Levens van Vreugde en Verdriet op Hindostaanse Vrouwendag: 22 mei 2016

Op 22 mei presenteert Sebieren Hassenmahomed haar boek Verhalen van Vreugde & Verdriet en worden vrouwen uitgenodigd hun eigen levensverhalen te delen in herkenbare columns, grappige improvisatie presentaties, inspirerende liederen en mooie schilderijen. Sebieren Hassenmahomed heeft veel Hindostaanse vrouwen geïnterviewd over hun leven. De vrouwen vertellen openhartig over hun jeugd, ouders, liefde, geloof, seksualiteit, kinderen, onderwijs, huwelijk, schoonfamilie, werk, gezinsleven, migratie en wonen in Nederland. Sommige verhalen zijn verdrietig, andere humoristisch en weer andere ironisch en sarcastisch. Op 22 mei presenteert ze dit boek en gaat ze in gesprek met het publiek. Na de boekpresentatie worden de vrouwen uitgenodigd zelf hun levensverhalen op creatieve wijze te delen in workshops. De workshops staan in het teken van Comedy/Theater, Schrijven, Muziek en Schilderen.

Lees verder

Column Amar K. Soekhlal – Aflevering 17: Atheïst (Nástik)

Tot 1974, het jaar dat ik in Nederland aankwam, had ik nog nooit het woord atheïst gehoord, laat staan de betekenis ervan. Bij het vak Nederlandse literatuur werd het Ezelproces van Gerard Reve besproken en de docent gaf onverholen kritiek op God. Maar het ultieme was zijn uitspraak “God bestaat niet”. “Báp ré” dacht ik. Voor mij was dit ondenkbaar. Hoewel wij thuis in Suriname niet echt religieus zijn opgevoed, kwam de gedachte van een leven zonder God niet in ons op. We hebben een jhandi en elk jaar was er een kathá en dan hield God bij ons op. Ik ging wel elke zondag naar de Krishna mandir, maar dat was puur voor de gezelligheid. Met een stuk of tien buurtgenootjes gingen we lopend en ravottend naar de mandir twee kilometer verder. Daar vertelde de pandit de mooie verhalen over Krishna Bhagwán.

Lees verder

Column Sebieren Hassenmahomed – Aflevering 16: Tamara: “Zijn roots plaatsgebonden?”

Aanleiding voor het verhaal van deze jonge dame was haar recente reis naar India in het kader van haar werk. Tamara is juf op een ‘zwarte school’ in het centrum van Den Haag. Ik vraag haar om over haar ervaring te vertellen. Ze zegt: “Het was een reis die tot doel had om inspiratie op te doen door andere schoolsystemen te bekijken zoals de visie om een leerwijze vanuit de desbetreffende persoon te bekijken. Ik liet mijn gezin achter, dat is mijn vrouw en drie kinderen”. Over haar roots zegt ze: “Ik ben voor de helft Hindostaanse, de andere helft is Nederlands. Het Sarnami beheers ik goed, mijn roots liggen volgens mij in mijn genen die ik van mijn vader en moeder heb, hun opvoeding en in hetgeen waartegen mijn moeder zich verzette. Eigenlijk ben ik slechts gehecht in het nu.

Lees verder

Column Jan S. Soebhag – Aflevering 1: Hindustaanse rituelen voor, tijdens en na de bevalling van een kind

Binnen de verschillende Hindu gemeenschappen worden er vaak (rituele) handelingen gepleegd en offerandes opgedragen bij verschillende culturele en traditionele aangelegenheden, zo ook bij de Sanátan Dharmis. Er zijn ook ‘taboes’ waar er rekening mee wordt gehouden. In dit artikel komen enkele zaken van vóór en na de bevalling van een Hindustaanse vrouw (Sanatan Dharm) aan de orde. Traditioneel wordt een ongeboren kind zoveel mogelijk beschermd. Reeds tijdens de zwangerschap vindt dit plaats via de zwangere vrouw. Bij de zevende maand van de zwangerschap wordt de vrouw een beschermingsmiddel toegediend (in het Sránán Tongo wordt dit beschermingsmiddel ‘koti’ genoemd).

Lees verder

Hum Log Congres: Hindostanen in de medische sector

Hum Log heeft als missie de positie van Hindostanen in Nederland te versterken en waar nodig te verbeteren. Met dit congres wilt Hum Log de ontwikkeling van de Hindostaan in de medische sector volgen en “in the spotlight” brengen. De ontwikkeling en kansen van Hindostanen in de medische sector wordt aan de hand van de volgende inleidingen en thema’s benaderd: Sociale mobiliteit van Surinaamse medici; Kansen en Bedreigingen door dynamiek in de medische sector; De maatschappelijke zichtbaarheid en invloed en De kracht van bundeling en verbinding. Het congres heeft als doel om deze thema’s met elkaar te bespreken, een podium te bieden aan pitchers en ruimte te geven voor een interactief debat met panelleden.

Lees verder