143 jaar Hindostaanse Immigratie: de 70/30 uitdaging in Theater de Vaillant

Reacties zijn gesloten

Flyer5juniZoals ieder jaar organiseert het Sarnámihuis een evenement om de Hindostaanse immigratie te herdenken en te vieren. Dit jaar staat de Immigratiedag in het teken van de 70/30 verhouding. Toen het eerste schip Lalla Rookh vanuit India op 5 juni 1873 aankwam in Suriname, was de verhouding mannen ten opzichte van vrouwen 70-30. Er was dus een groot tekort aan vrouwen. Wat betekende dit voor de omgang tussen mannen en vrouwen toen? En welke invloed hebben de omstandigheden van toen gehad op relaties van nu? Deze vragen staan centraal tijdens de Immigratieherdenking en -viering van 143 jaar Hindostaanse Immigratie.

Programma

Het programma bevat bijdragen van:

  • Amar Soekhlal: Amar Soekhlal schrijft maandelijks columns voor het Sarnámihuis, waarin zijn herinneringen aan vroeger centraal staan. Op 5 juni vertelt over zijn overgrootmoeder die hij niet persoonlijk heeft gekend, maar informatie over haar van overal heeft bijeengesprokkeld. Hij reconstrueert een verhaal over wat voor persoon zij zou kunnen zijn geweest.
  • Sebieren Hassenmahomed: Sebieren Hassenmahomed publiceert maandelijks bijzondere levensverhalen van Hindostaanse vrouwen voor het Sarnámihuis. Veel verhalen bevatten herinneringen over de eerste generatie Hindostanen, bezien door de ogen van hun kleinkinderen. Op 5 juni vertelt Sebieren meer hierover.
  • Sandew Hira: Historicus Sandew Hira zal ingaan op wat we nu weten over man-vrouw relaties tijdens dwang/contractarbeid gegeven het feit dat deze verhouding 70/30 was. Wat vertellen de archieven ons over de ervaringen van vrouwen in Suriname? Waar is de stem van de vrouw in de geschiedschrijving van Hindostaanse dwangarbeid? Hoe is de ervaring in andere landen geweest met vrouwen tijdens dwangarbeid/contractarbeid? Hoe werkt de verhouding 70/30 door in de man-vrouw relaties in de Hindostaanse gemeenschap nu. Na de lezing is er een discussie met het publiek en de inleiders.
Workshops
Na de discussie zal het publiek via workshops dieper ingaan op verschillende aspecten van de man-vrouw relaties in de huidige Hindostaanse gemeenschap.
  • Hindostaanse identiteit in gemengde relaties: Waarom zijn gemengde relaties vandaag de dag nog steeds een taboe in de Hindostaanse gemeenschap en hoe gaan Hindostanen in een gemengde relatie hiermee om? In hoeverre is het mogelijk jouw identiteit te behouden in een relatie met iemand van een andere achtergrond? Deze workshop wordt geleid door Anita Nanhoe en Meera Nankoe.
  • Hindostaanse partnerkeuze in een westerse samenleving: Iedereen heeft behoefte aan liefde, maar hoe weet je wanneer je de juiste persoon hebt gevonden? Welke uitdagingen komen Hindostanen van nu in een westerse samenleving tegen? Deze workshop wordt geleid door Tasiana Ramdin.
  • Het taboe op seksualiteit: Hoe kan het taboe van seksualiteit worden doorbroken? Hoe kan seksualiteit als bevrijdend worden beleefd? Deze workshop wordt geleid door Shanta Bhikharie.
  • Verwachtingen en rolpatronen in een relatie: Wat kunnen we leren van de rolpatronen toen en welke rolpatronen overheersen nu? Hoe zorg je voor een goede balans en houd je een relatie leuk? Deze workshop wordt geleid door Pravini Baboeram en Rakesh Mahes.
Aanmelden
De 70/30 uitdaging vindt plaats op zondag 5 juni van 13.00-17.00 in Theater De Vaillant, Hobbemastraat  120, 2526 JS Den Haag. Toegang is 2,50 euro. Inloop 12.30 uur. Wilt u deelnemen? Ga naar deze link om u aan te melden: https://www.sarnamihuis.nl/aanmelding-immigratie-herdenking-en-viering-5-juni/