Boekpresentaties Safikan Goelamhaider

Reacties zijn gesloten

In maart vinden twee boekpresentaties plaats van auteur Safikan Goelamhaider. Op dinsdag 8 maart vindt in het kader van Internationale Vrouwendag een bijeenkomst plaats in Amsterdam in samenwerking met Stichting Simud. Op zondag 27 maart vindt een literaire middag plaats in samenwerking met Stichting VAHON in Den Haag.  Met haar boek “Ineens hadden ze een man voor mij…” vestigt ze de aandacht op het vraagstuk van uithuwelijking in de Hindostaanse gemeenschap.

8 maart 2022: Internationale Vrouwendag

27 maart 2022: Een auteursmiddag met Safikan Goelamhaider

Op zondag 27 maart organiseren het Sarnámihuis en de Stichting VAHON een literaire middag met auteur Safikan Goelamhaider. Ze heeft een autobiografisch verhaal geschreven over een episode uit haar leven als 17-jarig Hindostaans meisje in Suriname. Ze woonde in het bauxietdorp Billiton. Ze werd uitgehuwelijkt aan een Hindostaanse man uit Nederland. De man vertrok na het huwelijk naar Nederland. Het meisje volgde kort daarop. Op Schiphol wachtte ze urenlang in de kou zonder dat ze wist of haar man haar kwam ophalen. Ook door haar broers en zussen die in Nederland wonen werd bij haar aankomst geen kontakt gelegd. Hoe het haar daarna vergaat, wordt uitgebreid uit de doeken gedaan in haar boek. Het verhaal speelt zich af aan het begin van de jaren zeventig toen de grote migratiestroom van Suriname naar Nederland op gang kwam.

Safikan Goelamhaider is geboren in 1955 in het distrikt Para in Suriname. Ze heeft vanaf haar komst in Nederland bij verschillende organisaties gewerkt, in zowel uitvoerende als in leidinggevende functies. Daarvoor heeft ze enkele beroepsopleidingen en functie gerichte cursussen gevolgd en ook afgemaakt. Zij is inmiddels gepensioneerd en doet onderzoek naar haar voorouders die als contractarbeiders van India naar Suriname kwamen. Safikan is getrouwd met de man van haar keuze. Zij hebben twee kinderen en een kleinkind.

Datum: zondag 27 maart

Inloop: 14.00 uur

Aanvang: 14.30 uur

Locatie: Algemene Hindoebasisschool VAHON

Adres: Mackaystraat 6, 2571 BK Den Haag

Toegang: gratis

Parkeren: Zondag is gratis parkeren in de buurt.

Aanmelden: Je kunt je voor hier voor de bijeenkomst aanmelden.