Column Amar K. Soekhlal – Aflevering 50: He Bhagwán

Ik ben een trotse sanátni, maar dan zonder de goden. Kunt u het nog volgen? Mijn trotsheid komt voort uit respect voor mij ájá, áji, náni, náná en natuurlijk voor mijn ouders. Zij, allen waren sanátni’s. Ik heb prachtige mandirs bezocht in India, maar ook elders in de wereld. De mooiste en indrukwekkendste is de Meenakshi-mandir in Madurai. Een architectonisch hoogstandje. De Bhagwad Gita is mijn leidraad in mijn leven, die ik overigens niet beschouw als een religieus boek. Mijn helden in de Mahabharat zijn Shakuni en Vidhur. Ik raad u aan om het boek van Gurcharan Das, The difficulty of being good te lezen.
Maar India is in religieus opzicht ook een vreselijke afknapper. Mijn zus, die uit India van vakantie terugkwam, zei tegen mij: “India me sab panditwan chor hai, aur etná morsu”. Ik las in mijn krant de perikelen rond de Sabarimala-mandir in Kerala. Deze mandir is gewijd aan de god Ayyappa die zich terugtrok om te mediteren nadat hij de vrouwelijke demon Marishi had gedood. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd, tussen pakweg 10 en 50 jaar, mogen de tempel niet in, want Ayyappa is een ‘bramhachari’, een celibataire god die, net als zijn priesters wellicht, van slag raakt door de aanwezigheid van vrouwen in zijn heiligdom. De Sabarimala-mandir in de zuidelijke staat Kerala, die jaarlijks 40 tot 50 miljoen bedevaartgangers trekt, weigert de vrouwen op religieuze gronden. Zij beroepen zich op oude hindoe-overleveringen: als een menstruerende vrouw de tempel zou bezoeken, zou ze bewust of onbewust heiligschennis plegen. Niet alleen vrouwen die op het moment van het tempelbezoek aan het menstrueren zijn, worden geweigerd, maar voor alle vrouwen die in de levensfasen zitten dat ze ongesteld kunnen worden. Van tieners tot vrouwen in de overgang. Dat vrouwen ongesteld worden is volgens hindoe-overleveringen te wijten aan een oud kosmische jhagrá (conflict). Bhagwán Indra vermoordde ooit bhagwán Visvarupa en om die zonde af te kopen, haalde hij de bhagwáns van het water, de bomen, de aarde en de vrouwen over om allen een kwart van de zonde te dragen. Tenslotte is gedeelde smart halve smart, in deze een kwart smart. Een van de manieren waarop die last gedragen wordt, is de maandelijkse bloeding. Menstruatie wordt gezien als het gevolg van die zonde. En daarom, zo redeneren de pandits en veel andere hindoes, kunnen vrouwen met een menstruerend lichaam de mandir niet binnengaan. Gemakshalve gebruikten de geestelijken de afgelopen decennia leeftijd als criterium. Het verbod gold voor iedere vrouw tussen de 10 en 50 jaar. Je mag je bovendien afvragen, waarom de goddelijke straf niet voor alle vrouwen geldt en waarom alleen voor hindoe-vrouwen? Maar aan deze discriminatie komt nu een einde. Het Hooggerechtshof van India heeft arrest gewezen in een zaak die was aangespannen door vrouwenorganisaties. In geding was de vraag of menstruerende vrouwen terecht geweerd mochten worden uit de Sabarimala-mandir? Deze mandir moet nu de deuren gelukkig openen voor vrouwen die menstrueren. Het bezwaar dat zij onrein zijn komt neer op discriminatie, vindt het Hooggerechtshof van India.

Foto: Sonja de Bruin

Ik was in jubelstemming toen ik de uitspraak las. Bij verdere lezing bleek dat de enige vrouw in het rechtscollege, tegen de beslissing was. Volgens haar moet niet gesleuteld worden aan kwesties die een diep religieuze connotatie hebben om zo de seculiere staat te rechtvaardigen. Naar mijn mening gaan gelijke rechten voor burgers boven religieuze tradities. Ik ben heel erg voor het uitroeien van verkeerde tradities. Zo ben ik pertinent tegen het aanraken en wassen van de voeten van de pandit, deze apart laten eten aan een aparte tafel met apart eten. In mijn familie ben ik ook tegen het pau lági zeggen tegen anderen. Ik ben ook voor dat vrouwen mogen meedoen met het planten van een jhandi. Gewoon een gelijke behandeling van een ieder. Mijn jongere broer Ashok is daarin een voorbeeld. Zijn zoon Kavish, gaat binnenkort trouwen. Het is gebruikelijk dat bij een huwelijk van een zoon, de mannelijke familieleden in de mároh gaan zitten om te eten. Het eten wordt geserveerd door de mannelijke familiedelen van de dulhin. In het geval van Kavish, zouden dan zijn drie dádá’s en een káká in de mároh zitten eten. Nou heeft deze aanstaande dulhá besloten dat niet de dádá’s en een káká in de mároh gaan eten maar zijn vijf phuwá’s. Een geweldig idee vinden wij tezamen. Het is een mooi eerbetoon aan zijn vijf phuwá’s en weer wordt in de familie een verkeerde traditie gesloopt. Maar die mevrouw uit het college van het Hooggerechtshof bevindt zich in goed gezelschap van mijn zusters. Want ook mijn zusters zeiden: “Choorde, tu log bait jaiye, aisne calyáil hai”. Maar in dit geval zal ik me toch als een patriarch gedragen: Jon cic ham, Amar, bolab ohi bát hoi (mijn wil zal geschiede).

24 gedachten over “Column Amar K. Soekhlal – Aflevering 50: He Bhagwán

 1. Beste Amar,
  Ik ben voorstander van veranderingen van
  oeroude tradities die nu niet meer van deze
  tijd zijn.
  Super blij om te lezen dat vrouwen in de
  maro gaan zitten eten. Deze issue had ik ook
  via faceboek geponeerd.
  Wat ik zeker veranderd wil zien , zijn de bidha
  liederen waarin gezongen wordt dat de
  dochter ‘ afscheid’ neemt van haar ouderlijke
  binding. Nu trouwen dochters niet om thuis
  bij de schoonouders te gaan maar meer om
  hun eigen huis in te richten. Zowel bruid als
  bruidegom verlaten hun ouderlijke woning.In
  elk geval zal ik dat soort liederen niet laten
  afspelen als mijn kinderen gaan trouwen.
  Namashkar
  Ramésh

 2. Heel, leuk om dit allemaal te lezen, de tradities uit Bihar, zijn nier meer van deze tijd, we moeten met de tijd
  meegaan.We moeten van de oeroude tradities geen religie van maken. In maro zitten eten en nog geld uitdelen keur
  ik heel erg af, het past niet meer in deze tijd. Waarom zou men in maro willen zitten eten? Het kwam door armoede en
  ruimte gebrek, men had in die tijd geen stoelen en tafels, ze ze moesten op de grond zitten en eten.
  Namashkar!
  Wikash Bhawan

 3. Waarom mag een moeder niet mee als haar zoon gaat trouwen in een maro?! Zowel de vader en de moeder zouden
  achter hun zoon in bij een huwelijk aanwezig moeten zijn. Het is toch bizar dat een moeder de huwelijk van haar zoon
  niet mag meemaken, we leven in 2018.

 4. Toen mijn dochter twee jaar geleden trouwde heb ik samen met mijn vrouw, de vader en moeder van mijn
  schoonzoon verzocht om in de maro te zitten en alle vrouwen mochten met de baraat meekomen.

  Namaste,
  Pandit Bhasker Rewti.

 5. Het is verfrissend om deze standpunten te lezen .
  Dat menstruerende vrouwen als onrein worden gezien is onbegrijpelijk . Immers is dat het bewijs dat de vrouw in
  kwestie gezond is en voor nageslacht kan zorgen .
  En dan nog die leeftijdsgrens . Veel vrouwen menstrueren nog enkele jaren na hun vijftigste . Niet af en toe maar
  met hun normale maandelijkse cyclus .

 6. goed hoor de emancipatie eindelijk onder de gelovigen.er zijn echter nog heel veel zaken die moeten worden
  aangepakt in india .vrouwen hebben bijna geen rechten daar maar er staan wel degelijk wat vrouwen op gelukkig.

 7. Bij de Marrons in Suriname is het ook gebruikelijk dat de vrouwen die menstrueren worden afgezonderd en niet
  mogen koken. Je zou het immer niet altijd als negatief te hoeven benaderen en kan het zien als tijd voor jezelf .

  Emancipatie van de vrouw is een westers concept. Elke Hindoe vrouw weet dat ze sterk is en een belichaming van
  Shakti. Vrouwen gaan niet mee met Baraat, die vieren thuis feest en wachten tot Baraat terug is om de bruid te
  ontvangen, die de belichaming van Laxmi is, die op dat moment in huis komt.

  Daarin tegen mogen mannen niet meedoen aan Matkorva wat een exclusief vrouwenfeest is. Ook Lawa was een
  vrouwenfeest, tegenwoordig zie je mannen “garie” zingen. Schunnige liederen tegen vrouwen die lawa bhuje. Is
  dat waar we naar toe moeten?

  Ik bespeur veel links gedrag binnen de hindoestaanse gemeenschap , dat is systematisch religie / cultuur kapot
  maken. Zogenaamd opkomen voor vrouwen i.p.v ze bewust te maken van hun krachten. En tegen alles trappen wat
  eigen is. Dit is puberaal gedrag en draagt niks bij aan het creëren van een sterke gemeenschap.

  India is op de goede weg , momenteel de 5 de economie van de wereld, als je het vies vind blijf dan lekker thuis,
  immers heeft niemand je gevraagd er naar toe te gaan.

  We hebben als gemeenschap dit soort slappe leiders niet nodig die demonstratief alles willen veranderen onder
  het mom van kijk mij nou eens modern zijn! Vrouwen gaan toch ook de maro in ? de moeder van de bruid doet
  toch ook aan Kaniya Daan?. en newchu? Educatie, discipline, continuïteit en volharding draagt bij aan een sterke
  gemeenschap en gemeenschapsgevoel . Niet dit soort marxistische geleuter.

 8. @ Nari
  In mijn optiek gaat emancipatie om de keuze die een vrouw zelf kan maken of niet. Zij moet zelf kunnen beslissen
  wat zij wil en gaat doen. Het is niet aan anderen om voor een vrouw te bepalen wat zij wel of niet mag. Dat is
  onderdrukking wat niet in een moderne maatschappij thuishoort.

  Een sterke gemeenschap krijg je door de individuen (m/v) te empoweren. Niet door oude tradities ten koste van
  alles proberen te behouden. Dat noemt men ook achterlijk. Oude tradities die wellicht in oude tijden een goede
  reden hadden, kunnen in moderne tijden worden losgelaten wanneer de noodzaak er niet meer is. Van gedwongen
  conservatisme uit emotie, is nog nooit iets goeds gekomen.

  Je zegt: “Educatie, discipline, continuïteit en volharding draagt bij aan een sterke gemeenschap en
  gemeenschapsgevoel .”
  Gelden deze termen voor een ieder of alleen voor mannen? Wanneer we het hebben over educatie, is het dan
  toegestaan dat vrouwen studeren voor pandit? Zo nee, dan gelden jouw punten dus niet voor iedereen. Zo ja, dan
  ben je het met mij eens dat oude tradities moeten evolueren of vervallen.

 9. @Nari, volgens mij leef je nog in de
  middeleeuwen.
  India, is gaat vooruit omdat zijn ook
  langzaam afstand nemen van de
  domme oertradities die alleen in het
  voordeel van mannen, door mannen
  zijn gemaakt. In India wanneer een
  man eerder dan de vrouw kwam te
  overlijden, werdt zij tegen haar wil op
  de brand stempel gelegd, wil jij nog
  steeds in die tijd leven.
  India gaat vooruit omdat men van de
  drommen tradities aan het ver
  anderen zijn. Vrouwen mogen ook
  onderwijs volgen en een weduwe mag
  ook weer opnieuw trouwen.
  Mannen en vrouwen hebben even veel
  rechten. Kijk maar om je heen hoe het
  in het tegenwoordige maatschappij
  gaat, Mannen en vrouwen zorgen
  samen voor de kinderen en werken
  ook samen buitenshuis om zo het
  nodige brood op de planken te krijgen.
  Er is niks tegen als jij tussen de
  marrons wil gaan wonen en de
  oertradities wil behouden, daar benbje
  vrij in, maar laat iedereen zelf zijn of
  haar haar keuses maken.
  Succes en Namaste!

 10. Volgens de Vaidik Sanatan Dharma (levenswijze vanuit de Veda’s) zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig. Veel
  mantra’s in de Veda’s zijn door vrouwelijke Rishie’s gegeven. Hieronder een stukje uit mijn lezing van Divalidag. Willen we het aspect Lakshmi aanbidden, dan heb ik wel enkele kanttekeningen. Het is goed om Ma Lakshmi te
  aanbidden en de respect aan de vrouw te geven. Zo hoort het ook. Lakshmi kan mijn dochter, mijn zus, mijn
  moeder e.d. zijn. Maar respecteren wij de vrouw in de praktijk? Enkele voorbeelden:
  • Er is nog steeds verschil in lonen. De vrouw verdient nog altijd minder.
  • Sommige plekken in India worden pasgeboren meisjes vermoord en weggegooid of ter vondeling gelegd.
  Gebeurd nog steeds.
  • Veel taken thuis worden nog steeds door de vrouw alleen gedaan omdat het vrouwenwerk is.
  • Nog steeds zijn er vrouwen/meisjes in de wereld die niet naar school gaan.
  • In sommige religies kunnen vrouwen geen pandits worden.
  • Een weduwe (de vrouw kan weinig aan doen dat zij weduwe is geworden) mag nog steeds niet de doelha
  Parche. Is er een smet op een weduwe?
  • Vrouwen mogen niet met de baraat meegaan.
  • Vrouwen van de baraat mogen niet in de maro zitten.
  • Wanneer vrouwen menstrueren, mogen zij niet meedoen aan een puja. Waarom niet? Zijn ze dan plotseling
  onrein geworden? Mogen zij dan niet meer bidden? Of zit reinheid in je atma? En natuurlijk moet je rekening
  houden wanneer een vrouw menstrueert. Het lichaam is wat zwakker. De hygiënische omstandigheden vroeger
  voor de vrouw was minder goed. Kijk maar naar de film (PADMAN). Dan is het begrijpelijk dat ze werden
  afgezonderd en bepaalde dingen niet konden doen. Tegenwoordig kan de vrouw de hygiëne goed regelen. Er zijn
  meer dan voldoende middelen te koop om de hygiëne goed te regelen. Waarom wordt de vrouw dan nog steeds
  uitgesloten om bepaalde handelingen uit te voeren tijdens de menstruatie?

  Het is de plicht (dharma) van iedereen om menselijkheid te betrachten en onmenselijkheid (adharma) te
  veroordelen.

  Namaste,
  Pandit Bhasker Rewti

 11. Om te beginnen zou deze dame diegene die op mijn comment hebben gereageerd
  willen aanraden een cursus BEGRIJPEND Nederlands te volgen .

  Heb namelijk nergens beweert dat vrouwen niet zelf keuzes mogen maken, nog in voor of nadeel van mannen
  geschreven. Daarin tegen hebben deze zogenaamde moderne “heren ” mij met allerlei nare beweringen beklad .
  Waarom ? omdat ik opkom voor onze cultuur religie en tradities? uiteraard zijn er zaken die mogen verandert
  worden die heb je in elke cultuur wel.

  Waar ik van schrok was de enge woordkeuze in de column ik citeer: Ik ben heel erg voor het uitroeien van
  verkeerde tradities. Uitroeien… heeft dat die tot hele enge situaties geleid in de wereld? En dat nota bene tegen je
  eigen achtergrond? Lang leve de Minderwaardigheids- complex!.

  Zo gaat Links altijd te werk met zoekt een zogenaamd zwakkere groep in de samenleving maakt dit tot
  slachtoffers en zorgt vervolgens voor conflict.
  Nogmaals de zelfbewuste hindoe vrouw heeft geen empowerment nodig zij is Power : Shakti. Daarvoor hebben we
  voldoende voorbeelden in de cultuur . verzetsstrijdsters, presidenten enz.. Een batterij aan vrouwelijke militairen en
  generaals die Modi inzette tijdens het bezoek van Barack Obama aan India.

  De opmerking van Arya Samaaj pandit rewtie zetten ook geen zode aan de dijk die koppelt moord op pasgeboren
  meisjes en huishoudelijke taken enz. aan hindoe traditie hoe hypocriet is dat. Deze man moet op zijn leeftijd weten
  dat het altijd de mannen zijn geweest die tijdens Nauta’s kookte en de gasten serveerden?
  Het nummer “Dekh tere sansaar ke halat kya ho gaye bhagvan” van pradeep zou een betere titel voor deze column.
  zijn geweest .Suraj na badla chand na badla na badla re asemaan , kitna badal gaya insaan.

  Ram Ram,
  Een Powervrouw

 12. Waar ik van schrok was de enge woordkeuze in de column ik citeer: Ik ben heel erg voor het Uitroeien van verkeerde
  tradities. Uitroeien… heeft dat niet tot hele enge situaties geleid in de wereld? En dat nota bene tegen je eigen
  achtergrond? Lang leve de Minderwaardigheids complex!.

 13. Sorry dat ik niet duidelijk ben geweest. Ik heb
  het over de positie van de vrouw op dit
  moment en wat zegt onze Vedas hierover. Ik
  doel niet op tradities. Nu krijg ik gelijk een
  stempel van “ die Arya Samaj Pandit” Droevig
  wordt ik ervan. Excuses mevrouw Nari dat ik
  u boos heb gemaakt. Dat was niet mijn
  bedoeling.

 14. Pandit Rewti,

  U heeft mij niet boos gemaakt.
  Heel attent van u, maar excuses hoeft u ook niet aan te bieden. We leven in een democratie.
  En een ieder heeft het recht om zijn/haar mening te delen . Men hoeft het ook niet altijd eens te zijn met elkaar
  zolang er maar wederzijds respect is.

  Ram Ram

 15. @Nari

  U heeft het over begrijpend lezen. Helaas moet ik constateren dat het erop lijkt u dat zelf niet beheerst. Hieronder
  nogmaals mijn punt.

  U geeft zelf aan dat er geen probleem is wanneer vrouwen bij menstruatie bepaalde zaken niet mogen doen want
  bij de Marrons is dat ook gebruikelijk. En dat vrouwen niet meegaan met baraat is ook geen probleem omdat zij de
  rituelen bij aankomst van de bruid verrichten.

  Ik geef aan dat wanneer een vrouw met de baraat mee wil gaan, zij dat moet kunnen doen. Wanneer een vrouw op
  de dag van een puja menstrueert dan moet zij vooral zelf weten of zij aan de puja gaat meedoen.

  Het gaat er dus om of het individu de keuze zelf mag maken of niet. Vindt u nu wel of niet dat een vrouw zelf mag
  beslissen? Zegt u nee dan bent u dus niet voor het empoweren van vrouwelijke individuen.

  Dit heeft niets met links of rechts te maken. Dit gaat om conservatisme zoals bij u of liberalisme zoals bij mij.

 16. @Rakesh als een vrouw naar baraat wil gaan of puja wil doen als ze menstrueert is ze daar zeker vrij in want
  uiteindelijk is ieder individu verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen karma. Laat ik het voor de duidelijkheid “actie”
  noemen.

  In mijn familie gaan en gingen vrouwen nooit naar baraat puur uit zelfrespect, Wij zorgen dat er een bandje is en
  maken het gezellig in afwachting van baraat.
  Nogmaals de vrouw is Shakti (Power/Kracht) en zelfrespect is Empowerment. Begrijp dus niet het verband
  (volgens jou bewering) tussen empowerment; En als vrouw zijnde, achter een stoet mannen te lopen. Dit maakt je
  als vrouw niet minder of zwak, maar siert je juist. Baraat is een “stoet” mannen die met de bruidegom de bruid gaat
  ophalen.

  Tegelijkertijd snap ik de verwarring dat als je b.v de Arya samaaj stroming volgt de vrouw niet als “shakti” (de
  godin) ziet. Zij hebben immers dat concept weggeschrapt net als in de bovengenoemde column. Dan blijft er
  weinig over en zul je op zoek moeten gaan naar een nieuwe vorm om dat te benoemen.

  Op de opmerking van u, dat dit niets met links of rechts te maken heeft maar met conservatisme in mijn geval en
  Liberalisme in u geval kan ik u vertellen dat links liberalisme, Progressief liberalisme, vrijzinnig liberalisme of
  radicalisme allemaal substromingen zijn van het liberalisme dus wel degelijk met links te maken heeft.

  Waar het mij om gaat is de constante aanval van bovengenoemde stromingen op hindoe tradities .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *