Herdenking 150 jaar Hindostaanse immigratie

In 2023 is het 150 jaar geleden dat het eerste schip met Hindostaanse contractarbeiders vanuit India naar Suriname is gekomen. Zij vervingen de totslaafgemaakte Afrikanen. Slavernij werden vervangen door dwangcontractarbeid van Aziaten. Het Sarnámihuis en de VAHON Algemene Hindoe Basisschool herdenken deze episode uit de koloniale geschiedenis met een bijzondere bijeenkomst op 4 juni 2023.

Lees verder

Santoecha Rangai: 26 jaar en borstkanker – Iets wat je niet verwacht (deel 10)

De eerste week van mijn chemo was me goed afgegaan. Later zou blijken dat het door de medicatie kwam, die me al die tijd op de been had gehouden. Na die week begon de ellende pas echt. Nadat ik geen slikbewegingen meer kon maken en dus niet meer kon eten en drinken, belde ik in paniek het ziekenhuis. Volgens het ziekenhuispersoneel moest ik zoveel mogelijk suikerrijke dranken nuttigen. Mocht dit mij niet lukken dan zouden ze me in het ziekenhuis opnemen en zou ik voeding via het infuus krijgen. Dit zag ik echt niet zitten omdat ik al vaak genoeg in het ziekenhuis kwam en de chemokuur die ik daar had gekregen, mij ietwat had getraumatiseerd.

Lees verder

Bris Mahabier: De zoektocht van een Hindoestaan naar het cultuureigene (dl. 6): Culturele oriëntatie en cultuurschok in Bakkie (1961-’62)

Ik maakte in Bakkie in mijn eerste dienstjaar langzamerhand, oppervlakkig kennis met de lokale culturele diversiteit. Deze was een geheel nieuwe situatie en ervaring voor mij. Magentaweg, mijn geboorte- en woonplaats, was in cultureel opzicht volledig homogeen: een typisch Hindoestaans agrarisch wegdorp. Bakkie en Jacopu vormden voor mij een vreemde, d.w.z. een nieuwe culturele ‘wereld’. De Hindoestaanse culturele gebruiken, tradities en feesten kende ik wel. Echter, mijn bescheiden boeken- en ervaringskennis stelden mij nauwelijks in staat om alle nieuwe cultuuruitingen, die ik in Bakkie en de nabije plaatsen zag, juist te begrijpen en te interpreteren.

Lees verder

Ranjan Akloe: Een tijdloze triaspora logo mbt de Hindostaanse Immigratie

Grafisch ontwerper Ranjan Akloe heeft een logo ontworpen voor Hindostaanse Immigratie. In deze bijdrage biedt hij toelichting. De bedoeling is dat dit logo elk jaar gebruikt zou kunnen worden bij de herdenkingen *zonder aanpassingen* aan het logo. Een *tijdloze* logo dus. Ter vergelijking: Bij de herdenkingen 140 t/m 149 was het onderstaande (14 in zeilbootvorm)gebruikt waarbij elk jaar het creatief is aangepast. Het was steeds een uitdaging dit elk jaar te doen. Nu, bij de 150ste herdenking is er een bijzonder mooi verhalende logo ontworpen door een andere artiest. Dit juich ik van harte toe. Dit zal bij 151 en daarop ook steeds aangepast worden, wat zeker steeds een uitdaging gaat zijn en zo ook meer bekendheid en diepgang teweeg gaat brengen over de Hindostaanse Immigratie.

Lees verder

Kavish Sewnandan: ‘Vegan parsad’

Op de sociale media zie ik tegenwoordig hier en daar heftige discussies woeden over de vraag of kaas nu wel of niet vegetarisch is en of hindostanen met een hindoeïstische achtergrond nu überhaupt wel koeienmelk mogen gebruiken tijdens religieuze diensten. Want in koeienmelk zitten toch restjes bloed? Is koeienmelk dan nog vegetarisch te noemen en mag dit product dan nog wel tijdens religieuze diensten worden gebruikt? Ik moest stiekem een beetje lachen van dit soort discussies en ik gedachte zag ik al helemaal voor me hoe er steeds meer busjes rondrijden die ‘vegan prasad’ leveren aan mandirs in de buurt; prasad gemaakt van haver- of sojamelk in plaats van koeienmelk.

Lees verder

Reactie Sarnámihuis op initiatiefvoorstel DENK

Het Sarnámihuis heeft kennis genomen van het initiatiefvoorstel van lid Khan “Neem contractarbeid mee in de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij”. Ook hebben we kennisgenomen van reacties uit de Afro-Surinaamse gemeeschap op dit voorstel. We waarderen de discussie over dit voorstel en willen hierbij onze bijdrage aan deze discussie delen. We betogen in deze bijdrage dat het een goede zaak is om de nasleep van de afschaffing van slavernij mee te nemen in het herdenkingsjaar en dat uitbreiding in plaats van inperking van educatie juist van cruciaal belang is om de koloniale geschiedenis en haar doorwerking in het heden te begrijpen.

Lees verder