Calcuttabrieven

Suriname kent een unieke bron voor de geschiedenis van Hindostanen die nog nooit ontsloten is geweest: de Calcutta brieven. De naam Calcutta-brieven staat voor een geheel van correspondentie tussen Hindostanen in Suriname en hun familieleden in India en Hindostanen in Suriname onderling. De verbinding met Calcutta zit in het feit dat de communicatie tussen Suriname en India verliep via Calcutta. Het gaat om familieleden die o.a. op zoek zijn naar familieleden die naar Suriname zijn gebracht. Ook zijn er verzoeken van familieleden via de Agent-Generaal in Suriname en de Emigratie-Agent in Calcutta die proberen om een persoon te zoeken of andere zaken voor hen gedaan te krijgen. Het bijzondere aan deze informatie is dat het de emoties blootlegt van mensen wier stem nooit gehoord is geworden. Het laat een deel van de migratiegeschiedenis zien waar niet vaak over geschreven wordt: de emotionele dimensie in de relatie tussen familieleden die vertrekken en zij die achterblijven.

Het Sarnámihuis heeft  een project opgezet om deze bron te ontsluiten. Het is enorm veel werk. Het gaat om 77 meter archief in het Nationaal Archief Suriname met 1.634 archiefmappen die doorgenomen moeten worden om te zoeken naar de brieven. De gevonden brieven moet gefotografeerd worden. De tekst uit de foto’s moet overgeschreven in een Word bestand. Sommige brieven zijn in het Engels, Hindi of Urdu en moeten vertaald worden. Vervolgens moeten de brieven geannoteerd worden. De informatie moet gecontroleerd en toegelicht worden. Ook worden de namen in de brieven gekoppeld aan informatie uit de Historische Database Suriname met de gegevens uit de immigratieregisters van de Hindostanen.

Dit project wordt geleid door  Sandew Hira.

Het project is gestart in 2017. Media 2019 waren 80% van de mappen (62 meter archief) al doorzocht op brieven. Er waren 1.665 brieven gevonden en gefotografeerd. Nu moet het werk van de transcriptie, vertaling en annotatie beginnen.

In het kader van de Indian History Month wordt in de maand juni 2020 elke dan een brief gepubliceerd uit de collectie Calcuttabrieven op de Facebook pagina van het Sarnámihuis. Klik hier om naar die pagina te gaan.

Tasiana Ramdin heeft een talkshow gewijd aan de Calcuttabrieven met als gasten Pravini Baboeram, Farid Ketwaru en Sandew Hira. Klik hier om de talkshow te bekijken.

De resultaten zullen gepubliceerd worden op 4 juni 2022. De publicatie bestaat uit tiendelige hardcover serie van ongeveer 500 pagina’s per deel met de foto’s van de originele brieven, de vertalingen van de brieven die in het Engels, Hindi of Urdu zijn geschreven, de volledige annotatie en zoekindexen. Hiervan zal een beperkte oplage worden gedrukt op basis van voorintekening.  De prijs van de encyclopedische uitgave bedraagt € 1.500 Daarnaast zal een populaire uitgave – het namenboek – met alle namen en de belangrijkste gegevens uit de Calcuttabrieven. De intekening voor  deze uitgave bedraagt € 50.

Het Sarnámihuis start een fondswervingcampagne voor de financiering van het project. Klik hier om een bijdrage te leveren aan de fondswerving door de publicaties aan te schaffen.