Generatie Nu

Generatie Nu is een netwerkplatform van Hindostaanse jongerenorganisaties die zich richten op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het platform is ontstaan naar aanleiding van de Hindostaanse jongerendag die het Sarnámihuis organiseerde in maart 2015. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er veel jongeren actief zijn in verschillende organisaties met dezelfde vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Generatie Nu wil deze organisaties met elkaar verbinden en faciliteren in het uitwisselen van ervaringen en versterken van netwerken en samenwerkingsverbanden. 

GN15031517

Doel

Het doel van Generatie Nu is:

  • Verbinden van jongeren, organisaties, ervaringen en kennis die met dezelfde vraagstukken bezig zijn en elkaar kunnen ondersteunen en versterken in activiteiten en projecten.
  • Empowerment van jongeren die in Nederland wonen en werken, maar geworteld zijn in de Hindostaanse gemeenschap. Dit is een kracht en een rijkdom, maar brengt tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee. Generatie Nu wil ondersteunen in het delen van uitdagingen en ervaringen, maar vooral ook inzichten en oplossingen.
  • Kritisch bewustzijn van jongeren. Als het gaat om maatschappelijke debatten of sociale bewegingen ontbreken de stemmen en ervaringen van Hindostaanse jongeren. Generatie Nu wil de ruimte bieden om verschillende meningen en perspectieven te delen en moedigt jongeren aan uit te spreken wat hun visie is.