Column Chan Choenni: Ernstige beknotting van vrije meningsuiting tegen zwarte Piet

Afgelopen zaterdag 18 november was het de bedoeling dat tijdens de intocht van Sinterklaas en zijn zwarte Pieten in Dokkum de tegenstanders van Zwarte Piet de gelegenheid zouden krijgen om te demonstreren. Er waren de nodige voorzieningen getroffen. Aan de organisatie van de beoogde demonstranten was een vergunning gegeven en een omheinde plek in Dokkum toegewezen. Omdat er de afgelopen jaren wordt gedemonstreerd tegen zwarte Piet is er meestal uitgebreid overleg met de betrokkenen onder wie ook de (regionale) gezagsdragers in verband met een ordelijk verloop van de demonstraties. Dat was ook het geval in Dokkum. De tegenstanders van zwarte Piet die zich gekwetst voelen vanwege de associatie met de slavernij van Zwarten en het benadrukken van een onderdanige rol van Zwarten tegenover Blanken vertrokken met bussen richting Dokkum. Tot hun verbazing bleek echter dat in Friesland de Rijksweg was geblokkeerd door voorstanders van zwarte Piet. Deze bussen moesten terugkeren. Hoewel de demonstranten een vergunning hadden om te demonstreren werd naderhand dezelfde dag de vergunning door de burgemeester ingetrokken vanwege ‘gewijzigde omstandigheden’.

Men zou kunnen stellen dat het jammer is dat deze demonstranten naderhand niet in de gelegenheid zijn gesteld om te demonstreren, maar anderzijds is hierdoor verdere polarisatie voorkomen. De zwarte Pieten zijn dus zonder protest gearriveerd in Dokkum en wij kunnen dus overgaan tot de orde van de dag. Als wij echter de Nederlandse rechtsstaat en het recht op vrije meningsuiting serieus nemen evenals de gelijkheid tussen burgers ten opzichte van de overheid, dan is nader onderzoek naar de toedracht nodig. Het terug dirigeren van de bussen met demonstranten is immers een zeer ernstige beknotting van de vrijheid van meningsuiting van een bepaalde categorie Nederlanders. Iedereen heeft het recht om te demonstreren; ook de gekleurde/zwarte Nederlanders die zich gekwetst voelen door zwarte Piet. De gezagshandhavers zijn echter gezwicht voor de voorstanders van zwarte Piet die de rijksweg hebben geblokkeerd; een ernstige overtreding. Terwijl het recht van de demonstranten om tegen zwarte Piet te demonsteren hen is ontnomen door ingrijpen van de politie.

De gezagshandhavers moesten deze demonstranten ondanks de wegblokkade van de voorstanders van zwarte Piet juist bescherming bieden. De bussen moesten begeleid worden door een politiecolonne tot naar de toegewezen afgezette plek in Dokkum om het recht op demonstratie en vrije meningsuiting te effectueren. Maar men is gezwicht voor de voorstanders. Waarom? Wie heeft de opdracht daartoe gegeven? Volgens krantenberichten waren de gezagsdragers op de hoogte van de wegblokkade. Waarom zijn er geen maatregelen hiertegen genomen om het recht op vrije meningsuiting te garanderen? Het moge duidelijk zijn: dit riekt naar ongelijke behandeling. De gezagshandhavers hebben zich niet neutraal opgesteld en de voorstanders van zwarte Piet hun gang laten gaan terwijl ze in overtreding waren. Het zou de betrokkenen sieren als zij een uitgebreid onderzoek toestaan naar de toedracht van de gebeurtenissen. Moeten de hoogstaande Nederlandse juristen zich niet buigen over deze casus? Terwijl Nederland terecht internationaal opkomt voor het recht op vrije meningsuiting is het oorverdovend stil als het gaat om deze vrijheid inzake de kwestie zwarte Piet. Kunnen de organisaties tegen zwarte Piet een juridische procedure aanspannen tegen het optreden van de betrokken gezagshandhavers en de ernstige beknotting van hun recht om te demonstreren? Als dit partijdig optreden van gezagshandhavers in deze principiële kwestie in de doofpot wordt gestopt, dan blijft het gevoel bestaan dat bepaalde Nederlanders in ons land blijkbaar minder gelijk zijn dan andere Nederlanders. Dat komt neer op een blamage voor de Nederlandse rechtsstaat en een bevestiging onder vele Zwarte Nederlanders dat zij helaas nog steeds geen gelijke rechten hebben in hun eigen land.