“Word je uitgezet of vastgezet?” Boek en symposium over het inreisverbod

Reacties zijn gesloten

Sarnámihuis columnist Aniel Pahladsingh heeft een nieuwe publicatie uitgebracht. Het belang van juridische instrumenten die onze nationale veiligheid versterken werd na de recente aanslagen in Brussel maar weer eens pijnlijk duidelijk. In 2011 introduceerde Nederland het inreisverbod, een Europese maatregel. Hier kruisen het vreemdelingenrecht en het strafrecht elkaar, maar de verschillen tussen de twee rechtsgebieden leiden vaak tot ongelijke rechtspraak. Juristen Pahladsingh en Waasdorp trekken aan de bel: “We kunnen nu niet altijd adequaat optreden tegen criminele vreemdelingen, wat het gevoel van veiligheid bij de Nederlandse burger aantast“. Hun boek “Het inreisverbod” biedt uitkomst. Op 14 april 2016 vindt hierover een symposium plaats, waarbij prominente sprekers het inreisverbod vanuit diverse invalshoeken belichten en een slag wordt gemaakt naar een humaan én rechtvaardig migrantenbeleid.

InreisverbodHet boek bespreekt het inreisverbod en een aantal aanverwante rechtsinstrumenten in het kader van terrorismebestrijding, zoals de ongewenstverklaring en het uitreisverbod. Het inreisverbod is een nieuw Europees rechtsinstrument en is nog niet volledig ontwikkeld. Door onduidelijkheid over de regels in de verschillende rechtsgebieden is er een reële kans op ongelijke rechtspraak, bijvoorbeeld als een vreemdeling bij een zwaar misdrijf het land wordt uitgezet en een ander niet, terwijl zij hetzelfde feit hebben gepleegd. Andersom is het ook mogelijk dat door de onduidelijkheden een migrant te zwaar of onterecht wordt bestraft. Ongelijke rechtspraak is een aanslag op het gevoel van veiligheid onder de burgers. Tegelijkertijd wordt het inreisverbod, door de grote toestroom van migranten, steeds vaker toegepast. De urgentie voor duidelijke rechtspraak is hoog.

Houden de VS zich al jaren bezig met het snijvlak van deze twee rechtsgebieden (crimmigration), in Nederland is dat maar sinds kort een aandachtsgebied (vreemdelingenstrafrecht). Als de Nederlandse autoriteiten en de rechtspraak erin slagen duidelijkheid te scheppen, dan hebben we een werkbare methodiek voor de behandeling van vreemdelingen die in de molen van het strafrecht belanden, zo stellen de juristen. Daarnaast wordt dan duidelijk wie van hen kan integreren in de Nederlandse samenleving en wie moet worden uitgezet. Dan is het inreisverbod niet slechts een middel meer om op te treden tegen criminele vreemdelingen, maar stelt het ons tevens in staat het kaf van het koren te scheiden en een rechtvaardig beleid te ontwikkelen.

Mr. Aniel Pahladsingh is jurist bij de Raad van State en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam. Hij schrijft artikelen en publicaties over Europa en het vreemdelingenrecht. Hij geeft handvatten aan de complexe juridische materie en kan deze op begrijpelijke wijze vertalen naar alledaagse praktijk. Hij geeft lezingen aan een divers publiek, van rechters en advocaten tot politici.

Mr. Jim Waasdorp is jurist bij de Raad van State. Hij schrijft en spreekt regelmatig over het terugkeerbesluit, het inreisverbod en de ongewenstverklaring. Hij is tevens verbonden als buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jim heeft een pragmatische insteek en is inmiddels expert op het gebied van het vreemdelingen-strafrecht.