Partners Indian History Month

“Als pan-dekoloniaal collectief herkennen we in ASHANTI dekoloniale principes die voor Aralez essentieel zijn.”

“Internationale solidariteit, verbinding tussen de ‘global north’ en ‘global south’ communities en het versterken van gemarginaliseerde stemmen. Daarnaast erkennen we ook dat wij als Aralez nog veel mogen leren over de specifieke geschiedenis van nazaten van Hindostaanse dwangarbeiders, zoals die wordt belicht tijdens Indian History Month uitgevoerd door het Sarnámihuis. Wij nemen dan ook met genoegen deel aan Indian History Month en kijken uit naar de gesprekken die zullen plaats vinden. Centraal hierin staat voor Aralez de kracht van het intergenerationele gesprek, om te leren van de generatie voor ons en met die inzichten het werk te continueren voor de generatie na ons.” – Aralez

“Het is belangrijk dat de enorme diversiteit aan Aziatische gemeenschappen in Nederland zichtbaarder wordt, zodat we samen sterker kunnen staan in de strijd tegen vooroordelen, discriminatie en racisme.”

“Asian Raisins is een trotse partner van de Indian History Month. Voor Asian Raisins is meedoen aan IHM vanzelfsprekend: wij zijn een platform dat zich hard maakt voor alle Aziatische Nederlanders, en daarom is het van groot belang om de handen ineen te slaan met initiatieven die verschillende, unieke perspectieven bieden. Asian Raisins is solidair met alles waar ASHANTI voor staat en dat laten we graag zien aan onze community.” – Asian Raisins

“Als klein meisje herinner ik mij nog heel goed dat ik nooit een rolmodel zag waarin ik mijzelf kon vinden, een weerspiegeling van iemand zoals ik.”

“Hoe ouder ik word hoe meer mensen ik tegen kom van Surinaams-Hindoestaanse afkomst die zich ook uitspreken over van alles en nog wat. Ik zie zoveel rolmodellen om mij heen die ik vroeger als klein meisje zijnde niet had. Zelf wist ik niet dat Indian History Month bestond, toen ik dat hoorde voelde ik mij gelijk verbonden ermee en heel trots.” – Ambrien Moeniralam, oprichter Cat Calls of Amsterdam

“Voor ons een geweldige gelegenheid om de krachten te bundelen met de verschillende gemeenschappen die hun wortels hebben in India, zoals wij volgens onze visie nastreven.”

“Desi Solidariteitsplatform neemt met genoegen deel aan Indian History Month. Hierbij laten we ons graag inspireren door de politieke analyses en internationale solidariteit die ASHANTI bood. We hopen de inzichten die we gedurende deze maand vergaren mee te kunnen nemen in ons werk voor de toekomst.” – Desi Solidariteitsplatform

“Het bijdragen aan IHM is belangrijk omdat het een onderdeel uitmaakt van (h)erkenning van het verleden.”

“Bovendien is het een uitgelezen kans om via de podcast een breder publiek te informeren over de achtergrond van Hindostanen in Nederland. Hindostanen maken tenslotte ook een onderdeel uit van de diversiteit in Nederland. Het belang van vrouwen in de emancipatoire beweging is hierin key en daarom is het voor Diversity in Check interessant en belangrijk om hier een special over te maken.” – Diversity in Check

“HSFN hoopt middels het concept van Indian History Month meer zichtbaarheid van de Hindoe cultuur te geven en dit te delen met de generatie van nu.”

“Hindoe Studenten Forum Nederland is gebaseerd op de Hindoe normen en waarden. Dit is de reden waarom er binnen de vereniging het sewa principe gehanteerd wordt, het onbaatzuchtig dienen. HSFN probeert middels drie pijlers de belangen van Hindoe studenten te behartigen, waarvan één pijler Dharm en Cultuur is. Met deze pijler is het doel om de Hindoe Dharm en cultuur in stand te houden door bewustzijn te creëren bij de studenten.” – Hindoe Studenten Forum Nederland

“Indian History Month betreft ook de geschiedenis van Hindostaanse queer mensen.”

“Hindostaanse queer mensen hebben altijd bestaan. Dit is onder andere terug te zien in de bijdrage van Ashanti. Een van de doelen van ons platform is om de emancipatie en acceptatie van queer mensen binnen de Hindostaanse gemeenschap te bevorderen. Hierom zoeken we graag de samenwerking met andere Hindostaanse organisaties op.” – Hindostaans & Queer

“Als intercultureel platform dat mensen met elkaar wilt verbinden, stereotypen wilt doorbreken en tegelijkertijd een inclusieve samenleving wilt vormgeven, vinden wij inspiratie in het werk van ASHANTI.”

“Masala Movement is verheugd om deel te nemen aan Indian History Month en de erfenis van #ASHANTI te vieren. We waarderen hoe ASHANTI in staat was om een divers publiek te betrekken met hun kritische, maar constructieve perspectieven over een breed scala aan sociale kwesties. We erkennen de kans die ASHANTI ons biedt om respect te betuigen aan het verleden en geïnspireerd te raken met frisse blikken voor de toekomst.” – Masala Movement

“Door deel te nemen aan de Indian History Month hopen wij enthousiasme te creëren rondom de Hindostaanse Identiteit.”

“Sarnami Bol is een platform dat geboren is uit de vraag: Op welke manier hebben wij binding met onze cultuur? Wij zagen een zeer bepalende en bindende factor: het Sarnami Hindustani! De taal wordt door onze ouders en voorouders gesproken, maar bij de jongere generaties steeds minder. Onze missie is om met Sarnami Bol een ieder te inspireren en motiveren de taal levend te houden. Door deel te nemen aan de Indian History Month hopen wij enthousiasme te creëren rondom de Hindostaanse Identiteit. De huidige Hindostaanse identiteit is gevormd door wat er zich in het verleden heeft afgespeeld. Er wordt niet voor niets gezegd: “Het verleden is belangrijk voor het heden en de toekomst”. Wij juichen het prachtige initiatief toe en hopen hiermee bij te dragen aan een stukje geschiedenis.” – Sarnami Bol

“We vinden het prachtig dat er gefocust zal worden op ASHANTI, waarbij de kracht van de vrouw centraal staat; een kernwaarde van het Hindoeïsme.”

“Als hindoebelangenorganisatie zet SOHAM zich in op het gebied van het Hindoeïsme, Business & Politiek én cultuur. Door deel te nemen aan de Indian History Month willen wij op deze wijze samen met de andere organisaties meer bewustzijn te creëren over de geschiedenis en achtergrond van onze rijke cultuur en diaspora. Door de verhalen hierover naar buiten te brengen hopen we dat ook de rest van de gemeenschap hierdoor geïnspireerd raakt in hetgeen wat ze doet!” – SOHAM

“Meedoen aan Indian History Month lijkt ons een uitgesproken kans om kleur te geven aan de artikelen van ASHANTI.”

“De vrouwenkrant ASHANTI was een feministische vrouwen krant die streed voor gelijkwaardigheid. Ze waren erg progressief voor hun tijd en de onderwerpen zijn nog steeds van toepassing tot het heden. De kritische artikelen van ASHANTI spraken ons het meeste aan en wij willen om deze reden graag de illustraties van de krant weer tot leven brengen met moderne kunst vanuit artiesten binnen ons collectief. Wij van Surinamese Creatives zijn actief zijn op het gebied van beeldende/visuele kunst, muziek, dans, film en theater. Dit collectief is onder andere gevormd om de diversiteit binnen kunst & cultuur in Nederland te vergroten. De artiesten binnen ons collectief zijn op verschillende manieren bezig met cultuur, geschiedenis, of identiteitsvorming.” – Surinamese Creatives

“Als we onze geschiedenis kennen, kunnen wij onszelf (terug)vinden, een eigen identiteit ontwikkelen en een nalatenschap creëren voor toekomstige generaties.”

“‘Tasiana Talks’ is een online podcast en talkshow, die als doel heeft inspiratie, motivatie en educatie te brengen door middel van intieme conversaties. De onderwerpen die besproken worden zien op de missie van ‘Tasiana Talks’, namelijk ‘history – identity – legacy’. Omdat Indian History Month gericht is op het zichtbaar maken en delen van informatie over de Hindostaanse identiteit, geschiedenis en cultuur, is dit bij uitstek de gelegenheid om de krachten te bundelen en onze verhalen te vertellen over onze geschiedenis, onze identiteit en onze nalatenschap.” – Tasiana Talks