Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 14: Op weg naar de verkiezingen

Reacties zijn gesloten

Op 15 maart a.s. staan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland voor de boeg. Een belangrijk moment voor ons allen in Nederland. Het ziet er naar uit dat het politieke landschap in Nederland gaat veranderen. Als het beeld uit de peilingen klopt dan krijgen we na de verkiezingen een andere coalitie die gaat regeren in Nederland. U en ik staan voor een belangrijke keuze: voor wie ga ik stemmen. Mijn belangrijkste oproep aan een ieder is om in ieder geval gebruik te maken van het stemrecht en ook daadwerkelijk op die dag te gaan stemmen. Het recht om te mogen stemmen is een belangrijk grondrecht in een democratische rechtsstaat. Het geeft de mogelijkheid op inspraak in Nederland. In een aantal landen is het niet mogelijk om gebruik te maken van het stemrecht of is er geen sprake van eerlijke verkiezingen. Die mensen moeten daarvoor vluchten of raken in allerlei problemen. Als u gaat stemmen, bedenkt u dan ook goed waar u naartoe wil met Nederland. Want dit jaar zijn er een recordaantal politieke partijen waarop u kunt stemmen.

Het kiesrecht is het recht van een burger om deel te nemen aan het politieke proces in een land. Het kiesrecht is een van de belangrijkste rechten die verbonden zijn aan het staatsburgerschap. Iedere in Nederland wonende burger met de Nederlandse nationaliteit die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder is, heeft kiesrecht voor  de Tweede Kamer. U bent echter niet verplicht om te stemmen. Er is geen kiesplicht in Nederland. Maar als u niet gaat stemmen dan heeft u uw stem niet laten gelden en staat u aan de zijlijn.

Met interesse zal ook uit het buitenland worden gevolgd wat de kiezer in Nederland zal doen. De Nederlandse verkiezingen zijn de eerste in 2017 in de EU. Frankrijk volgt na ons en later in het jaar is Duitsland aan zet. De vraag is welke veranderingen er gaan komen. We hebben in 2016 al verrassende uitslagen gezien. In het Verenigd Koninkrijk zagen we vorig jaar in het referendum een nipte no tegen de EU en dus een Brexit. Het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie gaan verlaten. In de Verenigde Staten zagen we een overwinning van Donald Trump. Beide uitslagen waren niet voorzien in de meeste peilingen. Het geeft ook goed aan dat in het stemhokje anders wordt gestemd dan openlijk naar voren wordt gebracht. Beide voorbeelden laten ook samenlevingen zien waarin groepen tegenover elkaar staan  en de verdeeldheid in die landen groot is. En ook de opkomst van het populisme zien we goed naar voren komen. Bij beide verkiezingen waren thema’s als immigratie, integratie en globalisering belangrijk. Ook in Nederland is deze trend goed zichtbaar. De opkomst van populistische partijen valt op in de peilingen. En ook in Nederland zijn voor de kiezer immigratie, vluchtelingenstroom, integratie en de rol van de Europese Unie belangrijke thema’s. En gek genoeg is er weinig aandacht voor de goede prestaties van de huidige coalitie als het gaat om de economische groei en daling van de werkeloosheid.

Verder valt op dat het vertrouwen in de bestaande traditionele politieke partijen aan het afnemen is. Een trend die we ook zagen in het VK en de VS. Burgers zijn klaar met beloften die niet worden nagekomen. Bekende voorbeelden zijn de 1000 euro van Mark Rutte of de Nederlandse nee in het referendum over het assocatie akkoord met de Oekraine. We zien verder de opkomst van veel nieuwe partijen. Aan de rechterzijde zien we  VNL met Jan Roos en Forum voor democratie met Thierry Baudet. En partijen die zich inzetten voor de belangen van migranten zoals DENK met Tunahan Kuzu en Artikel 1 met Silvana Simons. Tel daar nog eens bij op dat er one issue partijen zijn die het goed doen in de peilingen zoals de Partij voor de Dieren en de Ouderenpartij. Het is dan een enorme puzzel om daaruit te kiezen. En ook dat is allemaal nog eens lastig te peilen.

Hoe kun je uit deze puzzel de juiste keuze maken ? Daar zijn gelukkig wel een aantal hulpmiddeltjes bij. Er zijn de grote debatten op tv en radio die u kunt volgen. Verder kunt u de stemwijzer invullen om te zien waar uw voorkeur naar uitgaat (https://tweedekamer2017.stemwijzer.nl/#intro). Maar u kunt ook strategisch gaan stemmen. Wie moet de grootste partij worden en welke trend valt op in de peilingen. Zelf heb ik ook aan tafel gezeten bij een uitzending bij Vahon radio waarbij kandidaat Tweede kamerleden langskomen om hun verhaal te doen waarbij de beller ook nog eens vragen kan voorleggen. Er zijn verschillende kandidaten- waaronder een aantal Hindoestaanse kandidaten- langs geweest.

Zoals al in eerdere columns van Amar Soekhlal en Naushad Boedhoe naar voren kwam is 2017 een belangrijk jaar. Ook ik ga geen stemadvies geven. Maar ik wil u wel vragen om eens goed na te denken waar u naartoe wil met Nederland en op welke wijze.

Uit de peilingen blijkt een grote groei van de PVV in Nederland met anti-immigratie maar ook anti rechtsstatelijke standpunten. Dat  is zorgwekkend. Maar ook onder de hindoestanen doet deze partij het goed. Het is goed om eens goed na te denken wat een stem aan deze partij betekent. Ook Geert Wilders van de PVV refereert graag aan de joods-christelijke traditie van ons land. Door duidelijk te maken wie tot ‘onze’ traditie behoort, geeft hij impliciet te kennen wie daar niet bij horen. Dat zijn niet alleen de moslims die daartoe niet behoren, ook de hindoestanen behoren daar niet toe. En leidt deze stelling tot meer discriminatie ?

Ik wens u allen veel wijsheid bij het maken van een keuze op 15 maart. De uitslag na 15 maart zal meer duidelijkheid opleveren wat de Nederlandse kiezer wil en daarna volgen de coalitie onderhandelingen. Als de peilingen kloppen dan kom je toch uit bij een coalitie met minimaal 4 partijen of een minderheidskabinet. Het volgende kabinet staat hoe dan ook voor een belangrijke uitdaging. En dat is  verbinding zoeken tussen de verschillende groepen in de Nederlandse samenleving en de boosheid van de kiezer wegnemen door te luisteren naar de problemen en daarvoor ook oplossingen aan te dragen.