Ruben Gowricharn, Officier in de Ere Orde van de Gele Ster

Reacties zijn gesloten

Amar K. Soekhlal

Op 5 maart 2021 is professor Ruben Gowricharn door de President van Suriname benoemd tot Officier in de Ere Orde van de Gele Ster. De versierselen zijn hem op de ambassade van Suriname overhandigd. In zijn toespraak memoreerde ambassadeur Rajendre Khargi dat Ruben Gowricharn begon als goudsmid en het heeft gebracht tot hoogleraar. Al in zijn jonge jaren in Suriname was Gowricharn via het verenigingsleven begonnen met het verbinden van mensen, zowel binnen de Hindostaanse gemeenschap als daarbuiten. Ook in Den Haag was Gowricharn actief, bijvoorbeeld als medeoprichter van de organisatie Jumpa Rajguroo.

Wat ambassadeur Khargi ook had mogen zeggen was dat Gowricharn na zijn studietijd actief was in het publieke debat in Nederland over de multiculturele samenleving en daarvoor een ASN-ADO Mediaprijs voor de Schrijvende Pers heeft ontvangen. Wel noemde de ambassadeur dat Gowricharn naast de vele boeken en artikelen in nationale en internationale tijdschriften zich ook heeft onderscheiden door de oprichting van De Promotiekamer, een organisatie waarmee hij allochtone promovendi opleidde tot de doctorsgraad. Weinigen weten dat deze Promotiekamer afdelingen in Suriname en de (voormalige) Nederlandse Antillen heeft gehad. In dat verband bezocht Gowricharn Suriname regelmatig waar hij vooral economen van de Centrale Bank begeleidde, lezingen hield over uiteenlopende onderwerpen, en adviezen uitbracht aan verschillende ministers.

In 2017 ontplooide Gowricharn nog een bijzonder initiatief, ditmaal als hoogleraar Hindostaanse diaspora studies. Hij organiseerde een internationale conferentie in Den Haag over nieuwe perspectieven op de Indiase diaspora. Met dit initiatief zette hij Suriname, Surinaamse Hindostanen en Nederland tot ver buiten de westerse wereld op de kaart. Tenslotte memoreerde ambassadeur Khargi dat Gowricharn vier boeken heeft uitgebracht bij de toonaangevende internationale uitgever Routledge, in 2017 een boek getiteld Onbeschreven Erfgoed heeft uitgebracht en in 2020 in een originele studie Miskend Verleden een nieuw perspectief op de geschiedenis van Hindostanen heeft ontwikkeld. Wat minder bekend is, is dat Gowricharn drie leerstoelen heeft bekleed. Dit geheel duidt op een grote originele maatschappelijke en wetenschappelijke productie. De onderscheiding is welverdiend. Proficiat Ruben!