Literatuurbronnen t.b.v. familiegeschiedenis Surinaamse Hindostanen

Deze literatuurlijst is samengesteld door Prem Dihal.

Adhin K, Verslag van de themamiddag “Het Hindostaanse gedachtegoed in hedendaagse context”.

Dr. Jnan Adhin Instituut, Den Haag, 2005

Als het over Jnan Adhin gaat dan gaat het zeer waarschijnlijk over de politicus én wetenschapper. Hij wist zó véél en schreef mogelijk nog meer, echter het is jammer dat er zo weinig van zijn kennis verspreid is. Jnan Adhin Instituut probeert nu daaraan te werken. Zie website Hindorama. Hij zou veel meer gelezen moeten worden. In een onderzoek van een familiegeschiedenis komt het natuurlijk niet centraal te staan maar je kunt er haast niet omheen als je het over informatiebronnen van Hindostanen hebt. Rating in mijn context: •••

Anda Suriname, www.nu

Is een website met veel info over Suriname. Leuk om mee te beginnen, korte artikelen en veel fotomateriaal. Een gedetailleerde beschrijving van de Hindostaanse Immigratie zul je er niet vinden maar neemt niet weg dat je het niet moet overslaan. Rating: •••

Arya Dewaker, Gedenkboek ter gelegenheid van de opening van het Multifunctioneel Centrum en Hoofdmandir, 2001, Hoofdbestuur Arya Dewaker, Paramaribo

De geschiedenis van één van de grote stromingen binnen het Hindoeïsme in Suriname wordt hierin beschreven. Het is meer een overzicht door al de jaren heen. In geval van mij was het waardevol omdat familieleden van de vorige generatie er nauw bij betrokken waren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een gedenkboek van de Sanatan Dharm. Rating: •••

Azimullah EG red, Van Brits-Indisch emigrant tot burger van Suriname. 1963, Surinaamse Jongeren Vereniging “MANAN”, Den Haag, Nederland

Titel spreekt voor zich. Het is een leuk tijdsbeeld! Rating: ••

Azimullah E, Jagernath Lachmon, een politieke biografie, Paramaribo, Vaco-Press, ISBN 9991495045

Schertsend wordt gezegd dat dit de langste sollicitatiebrief ter wereld is. De roddels werden zogenaamd bevestigd toen Azimullah kort na de uitgave benoemd werd tot ambassadeur in Nederland. Azimullah beschrijft de levensloop van Lachmon. Hij ontkwam er niet aan om gevoelige onderwerpen te omzeilen. Een nuttig boek als je meer over de Hindostaanse Immigratie wil lezen/schrijven en uiteraard ook aanbevolen als je het over de Surinaamse politiek wil hebben. Rating •••

Bahadur G, Coolie Woman The Odyssey of Indenture, 2016, Hurst & Company, London,

ISBN 978-1-84904-660-2

Een onderwerp dat in de beschrijvingen van de Surinaamse “Hindostaanse Immigratie” niet zoveel aandacht krijgt. Bahadur beschrijft op scherpe wijze het geweld tegen de vrouwen vanaf vertrek tot op de plantages in Guyana. Ik begon mij af te vragen waarom er zo weinig over agressie/geweld tegen de vrouwen geschreven is in de immigratieverhalen in Suriname. Kwam het niet of minder voor? Wordt/werd het stil gehouden? Is er nog niemand opgestaan om over dit onderwerp te schrijven? Het zou toch een keer onderzocht moeten worden. Rating: •••

Bakker FL, Hindoes in een creoolse wereld, 1999, Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, ISBN 90 211 3755 0

Een onmisbaar boek over Hindoestanen/Hindoeïsme in Suriname in de jaren 90. Elk Hindoestaan zou dit boek gelezen moeten hebben. Bakker zijn mening is soms iets afwijkend van de werkelijkheid maar hij draagt heel wat nuttige informatie aan, vooral voor de Hindoestaan! Rating: ••••

Baldewsingh RS red, Sarnami Sanskirti I, Surinen, Den Haag, 2018, ISBN 978-90-71995-17-0

Baldewsingh RS red, Sarnami Sanskirti II, Surinen, Den Haag, 2019, ISBN 978-90-71995-20-0

Deze serie zou, wat mij betreft, elk jaar mogen uitkomen. Het beschrijft het erfgoed dat tot aan het begin van deze eeuw net geen aandacht heeft gekregen. Baldewsingh, zelf een veelschrijver/kenner op dit gebied, coördineert de artikelen van een aantal schrijvers die op het desbetreffend gebied goed ingevoerd zijn. Een belangrijke ontwikkeling, maar ook hier is er sprake van (nog) te weinig bekendheid. Rating •••

Bhagwanbali R, De tot koelie gemaakten, 2021, Amrit, Den Haag, ISBN 978-90-74897-21-1

‘Men herkent het wel, maar erkent het niet’. Gaat over de behandeling van de BI-contractanten door de plantagehouders, lees Nederland. Het gaat over dehumanisering. Een must-read! Rating ••••

 Bhagwanbali R, Tetary de koppige. Het verzet van de Hindoestanen tegen het Indentured labour-systeem in Suriname, 1873-1916. 2013, Amrit, Den Haag, ISBN 978-90-74897-63-1

In de jaren 60 en 70 leerde je niets over het verzet van de Hindostaanse immigranten op de plantages. Bhagwanbali beschrijft dit fenomeen. De lezer moet wel rekening houden met de verschillende standpunten over een nogal heikel onderwerp (beeld Tetary vs Barnet Lyon). Rating ••••

British Library, bl.uk/windrush/articles/indenture-to-windrush

Het is een van de vele websites in de zoektocht naar informatie. Rating: ••

Bruijning CFA red, Encyclopedie van Suriname, 1977, Amsterdam, ISBN 9010018423

Als je geluk hebt dan kun je nog een exemplaar op de kop tikken op het internet. Een leuk hebbedingetje en boordevol informatie over Suriname. Tegenwoordig heb je natuurlijk Internet/Wikipedia. Rating: ••

Burg van den J, plantagejagtlust.nl

Het moet toch niet moeilijk zijn om een website/Facebook pagina te maken van de desbetreffende plantages? Jacob van den Burg laat dat blijken met plantagejagtlust.nl. Je vindt er veel info over de plantage Jagtlust. Van mij krijgt het een hoge rating want mijn overgrootouders kwamen daar te werken. Rating: ••••

Choenni CES, Hindostaanse contractarbeiders 1873-1920, 2016, LM Publishers Volendam,

ISBN 978-94-6022-428-7

Hierin staat zo’n beetje alles wat je over de Hindostaanse Immigratie moet of wil weten. Het is echt jammer dat het niet erg bekend is in de Hindostaanse kringen. Ze weten wel dat Choenni hierover schrijft maar vaak blijft het daarbij tot mijn grote ongenoegen. Het is wel een lijvig boek maar Choenni heeft het omstreeks mei 2020 een serie korte artikelen geschreven en deze handige samenvattingen zijn te vinden op Hindorama.com. Zie ook volgende bron. Rating: ••••

Choenni CES, Hindostaanse immigratiegeschiedenis in kort bestek (1873-2015), 2020, Sampreshan, Zoetermeer

Als je de vorige bron te dik vindt dan start je hiermee. Het is ook aan te raden om hiermee te beginnen en dan het vorige twee bronnen te lezen of aan te schaffen. Rating: •••••

Choenni CES, Geschiedenis van Hindostanen 1873-2015, 2021, Sampreshan, Zoetermeer,

ISBN 9789080509290

Eigenlijk kun je al de andere publicaties van Choenni vergeten en deze gebruiken. Elk Surinaams-Hindostaans gezin moet dit thuis hebben staan. Het is gelardeerd met vel foto’s en heeft de potentie om het belangrijkste boek over de Hindostaanse immigratie in Suriname te worden Rating: •••••

Choenni CES en Choenni GG, Sarnami Hindostani 1920-1960, 2018, LM Publishers Volendam,

ISBN 978-94-6022-218-4

Als je het vervolg wil lezen, na de immigratie/contractperiode, dan vind je hier veel informatie. Het sluit aan op de vorige periode nl 1873-1920. Rating: •••

Delpher, delpher.nl/nl/kranten

Een website waar je niet omheen kunt. Mijn familie was actief in verenigingen en politiek en zodoende kwamen ze vaak in de krant. Als je dan zoekt op namen van verenigingen of personen dan kom je heel veel tegen. Rating: ••••

Dikland P, suriname-heritage-guide.com

Wilt u iets van de plantages weten waar uw voorouders kwamen te werken? Ontstaan, oude kaarten, historie, eigenaren, directeuren etc. Dikland heeft een zeer nuttige website met gegevens van vrijwel elk plantage. Onmisbaar in uw onderzoek. Rating: •••••

Fokken M, Beyond being koelies and kantraki’s, 2018, Verloren, Hilversum, ISBN 978-90-8704-721-4

Proefschrift van Margriet Fokken. Kan er weinig over zeggen omdat ik er weinig gebruik van heb gemaakt.

Ghafoerkhan A en Ahmadali B, Stamboomonderzoek van de families Ghafoerkhan-Ahmadali, 2003, Paramaribo

Er zijn vele onderzoeken gedaan naar het familieverleden of stambomen. Ze verschillen in aanpak en omvang. Ik heb een aantal bekeken en deze is vrij “basic”. Ik raad eenieder aan om zeker een aantal voorbeelden door te nemen. Rating: ••

Gobardhan-Rambocus L, Artikel uit de Ware Tijd, 01/06/2013

Op school en thuis had ik in mijn jonge jaren terloops iets meegekregen van de opstand op Mariënburg en wist dus niet hoe het in elkaar stak. Wilt u het in één artikel het bijgespijkerd hebben? Lees dan dit artikel. Rating: ••••

Google Maps

Dit behoeft geen nader uitleg. Combineer het met Maps of India. Rating: •••

Gowricharn R red, Onbeschreven erfgoed, Perspectieven op de Surinaams-Hindostaanse cultuur. 2017,

LM Publishers, ISBN 978-94-6022-465-2

Als je het gevoel hebt dat als je met Hindostanen praat er dan geen overzicht is van het culturele erfgoed (van de kantraki’s) dan voorziet dit boek je je van die ontbrekende informatie! Het is jammer, ook hier, dat het zo onbekend is gebleven. Een must-read voor elke Surinaamse Hindostaan. Rating: •••

Gowricharn R, Miskend verleden. 2020, Hilversum, Uitgeverij Verloren, ISBN 9789087048761

Een beschrijving van de Hindostaanse boeren tussen 1880-1980. Je kunt veel lezen over de Hindostaanse immigratie en individuele familieverhalen maar hier vindt je een beschrijving over wat de meeste Hindostanen gingen doen nadat hun contract afgelopen was en hoe het ze is vergaan. Must-read. Rating: •••••

HindoDatabaseDenHaag, archief.nl/suriname/base_hindo/database. Zie Nationaal Archief.

Zonder deze site kunt u bijna geen stamboomonderzoek doen. Gaandeweg is het verbeterd. Helaas ontbreken er van 20% van de immigranten de gegevens. Rating: •••••

Hindorama, hindorama.com

Ook een site die u niet mag overslaan. Ze hebben ongeveer vijf jaar geleden een herstart gemaakt en het heeft heel veel informatieve artikelen en columns. Het wordt steeds beter en beter. Zo heeft Choenni samenvattingen van zijn boek over de Hindostaanse Immigratie geplaatst. Hoeft u nu niet meteen al zijn dikke boek(en) te lezen of te kopen (wat u eigenlijk wel zou moeten doen). Verder komen er vaak leuke artikelen van Hans Ramsoedh, meestal politiek, en Kanta Adhin, meestal opinie/commentaar. Rating: •••••

Hira S, Decolonizing the mind. Een fundamentele kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme, 2009, Amrit, Den Haag, ISBN 978-90-74897-52-5

Van Hira is bekend dat hij een uitgesproken, wellicht een afwijkende mening heeft over kolonialisme en niet alleen om die reden raad ik u dit boek aan. Rating: ••••

Hoever R red, Lustrum Lyceum 1966-1971

1e lustrum Surinaams Lyceum later Mr. Dr. JC de Miranda Lyceum. Dus als u in deze eerste jaren daar op school hebt gezeten dan beveel ik u het aan. Onder andere hilarische stukken afkomstig van “bakra-leraren”. Rating: •••

Hoffman T, Een verborgen geschiedenis. Anders kijken naar Nederlands-Indië. 2019, WBooks, Zwolle,

ISBN 978 94 625 8344 3. Inclusief tentoonstelling te Rotterdam 2019.

Bent u geweest naar “De Grote Suriname Tentoonstelling” in 2019 in Amsterdam? Vond u het een toeristische attractie? Miste u ook de Javanen, Chinezen en de Hindostanen? Had het ook geen impact op u? Dan had u de tentoonstelling over Nederland in Indonesië in Rotterdam (2019) moeten bezoeken. Lees dit boek en vergelijk het met uw achtergrond in Suriname. Een must-read voor de Javaan en Hindostaan in Suriname. Rating: ••••

IISR, https://iisr.nl/category/kennisproductie/hindostaanse-gemeenschap/

Uit deze hoek is de Hindostaanse database mede mogelijk geworden. Het is aan te bevelen om er een kijkje te nemen. Rating: ••••

Internet foto’s en ongelabelde info

Spreekt voor zich maar toch valt het tegen om altijd de bron/rechthebbenden te traceren. Eigen gebruik van foto’s zou mogen maar in publicaties zou men eerst toestemming moeten hebben. Websites voor foto’s staan onderaan dit lijstje. Rating: •••

Kempen van M, Herinneren, verbeelden, begrenzen. 150 jaar Hindostanen hier en daar. Eerste Jit Narain Lezing, 31 aug 2018, Den Haag

Van Kempen is de guru wat betreft Surinaamse literatuur. Nu hoef je gelukkig niet alles van hem te lezen als je Hindostaanse stamboomonderzoek wil doen. Maar dit artikel is wel handig. Verder is het aan te bevelen om “Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur” (twee delen en +/- 1000 pagina’s) te bekijken. Rating: ••••

Khan R, Het dagboek van Munshi Rahman Khan, 2003, Amrit, Den Haag, ISBN 907489742-8

Rahman Khan heeft zijn leven grotendeels op papier gezet in het Urdu en Hindi. Het verhaal begint al in India. Dit is een bewerking van zijn aantekeningen. Het is een ‘niet alledaagse uitgave’. De lezer dient wel rekening te houden met zijn redeneertrant. Rating: •••

Klerk de CJM, Boek II De Immigratie der Hindostanen in Suriname, 1998, Amrit, Den Haag,

ISBN 90-74897-31-2 (heruitgave)

De (eerste) klassieker over de Hindostaanse immigratie! Helaas is het niet meer verkrijgbaar. Probeer er een te lenen bij iemand die wel een exemplaar heeft kunnen bemachtigen. Categorie must-read. Rating: •••••

Klooster van der O, en Bakker M, Architectuur en bouwcultuur in Suriname, 2009, KIT Publishers, Amsterdam, ISBN 978-90-6832-531-7

Een heel mooi vormgegeven boek over allerlei gebouwen in Suriname. Het is weliswaar zonder de kijk vanuit de Hindostaanse hoek, maar de moeite van het bekijken waard. Rating: •••

Kom de A, Wij slaven van Suriname.

Behoeft geen verdere toelichting. Rating: ••••

Lala Rookh, lallarookh.nl

Dit is het instituut die over de immigratie gaat. Dus een bezoek aan deze website is onontkoombaar. Maar het mag wel beter onderhouden worden. Rating: ••••

Loor A, Jairam, 1997, CCS, Paramaribo, ISBN 99914-896-3-3

Er zijn enkele verhalen over de geschiedenis van de Hindostanen door personen “van buiten”. Ze verschillen in aanpak en omvang. Ik heb een aantal bekeken en deze is vrij “basic”. Ik raad aan om een aantal voorbeelden door te nemen. Rating: ••

Mahabier B en Choenni C, Arya Samaj in Suriname en Nederland in de 20ste eeuw, 2015, PRASNE, Zoetermeer

Als u al vragen had over de te volgen koers van de Hindostaanse godsdienststromingen dan kunt hier het verslag vinden van de bijeenkomst van het Arya Samaj waar deze vraag centraal stond. Heel belangrijk voor de toekomst. Rating: ••••

Maps of India, district Etáh, mapsofindia.com/maps/uttarpradesh

Als je naast Google’s plattegronden andere info nodig hebt over districten, staten, bevolking etc. dan is dit een handige website. Kopie van het linkje is maar een voorbeeld. Rating: •••

Mc Leod C, It happened at Mariënburg Suriname. 1997, Vaco, Paramaribo, ISBN 978-99914-0-111-9

Mc Leod is een bekende veelschrijver en zij schreef ook over de opstand in 1902 op Mariënburg. Hindostanen komen in haar boeken, helaas, zijdelings aan bod. Rating: •••

Meel P, De emigratie van Hindostaanse contractarbeiders naar Suriname 1873-1917

Er waren weinig samenvattingen over de Hindostaanse Immigratie: of je moest een dik boek lezen of je moest het doen met een paar pagina’s tekst. Dit artikel voorziet in die behoefte namelijk kort en bondig. Recent heeft Choenni een paar artikelen op de site van Hindorama geplaatst. Rating: ••••

Nandram SS, Voel je thuis waar je ook bent, 2018, Praan, Diemen, ISBN 978-94-91551-12-3

Er zijn vele onderzoeken gedaan naar het familieverleden of stambomen. Ze verschillen in aanpak en omvang. Ik heb een aantal bekeken en deze is opgebouwd m.b.v. een veertigtal korte verhalen waardoor het prettig leest. Het is alleen jammer dat er veel taalfouten en ook onjuistheden in staan die vermeden hadden kunnen worden. Een herschreven heruitgave zou overwogen moeten worden. Ik raad eenieder aan om een aantal voorbeelden van stamboomonderzoeken door te nemen. Heeft een leuke omschrijving van het kastestelsel.

Nationaal Archief Suriname, Paramaribo, Suriname. 2016 – 2019

Als u de originelen van allerlei documenten wil inkijken moet u hier zijn. Maar let op, je kunt geluk hebben als je zelf de weg weet maar weet je de weg niet dan zou het een probleem kunnen worden. Het personeel is heel vriendelijk maar lijkt nog niet erg bedreven in het informeren/uitleggen van de mogelijkheden. Een voorbeeld; ik wilde foto’s maken van originele contracten in de vitrinekasten. Ik werd het hele gebouw rondgestuurd voor de sleutel van de kasten, maar uiteindelijk geen sleutel en dus geen foto’s. Het is wel onmisbaar in uw stamboomonderzoek. Rating: •••••

Nationaal Archief, nationaalarchief.nl/onderzoeken/index. Zie HindoDatabase.

Zonder deze site kunt u bijna geen stamboomonderzoek doen. Gaandeweg is het verbeterd. Helaas ontbreken er van ongeveer 20% van de immigranten de gegevens. Rating: •••••

NMVW collectie, https://collectie.wereldculturen.nl

Tijdens een zoektocht naar het verleden kom je op het internet vele artikelen en foto’s tegen. Kwaliteit verschilt dan vaak heel sterk etc. Maar dit zo’n site waar je foto’s van goede kwaliteit kunt vinden en vaak vrij van rechten of mét toestemming. Rating: ••••

Oedayrajsingh Varma FHR, De slavernij van Hindustanen in Suriname. 1994, PJD ’69, Paramaribo,

ISBN 90-800659-1-5.

Dit is een van de oudere bronnen waarin heel kritisch naar de immigratie gekeken werd/wordt. Soms geeft het een gevoel dat Suriname toen er nog niet aan toe was. Rating: ••••

Pinterest foto’s

Begin hier als u op zoek gaat naar informatie. Zoek op alle woorden die u kunt bedenken rondom uw onderzoek. Waarschuwing: pas op dat u niet overvoerd raakt! Herkomst van vele foto’s is moeilijk traceerbar. Rating: ••••

Raghoebier R, Sanskriti kí baten, 1987, Aktua Print, ISBN 9991411003

Hindoe ceremonieen, geschiedenis van het Hindoestaans toneel en Ramlila worden beschreven en dat al in 1987. Rating net als Baldewsingh’s Sarnami Sanskirti I en II. Rating: •••

Rajamony V, India and the Netherlands, Past, Present & Future

Wat weten wij van de relatie tussen Nederland en India? Het begon al in de zestiende eeuw. Later de VOC, slavernij groter dan de westerse slavernij en ook vele andere leuke dingen bijvoorbeeld Rembrandt.

Santokhi S red, Hindoehervormers en hun passie oor de Arya Samaj, 2019, Rishi Foundation, Den Haag

Een overzicht/geschiedenis wordt hier gegeven van bepaalde afdelingen van het Arya Samaj. Kan nuttig zijn voor personen met belangstelling voor het Arya Samáj. Rating: ••

Santokhi E en Nienhuis L, Sarnámi woordenboek, 2018, Sampreshan, ISBN 90-805092-5-6

Als Hindostaan uit Suriname ontkom je niet aan het Sarnamí. Dit is een handig boek om als leidraad te gebruiken voor de officiële schrijfwijze. Ook is een gedeelte met vervoegingen van een 12-tal werkwoorden in acht tijden. Het komt bij mij over alsof je makkelijker Hindi zou kunnen leren met dit boekje bij de hand. Rating: •••

Sarnamihuis, sarnamihuis.nl

Ook een site die u niet mag overslaan. Ze zijn al geruime tijd bezig en hebben heel veel informatieve artikelen en columns. Zo hebben zij meegewerkt aan de HindoDataBase en de Calcutta-brieven. Vaak ook recensies en hoeft u dus niet meteen alle dikke boeken te lezen of te kopen (wat u eigenlijk wel zou moeten doen). Rating: •••••

Scheldwacht R red, Pinda*, een glossy met een Indisch tintje. Stichting Indomedia, 2019, Betapress BV

Ook de Indo’s in Nederland ervaren het ongemak van de omgang met/van de Nederlanders in Nederland. Als je dit leest kom je heel veel herkenbare situaties tegen. Rating: •••

Schuringa T e.a., Schaafijs en Wilde bussen. Straatkunst in Suriname, 2010, KIT Publishers, Amsterdam, ISBN 978 94 6022 054 8.

Een leuk boek over de schilderkunst op schaafijskarretjes en wilde bussen. Hiervan werd gebruik gemaakt om bepaalde foto’s te dateren. Inclusief “Hindostaanse-Wilde Bus-kunst”! Rating: ••

Sing KR, Uit de klei van Saramacca, 2019, Boom, Amsterdam, ISBN 978-90-2442-711-6

Een verzorgd en goed geschreven familieverhaal met nadruk op de relatie tussen de ouders onderling van de schrijver. Rating: •••

Sital S, De prijs van kerrie, 2018, Bakas Books, ISBN 978-94-91932-44-1

Een vlot geschreven boek over het leven van een onderwijzeres afkomstig van Kwatta (Derde Rijweg). Goed verzorgd, haast glossy met veel foto’s met nadruk op foto’s uit India. Het verbaast mij ook hier dat het zo weinig aandacht heeft gekregen. Wordt dit boek verzwegen? Want lastige onderwerpen voor oudere Hindostanen worden niet vermeden, bijvoorbeeld homoseksualiteit, maar passeert als vanzelfsprekend de revue. Als u een familieverhaal wil lezen dan moet u deze niet overslaan. De verteller is de moeder van Adjiedj Bakas. Rating: ••••

Surinaams Museum, surinaamsmuseum.net

Handig voor foto’s! Ze hebben er veel over Suriname maar weer niet zoveel over de Hindostaanse Immigratie. Hou er rekening mee dat ze niet erg happig zijn om toestemming te geven om de foto’s te mogen gebruiken. Correspondentie vanuit NL gaat stroef. Rating: •••

Telkaarten Volkstelling 1921, nationaalarchief.nl/onderzoeken/index

Handige website als u wil weten waar uw familie woonde omstreeks 31 juli 1921. Al de telkaarten van toen zijn gedigitaliseerd en in een database gestopt. Rating: ••••

Tharoor S, Inglorious Empire. What the British did to India, 2016, Penguin Books, ISBN 978-0-141-98714-9

Nog zo’n must-read voor de Hindostaan! De houding, politiek etc. van de Engelsen staan hierin beschreven. Geeft een idee hoe de Indiërs toen leefden onder het juk van de Engelsen en mede daardoor naar het buitenland vertrokken. U wordt aangemoedigd om het toch te lezen ondanks dat het in het Engels is. Rating: •••••

Veen van der F en Steege ter D, Commewijne. Plantage, Javanen en andere verhalen. 2016,

LM Publishers, Volendam, ISBN 978 94 6022 430 0.

Veen van der F, Steege ter D en Binnendijk van C, Nickerie. Verhalen van mensen en gebouwen. 2013,

LM Publishers, Volendam, ISBN 978 94 6022 266 5.

Van der Veen heeft duidelijk ervaring om leuke boeken te schrijven over districten van Suriname. Historie, bewoners etc worden beschreven en dat met veel foto’s. Rating: •••

Vuijsje H, God zij met ons Suriname, 2019, WalburgPers, ISBN 9789462494442

Surinamer wilt u uzelf beter leren kennen? Hollander, bent met een Surinamer getrouwd? Lees dit en u begrijpt uw Surinaamse partner en nog veel meer zaken nog beter. Een must-read voor de Surinamer én de bakra-partner. Rating: •••••

Westerink H, De nieuwe awatar van slavernij. Recensie van het boek “Hindoestaanse migranten onder het indentured labour systeem naar Suriname, 1873-1916. Radjinder Bhagwanbali, Amrit, Den Haag,

ISBN 9789074897587”.

Voordat u het boek zelf gaat kopen/lenen kunt u dit artikel lezen. Rating: •••

Wikipedia

Gewoon onmisbaar. Het is handig om alle linkjes op het internet goed te documenteren. Terugvinden gaat dan heel gemakkelijk. Rating: •••••

Voor nog meer beeldmateriaal:

https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/

https://bukubooks.wordpress.com/brits_indiers/

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

https://www.surinameplantages.com/kaarten/

https://www.flickr.com/photos/stichtingsurinaamsmuseum/with/6128391039/

https://www.rijksmuseum.nl/

https://www.mgirti.ac.mu/

https://collectie.wereldculturen.nl

Planten en dieren

Abuys B, Slangen in Suriname, Vaco, Paramaribo, 2015, ISBN 978-99914-0-090-7

Als je over reptielen van Suriname praat dan zul je ongetwijfeld deze auteur ter sprake brengen en als het specifiek over slangen gaat dan kun je er niet omheen. In het context van Hindostaanse immigratie is de link natuurlijk dat de boeren veel slangen tegenkwamen en een slang beschreven zoals zij dachten gezien te hebben. We weten allemaal dat de beschrijvingen vaak heel fantasierijk waren en vandaag de dag nog zo zijn. Deze onbekendheid met de vele slangen kun je “tackelen” door dit boek te raadplegen. Zo kwam ik zelf in ongeveer 15 jaar tijd 14 soorten slangen tegen op Kwatta tussen de Derde en de Vierde Rijweg. Wikipedia kan ook. De rating in dit context nl. immigratie/familieverleden, is beperkt: ••

Andel van T, en Ruysschaert S, Medicinale en rituele planten van Suriname, 2014, LM Publishers en Vaco, ISBN 978-94-6022-139-2

Hindostaanse Immigranten brachten vele planten, die zij waardevol en nuttig achtten, mee naar Suriname. Hierin kun je ze vrijwel allemaal op de juiste naam erbij zoeken. Naam, gebruik en foto’s aanwezig. Wikipedia kan ook. Rating: ••

Haverschmidt F en Mees GF, Birds of Suriname, VACO, Paramaribo, 1994, ISBN 99914-0-029-X

In bijna geen enkele “Hindostaans” artikel of boek worden dieren aangehaald. Ondanks dat er veel geschreven word dat het landbouwers zijn (geweest) en dat juist zij er elke dag mee te maken hadden. Een nuttig naslagwerk als u zoiets gaat beschrijven. Maar Internet/Wikipedia kan ook. Rating: ••

Heyde H, Surinaamse vissen, Westfort Litho en Druk, Paramaribo, mei 1986

Heyde was in de jaren 60-70 een schrijver over Flora en Fauna van Suriname. Uit nostalgie heb ik dit hier op de lijst geplaatst. Vis was toch een belangrijkste eiwittenbronnen voor de kantraki’s. In bijna geen enkele “Hindostaans” artikel of boek wordt aan visvangst aandacht besteed ondanks dat er geschreven werd dat de voeding heel karig en slecht was. Maar Internet/Wikipedia kan ook geraadpleegd worden als je de namen wil weten en foto’s er bij wil zoeken. Rating: ••

Spaans AL, Kustvogels van Suriname, Stinasu, 2003, ISBN 99914-855-0-3

In bijna geen enkele “Hindostaans” artikel of boek worden dieren aangehaald ondanks dat er geschreven werd dat het landbouwers zijn (geweest) en dat juist zij er elke dag mee te maken hadden. Een nuttig naslagwerk als u zoiets gaat beschrijven. Maar Internet/Wikipedia kan ook. Rating: ••

Veer W, Vruchten in Suriname, Quick O’Print, Paramaribo, Juli 2001.

Veer W, Vruchten en meer in Suriname, Quick Offset Print, 2003, ISBN 99914-840-0-0

Gek genoeg worden in weinig “Hindostaanse” artikelen of boeken vruchten uitgebreid aangehaald. Ondanks dat er veel geschreven wordt dat het landbouwers zijn (geweest) en dus juist zij er elke dag mee te maken hadden. Een nuttig naslagwerk als u zoiets gaat beschrijven. Maar Internet/Wikipedia kan ook. Rating: ••