Antwoord aan Radj Bhondoe: Wij bepalen zelf waar we ons druk over maken

Reacties zijn gesloten

Naar aanleiding van het commentaar van Radj Bhondoe op de columns van Shahreen, Jaswina en Pravini heeft het drietal een antwoord geschreven op zijn kritiek. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. We willen hierbij benadrukken dat dit de standpunten zijn van de afzonderlijke auteurs en het Sarnámihuis vooral de ruimte wilt bieden aan verschillende perspectieven. (Bron afbeelding: Benjamin Netanyahu)

Door Shahreen, Jaswina en Pravini

Naar aanleiding van de reactie van de Radj Bhondoe op ons drieluik “Geen respect meer voor Amitabh Bachchan” reageren wij in dit artikel op zijn commentaar.

Het Sarnámihuis

Radj Bhondoe spreekt in zijn reactie het Sarnámihuis aan met betrekking tot de discussie over Palestina. Wij kunnen niet namens het Sarnámihuis reageren, maar verwijzen voor hun standpunt ten aanzien van discussies op de website en facebook naar hun beleidslijn:

“Het Sarnámihuis is een online community voor de Hindostaanse identiteit. Het Sarnámihuis biedt een podium aan Hindostanen om met elkaar in discussie en gesprek te gaan over allerlei zaken die onze gemeenschap raakt en bezig houdt. Standpunten van columnisten en schrijvers/schrijfster die op ons podium gepubliceerd worden, zijn voor rekening van de auteurs en niet van het Sarnámihuis.”

Reactie op Bhondoe

Bhondoe geeft in zijn betoog verschillende argumenten. Hieronder zetten we de belangrijkste argumenten uiteen met onze reactie erop.

De artikelen hebben niets te maken met Hindostanen

Bhondoe: “Met dit drieluik zadelt Sarnamihuis de Hindoestaanse gemeenschap op met een met complex probleem dat relatief “ver van haar bed” afspeelt en waar zij feitelijk niets mee te maken heeft.”

Waarom moet een kwestie direct onze gemeenschap raken, om ons erover te kunnen uitspreken? Martin Luther King zei ooit “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” Ons wereldbeeld en sociale betrokkenheid is niet beperkt door wat zich in de Hindostaanse gemeenschap afspeelt. Veel onrecht in de wereld is recht gezet, juist door de steun van partijen die niet direct geraakt werden door de problematiek, maar wel vanuit een rechtvaardigheidsgevoel solidariteit tonen.

Daarnaast heeft deze kwestie wel degelijk verband met onze gemeenschap. Op het moment dat Bollywood iconen die met regelmaat de huiskamers van Hindostanen in Nederland binnen komen zich associëren met een oorlogscrimineel, is het onze zaak geworden. Politiek raakt ons, of we het nu willen of niet.

De artikelen zijn een vorm van Pro-Palestina propaganda

Bhondoe: “Bovendien wordt verwacht dat de gemeenschap in dit conflict partij kiest – en wel voor de Palestijnen!”

Ons doel met het schrijven van de artikelen was bijdragen aan bewustwording in de Hindostaanse gemeenschap over de bezetting van Palestina, waarbij wij onze eigen standpunten helder hebben gemaakt. Bewustwording begint met publiek debat en het uitwisselen van argumenten, zodat lezers voor zichzelf kunnen bepalen wat hun standpunt is. We zijn daarom erg blij met de reactie van Bhondoe en zijn bijdrage aan het publiek debat.

De auteurs moeten zich druk maken over andere zaken die wel met Hindostanen te maken hebben:

Bhondoe: “Veel dichter bij huis” is de etnische zuivering in Pakistan en Bangladesh waar Hindoes systematisch uitgeroeid worden, gedwongen bekeerd tot Islam of weggepest worden uit het land.”

Bhondoe hoeft niet voor ons te bepalen waar wij ons druk over mogen maken. Bovendien positioneert hij het benoemen van het ene leed als een ontkenning van ander leed. Hiermee voert hij een afleidingsmanoeuvre uit om niet in te gaan op de onderdrukking van de Palestijnen en verschuift de focus naar Hindoe-Moslim spanningen in Pakistan. Onze artikelen gingen echter niet over Hindoe-Moslim spanningen, hoewel we daar uiteraard ook een mening over hebben. Voor deze artikelen hebben we gekozen om ons te focussen op de illegale bezetting van Palestina door Israël.

Het is de verantwoordelijkheid van het Sarnámihuis om een actie te starten voor Hindoes in Pakistan

Bhondoe: “Waarom start het Sarnami Huis wel een actie voor de Palestijnen, maar niet voor de Hindoes in Pakistan? Gaat Sarnami Huis dit nog oppakken?”

Bhondoe legt de verantwoordelijkheid van actie bij een onafhankelijk platform en niet bij zichzelf. Hij positioneert het bieden van een platform aan auteurs als het opzetten van een actie. Daarbij legt hij de verantwoordelijkheid neer bij het platform en niet bij schrijvers die hun artikelen aan het platform aanbieden. Wij hebben als schrijfsters onze solidariteit geuit met de Palestijnen en hopen dat mensen door onze artikelen aangemoedigd worden zich te verdiepen in deze kwestie en de strijd voor de bevrijding van een onderdrukt volk ook steunen. Wij raden Bhondoe aan zelf de issues te agenderen die hij belangrijk vindt, in plaats van de verantwoordelijkheid bij een ander te leggen.

Netanyahu is democratisch gekozen en door de VN erkend, dus is er geen probleem

Bhondoe over Shahreen: “Ze noemt de democratisch gekozen premier van Israël – dat door de Verenigde Naties is erkend – steevast Satanyahu, citeert Vijay Prasad (een bekende communist en anti-Hindoe) die zichzelf “Marxistische intellectueel” noemt.”

Hoewel Shahreen uitgebreid historische context schetst, komt Bhondoe niet verder dan het argument dat Netanyahu democratisch is gekozen en door de Verenigde Naties is erkend. Hiermee impliceert hij dat een democratisch gekozen president per definitie morele principes uitdraagt. Hitler was echter ook democratisch gekozen. Trump is ook democratisch gekozen. Een democratisch gekozen president betekent slechts dat er draagvlak is in de betreffende samenleving voor een bepaalde ideologie en zegt niets over rechtvaardig beleid. Daarnaast negeert hij het feit dat dezelfde VN die hij aanhaalt ook heeft geconcludeerd dat Israël illegaal Palestina bezet. Tot slot beschuldigt Bhondoe Vijay Prashad van anti-Hindu-zijn. Waar hij dat op baseert benoemt hij niet.

Shahreen heeft niets met Palestina te maken

Bhondoe: “En ze vergelijkt Netanyahu met Bin Laden…dit allemaal om de gemeenschap op te zadelen met een propaganda waar zij niets mee te maken heeft.”

Bhondoe beschuldigt hiermee Shahreen van het bewust verspreiden van éénzijdige informatie. Dat doet hij zonder de feiten die Shahreen benoemt te weerleggen. Vervolgens lijkt hij te willen bepalen wat wel en niet onze zaken zijn. Dat besluit ligt niet bij hem, maar bij ons. Wij hebben besloten dat wij ons solidair willen uiten met de Palestijnen.

Pravini vindt dat BDS kan bijdragen aan de oplossing van het Palestijnse conflict

Bhondoe: “Pravini gaat een stap verder, zij heeft het over BDS de wereldwijde campagne Boycott, Divestment and Sanction om personen en bedrijven te treffen als ze partij kiezen voor Israël, want met sancties is Zuid Afrika bevrijd van Apartheid (vindt zij) dus zo moet ook het Palestijnse conflict zo opgelost kunnen worden.”

Bhondoe herhaalt de argumenten van Pravini zonder duidelijk te maken wat hij problematisch vindt aan het standpunt. Nergens geeft hij een argument waarom BDS een obstakel zou vormen voor het vredesproces. Wellicht omdat de BDS beweging genomineerd is voor de Nobelprijs van de Vrede en hij daar geen antwoord op heeft.

Pravini vindt dat Bollywood acteurs die zich associëren met Netanyahu sancties verdienen

Bhondoe: “Zij vertaalt BDS als Bollywood Deserves Sanctions, en vindt dus dat Bollywood en met name de acteurs die aanwezig waren op de selfie van Netanyahu sanctie verdienen…echt Pravini?!”

Ook met betrekking tot sancties voor Bollywood acteurs herhaalt Bhondoe alleen het standpunt van Pravini zonder een tegenargument te geven en duidelijk te maken wat hij problematisch vindt.

Jaswina is anti-Hindutva en dus bevooroordeeld

Bhondoe: “Jaswina’s column ademt een sfeer van pertinente haat ten opzichte van Hindutva en met name ten opzichte van Modi. (…) Mijn vermoeden dat de auteur onder invloed is van de anti-Hindutva brigade wordt bevestigd: ze geeft als referentiebronnen o.a. het uiterst linkse webmagazine The Wire, anti-BJP kranten Indian Express en India Today (allemaal gezworen tegenstanders van Modi).”

Bhondoe grijpt de column van Jaswina aan om de hindutva ideologie hoog te houden. Opmerkelijk is dat hij de titel van elke column weet te noemen – Shahreen: ‘Geen respect meer voor Amitabh Bhachchan’, Pravini: ‘Bollywood Deserves Sanctions’ – maar bij Jaswina het kopje verandert van ‘Softpower Bollywood, sterker dan we denken’ naar ‘Hindutva’. Zijn kritiek op de drieluik is hier grotendeels op gebaseerd en onthult zijn preoccupatie voor het onderwerp ‘Hindutva’.

Hij gaat inhoudelijk niet in op het centrale thema van Jaswina’s column, namelijk de ‘soft power’ van India: de Bollywood filmindustrie. Een filmindustrie die strategisch ingezet wordt om verschillende effecten te bewerkstelligen, zowel sociaal, cultureel, economisch, als politiek. Verschillende auteurs hebben daarover al geschreven (Daya Kishan Thussu, Nicholas Blarer, Kavita Karan, David Schaefer). Het is een unieke en bijzondere “power” die door anderen buiten India wordt gezien, maar dat dit centraal staat in de column lijkt Bhondoe te ontgaan, omdat hij zich vooral focust op het propageren van de Hindutva ideologie.

Zoals elk ideologie, is ook de Hindutva ideologie aan allerlei interpretaties en veranderingen onderhevig. Het zijn dan ook de extreme interpretaties die leiden tot misstanden die plaatsvinden ten aanzien van de minderheidsgroeperingen, misstanden waar Bhondoe het liever niet over heeft. Hij positioneert critici van Hindutva als een georganiseerde gevechtsdivisie door hen te benoemen als anti-Hindutva brigade. Een brigade die bewust Modi en het Hindutva  aan het zwart maken zijn. Daaronder schaart hij de onafhankelijke media die enige kritiek durven te leveren aan het adres van Modi en zijn partij en zet deze weg als linkse bevooroordeelde media. Wat hij verder doet is deze media betichten van zwijgen wanneer moslims wandaden plegen. Echter, het zijn juist deze media die ook aan deze wandaden aandacht besteden en het plaatsen in een bredere context.

De genoemde misstanden in het land worden door Bhondoe weggezet als ongeloofwaardig. Echter de Human Rights Watch (HRW) brengt al enkele jaren naar voren dat sinds Modi aan de macht is, de positie van minderheden (moslims, christenen, dalits) onder druk wordt gezet door fervente aanhangers en de discriminatie en misstanden jegens hen niet meer incidenteel is, maar structureel. De rapportage van de HRW wijst uit dat de situatie zorgwekkend is en dat de overheid weinig actie onderneemt om de veiligheid van de minderheden te waarborgen. En daarmee zijn de misstanden tegenover moslims India net zo zorgwekkend als misstanden tegenover hindoes in Pakistan.

Het gaat te ver om hier de hele Hindutva-ideologie, waar Bhondoe een groot voorstander van is, uiteen te zetten. Graag verwijzen we naar Veer Savarkars werk, de grondlegger van de ideologie Hindutva, who is a Hindu? (1923), geschreven toen hij in de gevangenis zat, en voor degenen die een makkelijk leesbare uitleg willen naar het werk van Tessa Buteneers. De meest gehoorde kritiek is Veer Savarkars sympathie voor het Italiaans fascisme en het Duits socialisme wat sterk in de ideologie naar voren komt. Er wordt zelfs geopperd dat de ideeën van Veer Savarkar in grote mate gebaseerd zijn op het Duitse nationalisme. Maar voor Bhondoe is de Hindutva-ideologie voor de BJP net zoiets als het Christendom voor het CDA is.

Het personage Allaudin in de film Padmavati is terecht als Ravan-achtig figuur afgeschilderd, gezien de barbaarse daden van de moslims

Bhondoe: “Hoe moet Khilji anders afgebeeld worden? Ravan-achtig is hier echt een eufemisme!”

Omdat Bhondoe Bollywood ziet als entertainment en vermaak ziet hij geen kwaad in de beeldvorming rondom moslims. Bhondoe vindt dat het personage van Allaudin in de film Padmaavat op de juiste manier is afgeschilderd, want wat de moguls hebben gedaan gedurende de 12e eeuw (ten tijde van Allaudin) is verschrikkelijk. Allereerst gaat Bhondoe voorbij aan het feit dat er in de 12e eeuw geen “Indiase” staat bestond zoals nu. Er was geen eenheid. Het gebied bestond uit verschillende koninkrijken, en ook de Hindoe-koningen voerden oorlog tegen elkaar. Daarnaast kan je de moghuls van toen niet over één kam scheren met de huidige Indiase moslims. Dat deze beeldvorming, die past in Hindutva-kaders, niet problematisch is voor Bhondoe kan verklaard worden door het feit dat hij, zoals hij zelf aangeeft, de Hindutva-ideologie onderschrijft.

De auteurs zorgen voor verdeling in de gemeenschap door Hindutva, BJP, Modi en Bollywood acteurs te framen in anti- en pro-Israël

Bhondoe: “De Hindoestaanse gemeenschap verdelen door te wijzen op opkomst van “uiterst rechts” Hindutva en BJP van Modi en door Bollywood acteurs te classificeren in een pro en een anti Israel groep (roep op tot boycot etc).”

Bhondoe heeft moeite met het feit dat we pro- en anti-Israël standpunten bloot leggen in de acties van Bollywood acteurs en Indiase politici. Hoe graag Bhondoe ook zou willen dat Bollywood onschuldig vermaak is, is de associatie van Bollywood professionals met vertegenwoordigers van een illegale bezetting alles behalve onschuldig. Ons doel was om de politieke agenda die achter onschuldig vermaak schuilt zichtbaar te maken.

De auteurs zorgen voor verdeling in de gemeenschap door Hindoe-Moslim spanningen te gebruiken

Bhondoe: “Verdelen de gemeenschap desnoods door in te spelen op Hindoe-Moslim sentimenten: zij die uitgesproken Hindoe zijn, Modi aanhanger en films van Amitabh kijken zijn natuurlijk pro-Israel en zij die niet uitgesproken Hindoe (ook Moslims en Christenen), anti-Modi zijn, die geen Amitabh films meer kijken (maar juist wel van de drie Khans) zijn pro-Palestijnen.”

Bhondoe legt hier ons woorden in de mond die wij nooit geopperd hebben. In het artikel van Shahreen en Pravini wordt met geen woord gerept over Hindoe-Moslim spanningen. In het artikel van Jaswina wordt een analyse geboden, waarin Hindoe nationalistische politiek verbonden is met Bollywood. Dat hij het niet eens is met die analyse noemt hij verdeeldheid. Wat hij verdeeldheid noemt, noemen wij diversiteit. We zijn voorstanders van een diversiteit aan meningen die met elkaar mogen botsen. De kritiek die we krijgen gerelateerd aan Hindoe-Moslim spanningen bewijst voor ons bovendien het tegendeel, het maakt een verdeeldheid die er al was zichtbaar. Wij hebben in ons drieluik als drietal van moslim en hindoe vrouwen bewust geprobeerd aan te tonen hoe interreligieuze eenheid eruit kan zien in de strijd tegen onrecht. Onze solidariteit met de Palestijnen is niet gebaseerd op loyaliteitsgevoelens gerelateerd aan religie, Modi of Amitabh Bachchan. Onze solidariteit is gebaseerd op gevoelens van empathie en rechtvaardigheid. Deze gevoelens lijken bij Bhondoe te ontbreken, aangezien hij de ene onderdrukking belangrijker vindt dan de andere.

Oproep debat over Hindutva als basis voor democratie in India

Bhondoe: “Hindutva als ideologie van BJP is zelfs in extreme vorm niet meer dan wat Christendom is voor het CDA. De Hindutva ideologie is de beste garantie voor tolerantie, pluralisme, diversiteit en het voortbestaan van democratie in India. Maar dit verdient een aparte discussie waarbij ik bereid ben deze stelling publiekelijk te verdedigen.”

Wij moedigen iedere vorm van publiek debat gebaseerd op inhoudelijke argumenten aan. Wij hopen dat Bhondoe de democratische waarden die hij zo hoog acht ook daadwerkelijk zal uitdragen en de strijd tegen de onderdrukking van de Palestijnen uiteindelijk ook zal steunen.

Reacties zijn gesloten.