.mapsofindia.com/maps/uttarpradesh

Als je naast Google’s plattegronden andere info nodig hebt over districten, staten, bevolking etc. dan is dit een handige website. Het linkje is maar een voorbeeld. Rating: •••

Mc Leod C, It happened at Mariënburg Suriname. 1997, Vaco, Paramaribo, ISBN 9789991401119

Mc Leod is een bekende veelschrijver en zij schreef ook over de opstand in 1902 op Mariënburg. Rating: •••

Meel P, De emigratie van Hindostaanse contractarbeiders naar Suriname 1873-1917

Er waren weinig samenvattingen over de Hindostaanse Immigratie: of je moest een dik boek lezen of je moest het doen met een paar pagina’s tekst. Dit artikel voorziet in die behoefte namelijk; kort en bondig. Recent heeft Choenni een paar artikelen op de site van Hindorama geplaatst. Rating: ••••

Nandram SS, Voel je thuis waar je ook bent, 2018, Praan, Diemen, ISBN 9789491551123

Er zijn vele onderzoeken gedaan naar het familieverleden of stamboom. Ze verschillen in aanpak en omvang. Deze is opgebouwd m.b.v. een veertigtal korte verhalen waardoor het heel prettig leest. Het is alleen jammer dat er een aantal slordigheden in staan die vermeden hadden kunnen worden. In een tweede druk zou het weggewerkt kunnen worden. Heeft een leuke omschrijving van het kastestelsel. Rating: ••

Nationaal Archief Suriname, Paramaribo, Suriname.

Als u de originelen van allerlei documenten wil inkijken moet u hier zijn. Maar let op, je kunt geluk hebben als je zelf de weg weet te vinden, maar weet je de weg niet dan zou het een probleem kunnen worden. Het personeel is heel vriendelijk maar lijkt nog niet erg bedreven in het informeren/uitleggen van de mogelijkheden. Ze zijn wel heel vriendelijk. Het is onmisbaar in uw stamboomonderzoek. Rating: •••••

Nationaal Archief, www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index. Zie HindoDatabase.

Zonder deze site kunt u bijna geen stamboomonderzoek doen. Gaandeweg is het verbeterd. Helaas ontbreken er van ongeveer 20% van de immigranten de gegevens. Rating: •••••

NMVW collectie, https://collectie.wereldculturen.nl

Tijdens een zoektocht naar het verleden kom je op het internet vele artikelen en foto’s tegen. Kwaliteit verschilt dan vaak heel sterk etc. Maar dit zo’n site waar je foto’s van goede kwaliteit kunt vinden en vaak vrij van rechten of mét toestemming. Rating: ••••

Oedayrajsingh Varma FHR, De slavernij van Hindustanen in Suriname. 1994, PJD ’69, Paramaribo, ISBN 9080065915.

Dit is een van de oudere bronnen waarin heel kritisch naar de immigratie gekeken werd/wordt. Soms geeft het een gevoel dat Suriname er toen nog niet aan toe was. Hij was toen nog te ‘revolutionair’ (revo) denk ik. Rating: •••

Pinterest foto’s

Begin hier als u op zoek gaat naar informatie. Zoek op alle woorden die u kunt bedenken rondom uw onderzoek. Waarschuwing: pas op dat u niet overvoerd raakt! Herkomst van vele foto’s is moeilijk traceerbar. Rating: ••••

Raghoebier R, Sanskriti kí baten, 1987, Aktua Print, ISBN 9991411003

Hindoe ceremonieën, geschiedenis van het Hindoestaans toneel en Ramlila worden beschreven en dat al in 1987. Rating net als Baldewsingh’s Sarnami Sanskirti I en II. Rating: •••

Rajamony V, India and the Netherlands, Past, Present & Future

Wat weten wij van de relatie tussen Nederland en India? Het begon al in de zestiende eeuw. Later de VOC en dat ‘oosterse’ slavernij groter dan de ‘westerse’ slavernij en vele andere bijzondere dingen bijvoorbeeld over Rembrandt. Emigratie van Brits-Indiërs naar Suriname wordt ook beschreven. Rating: •••

Sandew Hira, Decolonizing the mind. Een fundamentele kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme, 2009, Amrit, Den Haag, ISBN 9789074897525

Van Hira is bekend dat hij een uitgesproken, wellicht een afwijkende mening heeft over kolonialisme en niet alleen om die reden raad ik u dit boek aan. Rating: •••

Santokhi S red, Hindoehervormers en hun passie oor de Arya Samaj, 2019, Rishi Foundation, Den Haag

Een overzicht/geschiedenis wordt hier gegeven van bepaalde afdelingen van het Arya Samaj. Kan nuttig zijn voor personen met belangstelling voor het Arya Samáj. Rating: ••

Santokhi E en Nienhuis L, Sarnámi woordenboek, 2018, Sampreshan, ISBN 9080509256

Als Hindostaan uit Suriname ontkom je niet aan het Sarnamí. Dit is een handig boek om als leidraad te gebruiken voor de officiële schrijfwijze. Ook is een gedeelte met vervoegingen van een 12-tal werkwoorden in acht tijden. Het komt bij mij over alsof je makkelijker Hindi zou kunnen leren met dit boekje bij de hand. Rating: •••

Sarnámihuis, www.sarnamihuis.nl

Ook een site die u niet mag overslaan. Ze zijn al geruime tijd bezig en hebben heel veel informatieve artikelen en columns. Zo hebben zij meegewerkt aan de HindoDataBase en de Calcutta-brieven. Vaak ook recensies en hoeft u dus niet meteen alle dikke boeken te lezen of te kopen (wat u eigenlijk wel zou moeten doen). Rating: •••••

Scheldwacht R red, Pinda*, een glossy met een Indisch tintje. Stichting Indomedia, 2019, Betapress BV

Ook de Indo’s in Nederland ervaren het ongemak van de omgang met/van de Nederlanders in Nederland. Als je dit leest kom je heel veel herkenbare situaties tegen. Rating: •••

Schuringa T e.a., Schaafijs en Wilde bussen. Straatkunst in Suriname, 2010, KIT Publishers, Amsterdam, ISBN 978 94 6022 054 8.

Een leuk boek over de schilderkunst op schaafijskarretjes en wilde bussen. Hiervan werd gebruik gemaakt om bepaalde foto’s te dateren. Inclusief “Hindostaanse-Wilde Bus-kunst”! Rating: ••

Sing KR, Uit de klei van Saramacca, 2019, Boom, Amsterdam, ISBN 9789024427116

Een verzorgd en goed geschreven familieverhaal met nadruk op de relatie tussen de ouders onderling van de schrijver. Rating: •••

Sital S, De prijs van kerrie, 2018, Bakas Books, ISBN 9789491932441

Een vlot geschreven boek over het leven van een onderwijzeres afkomstig van Kwatta (Derde Rijweg). Goed verzorgd, haast glossy met veel foto’s met nadruk op foto’s uit India. Het verbaast mij ook hier dat het zo weinig aandacht heeft gekregen. Wordt dit boek verzwegen? Want als lastig ervaren onderwerpen worden niet vermeden, bijvoorbeeld homoseksualiteit, maar passeert als vanzelfsprekend de revue. Als u een familieverhaal zou willen lezen dan moet u deze niet overslaan. De verteller is de moeder van Adjiedj Bakas. Rating: ••••

Surinaams Museum, www.surinaamsmuseum.net

Handig voor foto’s! Ze hebben er veel over Suriname maar weer niet zoveel over de Hindostaanse immigratie. Hou er rekening mee dat ze niet erg happig zijn om toestemming te geven om de foto’s te mogen gebruiken. Correspondentie vanuit NL gaat stroef. Rating: •••

Telkaarten Volkstelling 1921, www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index

Handige website als u wil weten waar uw familie woonde omstreeks 31 juli 1921. Al de telkaarten van toen zijn gedigitaliseerd en in een database gestopt. Rating: ••••

Tharoor S, Inglorious Empire. What the British did to India, 2016, Penguin Books, ISBN 9780141987149

Nog zo’n must-read voor de Hindostaan! De houding, politiek etc. van de Engelsen staan hierin beschreven. Geeft een idee hoe de Indiërs toen leefden onder het juk van de Engelsen en mede daardoor naar het buitenland vertrokken. U wordt aangemoedigd om het toch te lezen ondanks dat het in het Engels is. Rating: •••••

Veen van der F en Steege ter D, Commewijne. Plantage, Javanen en andere verhalen. 2016,

LM Publishers, Volendam, ISBN 978 94 6022 430 0.

Veen van der F, Steege ter D en Binnendijk van C, Nickerie. Verhalen van mensen en gebouwen. 2013,

LM Publishers, Volendam, ISBN 978 94 6022 266 5.

Van der Veen heeft duidelijk ervaring om leuke boeken te schrijven over districten van Suriname. Historie, bewoners etc. worden beschreven en dat met veel foto’s. Rating: •••

Vuijsje H, God zij met ons Suriname, 2019, WalburgPers, ISBN 9789462494442

Surinamer wilt u uzelf beter leren kennen? Hollander, bent met een Surinamer getrouwd? Lees dit en u begrijpt uw Surinaamse partner en nog veel meer zaken nog beter. Een must-read voor de Surinamer én de bakra-partner. Ik overdrijf echt niet! Rating: •••••

Wikipedia

Gewoon onmisbaar. Het is handig om alle adreslinkjes op het internet goed te documenteren. Terugvinden gaat dan heel gemakkelijk. Rating: •••••

Wrecksite, https://www.wrecksite.eu/ 

Als je meer wilt weten over de schepen naast Wikipedia. Rating: •••

Voor nog meer beeldmateriaal:

https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/

https://bukubooks.wordpress.com/brits_indiers/

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

https://www.surinameplantages.com/kaarten/

https://www.flickr.com/photos/stichtingsurinaamsmuseum/with/6128391039/

https://www.rijksmuseum.nl/

https://www.mgirti.ac.mu/

https://collectie.wereldculturen.nl

Planten en dieren

Andel van T, en Ruysschaert S, Medicinale en rituele planten van Suriname, 2014, LM Publishers en Vaco, ISBN 9789460221392

Hindostaanse Immigranten brachten vele planten, die zij waardevol en nuttig achtten, mee naar Suriname. Hierin kun je ze vrijwel allemaal op de juiste naam erbij zoeken. Naam, gebruik en foto’s aanwezig. Wikipedia kan ook. Kijk eens onder faja-lobi! Rating: ••

Heyde H, Surinaamse vissen, Westfort Litho en Druk, Paramaribo, mei 1986

Heyde was in de jaren 60-70 een schrijver over Flora en Fauna van Suriname. Uit nostalgie heb ik dit hier op de lijst geplaatst. Vis was toch een belangrijkste eiwittenbronnen voor de kantraki’s. Slechts in een enkel “Hindostaans” artikel of boek wordt aan visvangst aandacht besteed ondanks dat er geschreven werd dat de voeding heel karig en slecht was. Maar Internet/Wikipedia kan ook geraadpleegd worden als je de namen wil weten en foto’s er bij wil zoeken. Rating: ••

Veer W, Vruchten in Suriname, Quick O’Print, Paramaribo, Juli 2001.

Veer W, Vruchten en meer in Suriname, Quick Offset Print, 2003, ISBN 9991484000

Gek genoeg worden in weinig “Hindostaanse” artikelen of boeken vruchten uitgebreid aangehaald. Ondanks dat er veel geschreven wordt dat het landbouwers zijn (geweest) en dus juist zij er elke dag mee te maken hadden. Een nuttig naslagwerk als u zoiets gaat beschrijven. Maar Internet/Wikipedia kan ook. Rating: ••