10-delige serie Calcutta Brieven te raadplegen in het Nationaal Archief Nederland en Suriname

Onlangs heeft het Nationaal Archief Nederland de 10-delige serie aan haar collectie toegevoegd.

Voor de mensen die de populaire uitgaven in hun bezit hebben, en de namen van hun familie daarin hebben teruggevonden, is nu de mogelijkheid om in het NA de delen in te kijken en op te zoeken of er nieuwe informatie is opgenomen bij de gegevens van hun familie. Het kan zijn dat er formulieren van geldovermakingen zijn, of correspondentie over de familie tussen de autoriteiten in Suriname, India of Guyana. Als in de populaire uitgave een naam is opgenomen, dan is alle aanvullende informatie te vinden in de overige delen.

De serie is ook raadpleegbaar in het Nationaal Archief in Paramaribo.