Indian History Month

Geïnspireerd door het model van Black History Month lanceerde het Sarnámihuis in 2015 de eerste editie van Indian History Month, een initiatief gericht op het zichtbaar maken en delen van Hindostaanse geschiedenis. Gedurende de hele maand juni worden op de facebook pagina van het Sarnámihuis dagelijks bijzondere verhalen gedeeld van nazaten van Hindostaanse contractarbeiders die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan geschiedenis en cultuur. Het zullen verhalen zijn die veelal onbekend zijn en niet terug te vinden zijn in de Nederlandse geschiedenisboeken of musea, maar een belangrijk onderdeel zijn van het Hindostaans cultureel erfgoed.

Indian History Month X Keti Koti Maand: #solidariteit

De afgelopen jaren hebben verschillende gebeurtenissen plaats gevonden die de etnische spanningen tussen Afro-Surinamers en Hindostanen hebben blootgelegd en in sommige gevallen zelfs hebben versterkt. Het zijn spanningen die terug te voeren zijn naar de koloniale geschiedenis als resultaat verdeel-en-heers tactieken door de Nederlandse kolonisator. Deze spanningen staan de mogelijkheid om krachten te bundelen in een gezamenlijke strijd voor emancipatie en bevrijding in de weg.

Tegelijkertijd zijn er ook veel voorbeelden van samenwerkingen tussen mensen van Afrikaanse en Aziatische komaf, zowel in het verleden als in het heden. Het zijn voorbeelden die veelal onbekend zijn, maar wel laten zien dat etnische spanningen te overkomen zijn. Het zijn deze voorbeelden die centraal staan in Indian History Month x Keti Koti Maand (IHM x KKM), een maand die in het teken staat van #solidariteit en waarin het Sarnámihuis in samenwerking met verschillende Afro-Surinaamse en Hindostaanse organisaties inspirerende verhalen van solidariteit zal belichten en uitdragen. Wil je meer weten over IHM x KKM? Klik hier voor meer informatie.

Podcastreeks: Afro-Surinamers & Hindostanen in gesprek

Beluister hieronder de vierdelige podcastreeks “Afro-Surinamers & Hindostanen in gesprek”.

Indian History Month 2022: #PRIDE

In juni 2022 viert het Sarnámihuis de zesde editie van Indian History Month. Omdat Indian History Month samenvalt met Pride Month heeft het Sarnámihuis voor dit jaar krachten gebundeld met Hindostaans & Queer en is het thema van dit jaar #PRIDE. Gedurende de hele maand juni worden op de social mediakanalen van het Sarnámihuis en Hindostaans & Queer dagelijks bijzondere queer perspectieven gedeeld uit het Hindostaanse heden en verleden. Het zullen perspectieven zijn die veelal onbekend zijn en niet terug te vinden zijn in de Nederlandse geschiedenisboeken of musea, maar een belangrijk onderdeel zijn van het Hindostaans cultureel erfgoed.

Met de focus op het queer perspectief willen het Sarnámihuis en Hindostaans & Queer aandacht vestigen op een thema dat als taboe wordt beschouwd in de Hindostaanse gemeenschap, maar in de geschiedenis niet altijd een taboe is geweest. Deze editie van Indian History Month richt zich dan ook op de verhalen die belichten hoe homoseksualiteit, genderidentiteit en andere vormen van queerness in Hindostaanse geschiedenis gevierd werden.

Indian History Month 2021: #ASHANTI

In de vijfde editie van Indian History Month stond #ASHANTI centraal. Het thema was een eerbetoon aan de feministische vrouwenkrant ASHANTI uit de jaren ’80, gedreven door Surinaamse vrouwen, waarvan de harde kern bestond uit Hindostaanse vrouwen. De krant was onderdeel van de vrouwenbeweging die streed voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. ASHANTI was progressief, internationaal en dekoloniaal. De generatie van toen heeft een belangrijke maatschappelijke bijdrage geleverd om de weg te banen voor de generatie van nu. Om hun bijdrage te erkennen en vieren stond Indian History Month 2021 in het teken van #ASHANTI. Tijdens Indian History Month werd op de facebookpagina iedere dag één artikel uit een ASHANTI krant gepubliceerd. Het publiek werd uitgenodigd om op facebook te reageren met hun commentaar en reflecties op de artikelen. Klik hier voor meer informatie over Indian History Month 2021.

Bekijk hieronder de afsluiting  van Indian History Month 2021 met alle partners die terugblikten op de activiteiten en inzichten van die maand. Klik hier om alle artikelen en bijbehorende facebook posts te bekijken.

Indian History Month 2020: #calcuttabrieven

In de vierde editie van Indian History Month stonden de #calcuttabrieven centraal. De Calcutta brieven staan voor het geheel van correspondentie tussen Hindostaanse contractarbeiders in Suriname en hun familieleden in India tijdens de periode van contractarbeid. Het bijzondere aan deze informatie is dat het de emotionele kant laat zien van migratie door de ogen van de migranten zelf. Zorgen, liefde, angst en hoop zijn vastgelegd in deze correspondentie. Met #calcuttabrieven zijn 30 brieven geselecteerd uit een archief van meer dan 2000 brieven, die op initiatief van het Sarnámihuis worden gedigitaliseerd, vertaald en geannoteerd. Tijdens Indian History Month wordt op de facebookpagina iedere dag één brief gepubliceerd met een annotatie (interpretatie van de brief door één van de onderzoekers). Het publiek is hierbij uitgenodigd om op facebook te reageren op deze brieven en annotaties met eigen interpretaties.

 

Indian History Month 2017: #muziekinmigratie

In de derde editie van Indian History Month stond muziek centraal. Wat waren de grote hits in Suriname en andere landen waar nazaten van Hindostaanse contractarbeiders leven? Wat zeggen die liederen over de geschiedenis en gevoelens van een gemeenschap die haar wortels in India heeft liggen? Hoe creëren Hindostaanse muzikanten van nu muziek en welke rol speelt hun identiteit hierin? In 2017 selecteerde het Sarnámihuis 30 liederen van Hindostaanse artiesten die nazaten zijn van contractarbeiders, maar in verschillende landen leven. De nummers laten een gemeenschappelijke geschiedenis zien, maar ook de invloed van lokale culturen. Het Sarnámihuis wil op deze manier mensen bekender te maken met een onbekend stuk geschiedenis en cultureel erfgoed.

 

Indian History Month 2016: #knowyourhistory

In 2016 stond de tweede editie van Indian History Month in het teken van ‪#‎knowyourhistory‬ met feiten en verhalen over Hindostaanse contractarbeid door de ogen van onze voorouders. Gedurende de hele maand juni hebben we elke dag historische feiten en verhalen gepost op onze facebookpagina. Ook vonden er verschillende lezingen plaats over de periode van contractarbeid. Zie hieronder de eerste post van Indian History Month 2016.

“Nawkari logé? Nawkari logé sarkár mé (Zoek je werk? Wil je bij de overheid werken?) Het waren vragen die arkatia’s, de wervers voor contractarbeid, stelden aan potentiële arbeiders. Werken bij de overheid betekende voor de gemiddelde Indiër een baan waarmee ze respect en eer konden vergaren. De arkatia’s probeerden geïnteresseerden over te halen met beloftes op hoge lonen, vrije huisvesting en gratis medische zorg. Als de persoon interesse toonde eiste de arkatia een onmiddellijke beslissing, waardoor de arbeider geen kans kreeg om familie te raadplegen. Op deze wijze zijn rond 34.000 arbeiders geworven. De eerste arbeiders kwamen aan op 5 juni 1873. De komst van onze voorouders wordt herdacht met dit standbeeld dat Baba en Mai wordt genoemd en in Paramaribo staat.”

 

Indian History Month 2015: #hiddenheroes

In 2015 stonden bijzondere verhalen van Hindostaanse en Indiase figuren centraal die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan wetenschap, kunst, sport en sociale bewegingen. Het zullen verhalen zijn die veelal onbekend zijn en niet terug te vinden zijn in de Nederlandse geschiedenisboeken, maar een belangrijke rol vervullen in het vormen van de Hindostaanse identiteit.