Indian History Month X Keti Koti Maand

De afgelopen jaren hebben verschillende gebeurtenissen plaats gevonden die de etnische spanningen tussen Afro-Surinamers en Hindostanen hebben blootgelegd en in sommige gevallen zelfs hebben versterkt. Het zijn spanningen die terug te voeren zijn naar de koloniale geschiedenis als resultaat verdeel-en-heers tactieken door de Nederlandse kolonisator. Deze spanningen staan de mogelijkheid om krachten te bundelen in een gezamenlijke strijd voor emancipatie en bevrijding in de weg.

Tegelijkertijd zijn er ook veel voorbeelden van samenwerkingen tussen mensen van Afrikaanse en Aziatische komaf, zowel in het verleden als in het heden. Het zijn voorbeelden die veelal onbekend zijn, maar wel laten zien dat etnische spanningen te overkomen zijn. Het zijn deze voorbeelden die centraal staan in Indian History Month x Keti Koti Maand (IHM x KKM), een maand die in het teken staat van #solidariteit en waarin het Sarnámihuis in samenwerking met verschillende Afro-Surinaamse en Hindostaanse organisaties inspirerende verhalen van solidariteit zal belichten en uitdragen.

Indian History Month x Keti Koti Maand bestaat uit drie componenten:

  • Dialoogtafels: In samenwerking met Keti Koti Dialoogtafel worden 4 dialoogtafels georganiseerd voor Afro-Surinamers en Hindostanen. Deze dialoogtafels zijn naar aanleiding van de etnische spanningen die leven tussen deze gemeenschappen specifiek toegespitst op een proces van heling en verbinding tussen deze twee gemeenschappen, die door het koloniale systeem zijn onderdrukt en verdeeld.
  • Podcast reeks: Naar aanleiding van de participatie van deelnemers aan de Keti Koti Dialoogtafels en de uitkomsten hiervan worden er vier podcast afleveringen opgenomen waarin community organizers uit de Afro-Surinaamse en Hindostaanse gemeenschap in gesprek gaan over gevoelige thema’s om kennis en bewustzijn te vergroten in het publieke debat over de specifieke pijnpunten die in de gemeenschappen leven en manieren te vinden om een proces van heling en verzoening op gang te brengen.
  • Social media campagne: Publicatie van 30 inspirerende voorbeelden uit de geschiedenis van samenwerking en solidariteit tussen mensen uit de Afrikaanse en Indiase diaspora. Het zijn verhalen die belangrijke inspiratiebronnen zijn voor verbinding in de gezamenlijke strijd tegen racisme en dienen als aanzet voor de gesprekken in de dialoogtafels en de podcast. Ook wordt op de sociale media de interactie met volgers opgezocht.

Keti Koti Dialoogtafels

In de maand juni vinden vier dialoogtafels plaats, namelijk op:

Datum Plaats Locatie Tijd
Dinsdag 6 juni 2023 Utrecht Oase 20.00-22.00
Zondag 18 juni 2023 Den Haag Vahon Hindoebasisschool 14.00-16.00
Woensdag 21 juni 2023 Rotterdam Ballon Rouge 18.30-20.30
Maandag 26 juni 2023 Amsterdam Vereniging Ons Suriname 18.30-20.30

De invulling van de dialoogtafel is gebaseerd op het concept van Keti Koti Dialoogtafel dat is gebaseerd op een dialoog tussen nazaten van totslaafgemaakten en nazaten van de kolonisator. Voor deze dialoogtafel wordt een aangepast programma ontwikkeld dat is gebaseerd op een dialoog tussen nazaten van totslaafgemaakten en nazaten van Hindostaanse dwangcontractarbeiders. We zullen hierin reflecteren op de koloniale erfenis van verdeel-en-heers politiek en de doorwerking hiervan in de relatie tussen Afro-Surinamers en Hindostanen in het heden. De dialoogtafel wordt geleid door Mercedes van Zandwijken en Rishma Khubsing.

Wil je meedoen aan een Keti Koti Dialoogtafel? Klik hier om je aan te melden.

Podcast serie

In de maanden juli en augustus wordt naar aanleiding van de participatie van community organizers aan de dialoogtafels en de uitkomsten hiervan een podcastserie opgenomen en gepubliceerd, waarin Afro-Surinaamse en Hindostaanse sprekers met elkaar in gesprek gaan over belangrijkste thema’s die in de dialoogtafels naar boven zijn gekomen. Naar aanleiding van de voorbeelden uit de social media campagne wordt ook gereflecteerd op mogelijke strategieën voor solidariteit en samenwerking. De podcast wordt geleid door Glenn Codfried en Pravini Baboeram.

Het doel van deze podcast is om het ongemakkelijke gesprek dat in eerste instantie met de dialoogtafels in besloten kring is gevoerd naar het publieke domein te brengen. Daarmee willen we het thema van etnische spanningen en de noodzaak om solidariteit te versterken onderdeel maken van een breder maatschappelijk debat over strategieën in de strijd tegen racisme.

Voor de podcast worden specifiek sprekers uit de Afro-Surinaamse en Hindostaanse gemeenschap uitgenodigd om hun perspectieven en reflecties te delen.

Social media campagne

In de maand juni zullen we voor de social media campagne 30 verhalen van solidariteit tussen mensen uit de Afrikaanse en Aziatische diaspora belichten die als inspiratiebron kunnen bieden voor de anti-racisme strijd vandaag de dag. Het Sarnámihuis zal iedere dag één verhaal delen op de facebookpagina en instagram pagina van het Sarnámihuis.