Column Gharietje Choenni – deel 2: Waken voor Modibashing

In dit stuk behandel ik twee zaken die aansluiten op het eerste deel van het eerder verschenen stuk met bovenstaande titel, nl:

 1. De geopolitieke positie van India en de gevaren van omliggende landen vanwege Modi’s vermeende Hindoe Nationalistische politiek;
 2. De krachten die in en buiten India actief zijn met het destabiliseren van het land.

Maar eerst zet ik een aantal punten op een rij betreffende de economische perspectieven van het huidige India.

Veerkracht
Het Indiase volk is bijzonder veerkrachtig. Getuige het feit dat zij na honderden jaren onderwerping hard op weg is [wederom] een wereldmacht te worden. De verwachting is dat in 2050 alle mensen in het land een menswaardig bestaan zullen hebben. Zoals het een ontwikkelde natie betaamt. Maar voordat het zover is zal zij talloze hobbels moeten nemen omtrent haar veiligheid. Om haar duizenden kilometers lange grenzen te bewaken heeft India een leger van 1.4 miljoen mannen en vrouwen. Het is jammer dat een groot deel van het overheidsbudget dat gebruikt zou kunnen worden in de publieke sector aan dit leger wordt besteed. Veel armen zouden beter gevoed en gekleed kunnen worden met dit geld. Helaas is dat geen optie op korte termijn. Het land bezit ook ruim 1100 gevechtsvliegtuigen. Daarnaast heeft India nucleaire wapens.

Economie
India heeft een hoge economische groei: rond de 7 procent met jaarlijks een steeds hogere GDP. Door de demonetisatie, waarbij een jaar geleden de bankbiljetten van 500 en 1000 rupee “de prullenbak ingingen” is de groei enigszins gestagneerd. Maar deze zal gauw gecorrigeerd worden en op langer termijn de economie een geweldige boost geven. Veel [zwart] geld dat niet in de economie werd gepompt maar lag te rotten in oude sokken is nu waardeloos geworden. Ook voor de terreur die Pakistan financierde is de demonetisatie maatregel uitstekend. Pakistan heeft namelijk twee geldpersen die tot vorig jaar heel veel Indiase bankbiljetten van 500 en 1000 rupee drukten. Een deel daarvan werd gebruikt voor de financiering van de jihadistische groepen in India en het andere deel werd in de Arabische Emiraten gewisseld om de jihadisten buiten India mee te spekken. Tot 1957 hadden de Arabische Emiraten [waaronder Dubai en Abu Dhabi] geen eigen munt. Ze gebruikten Indiase rupees. Mede daarom was het erg gemakkelijk om biljetten van 500 en 1000 rupee uit het zwarte circuit in de Arabische Emiraten wit te wassen.

De verwachting is dat India in 2025 de derde grootste economische macht ter wereld wordt. Na bijna 300 jaar zal ze eindelijk haar positie op de wereldmarkt opnieuw veroveren. Aan het begin van de huidige jaartelling was India namelijk het rijkste land ter wereld. Zij was goed voor bijna een derde van de World GDP, namelijk 32,9%. China’s aandeel was toen 26,2%. De rest van Azië nam 16,1% voor haar rekening. Dit percentage is afkomstig van Angus Maddison die 20 jaar lang onderzoek deed op dit gebied. Hij legde de informatie vast in het boek “World Economy: a millennial perspective and historical statistics”. Cijfers vanaf het jaar ‘nul’ [CE oftewel Common Era], dus van de afgelopen 2000 jaar zijn vastgelegd in deze studie.
India was de grootste economie die hoogwaardige producten zoals edelstenen waaronder diamanten, ijzer, staal en textiel verhandelde. Dit deed ze tot pakweg de eerste helft van de 18e eeuw.

Vanaf het jaar 1000 begon de economie van India af te kalven door de veelvuldige barbaarse invallers die heel veel kostbaarheden roofden en veel vernielingen aanrichtten. Toch had India nog een aandeel van 28,9% op de wereldmarkt. Vijf eeuwen later, nl. in het jaar 1500 was het land nog goed voor 24, 5 %. Vanaf het begin van de 16e eeuw waren Europese imperialisten actief met roof, dood en verderf in de Indische oceaan. Verschillende Europese landen hadden handelsposten gevestigd in India. In deze periode bleef de economie van Bharat schommelen tussen de 22,6 en 24,4%.

De genadeslag kwam van de Engelsen die de hele industrie kapot maakten en gigantische rijkdommen wegdroegen. Genadeloos hakten ze de duimen af van wevers in de kledingindustrie. De Engelsen hieven zulke hoge belastingen dat miljoenen mensen aan de bedelstaf raakten.

Eén voorbeeld: In het eerste jaar [1757] dat de Engelsman Robert Clive gouverneur van Bengal werd, ving hij twee miljoen pond aan belastingen van het Bengalese volk. Bihar was toen deel van Bengal. Dat bedrag zou nu [2 x 4000 US $] 8000 miljoen oftewel 8 miljard dollar waard zijn. En dat maar voor één jaar en afkomstig van slechts een klein deel van de bevolking, namelijk de staat Bengal. Dit betrof dus baar geld, om maar te zwijgen van de grondstoffen die massaal werden verscheept naar de fabrieken in Europa. Elk jaar stegen de belastingen. Vijf jaar later was Bengal straatarm. Ik zal u de rest van de ellende besparen.

Arbeidsleger
Het feit dat het arbeidsleger van India meer dan 500 miljoen zielen telt, biedt veel perspectieven voor megaprojecten. Investeerders hebben een keur aan beschikbare arbeidskrachten. Momenteel is de omvang van de Indiase bevolking bijna gelijk aan de Chinese, maar de bevolking van India groeit sneller, nl. 1.2 % tegen 0.5%. Een verschil van maar liefst 0.7%. In 2028, pakweg over tien jaar is de Indiase bevolking al omvangrijker dan die van China. Geschat wordt dat in 2050 India ruim 357 miljoen mensen meer dan China telt. Dat is dan ook het jaar waarin de Indiase economie leidend wordt in de wereld.

Technologie
Dankzij haar positie op het terrein van Informatietechnologie [ICT] heeft India een voorsprong op China. Daarnaast is er gestage groei in de kledingindustrie en in de bouwsector. Afgezien daarvan wordt de kwaliteit van Indiase producten ook beter.
Over een paar jaar zal Bangalore de Amerikaanse Silicon Valley in Californië lang en breed achter zich laten. Anno 2017 is al 60% van de Californische bedrijven in handen van Indiërs.

Democratie en Vrijheid
Vergeleken bij India is China geen democratische staat. Zij zal dat op korte termijn ook niet worden. In de huidige wereld is India de grootste seculiere staat met een liberale democratie. Met optimale vrijheid tot oppositie. Ondanks het feit dat tegenstanders van de BJP-regering haar permanent betichten van een Hindoe nationalistische koers, blijft de BJP hameren op haar secularisme. Tot ergernis van enkele Indologen zoals K. Elst, M. Wirth en F. Gautier die juist pleiten voor het integreren van bepaalde Hindoe/Dharma waarden in het systeem. Deze zouden een grote verrijking zijn en het doorgeschoten individualisme in de samenleving kunnen ombuigen tot gemeenschapszin. Hindoe-organisaties en progressieve jongeren doen ook een duit in het zakje. Ze zijn teleurgesteld dat er nog steeds, na drie en een half jaar BJP-bewind westers georiënteerd onderwijs wordt voorgeschoteld aan de jeugd. Secularisme an sich-niet de antihindoe versie die in India bestaat- gaat hand in hand met de basisfilosofie van de Dharmatraditie. Laten we eens kijken naar de uitdagingen voor India in de nabije toekomst.

De geopolitieke positie van India
In tegenstelling tot wat velen denken is India altijd een eenheid geweest qua beschaving en cultuur. Bharat was tot de achtste eeuw wel erg gedecentraliseerd waardoor het leek alsof het subcontinent uit verschillende landen bestond. Door haar rijkdom, overvloed aan voedsel, ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden, filosofische waarden en normen, was iedereen welkom om zich in India te vestigen. Vandaar dat er duizenden talen worden gesproken en er nog steeds zoveel verschillende etnische groepen wonen. India heeft iedereen de vrijheid gegund zich binnen haar grenzen te vestigen met behoud van eigen taal, zeden en gewoonten. Deze diversiteit is prachtig en zou koste wat kost behouden moeten worden. Maar Bharat’s kracht blijkt tevens haar zwakte. Door haar openheid hebben veel negatieve krachten zich ingegraven in diverse delen van het land. Daarover straks meer. Hoe staat het met India’s buitenlands beleid en de relatie met de omringende landen?

Buitenlands beleid
Diplomatie en vriendschap met alle landen is het motto van de BJP regering. Modi heeft goede vriendschapsbanden met landen als Iran, de Arabische Emiraten en Saoedi Arabië. Ze geeft steun aan Afghanistan, Bangladesh en Sri Lanka. Zo bouwen Indiërs onder andere wegen en waterkrachtwerken in Afghanistan. In 2016 was Narendra Modi speciaal in Afghanistan voor de inauguratie van de Salma-dam. Hierover meldde de Engelse krant Daily mail:
“Indian Prime Minister Narendra Modi visited Afghanistan on Saturday to inaugurate a $290 million hydroelectric dam with Afghan President Ashraf Ghani, the latest Indian investment which highlights strengthening ties between the two countries.
The 42 megawatt Salma dam in western Herat province, bordering Iran, is the second major Indian project after a new parliament complex built under New Delhi’s robust development partnership with Afghanistan.
Modi and Ghani jointly pressed the button on a remote-controlled console, sending torrents of water gushing down the dam as celebrations erupted with balloons released in the colors of the Indian flag.”[http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3625081/Indias-Modi-inaugurates-290-mn-dam-Afghanistan.html]

In Sri Lanka is India actief in de woningbouw. Modi heeft ook de banden aangehaald met Myanmar, Bangladesh en andere Aziatische landen zoals Mongolië. Het grootste hoofdpijn dossier is Pakistan. Ondanks het feit dat ze al 70 jaar “the most favored nation” is, blijft het stank voor dank van de kant van de westerbuur. Vooral de ISI, de geheime dienst van Pakistan is druk doende India van binnen uit te destabiliseren. China is een andere buur die speciale aandacht behoeft. Modi’s regering heeft recentelijk de eerste ervaring daarmee opgedaan.

Chinese tijger
Hoewel de Chinese tijger het meest bedreigend lijkt te zijn, valt het in werkelijkheid best mee. Militair en diplomatiek zijn India en China gewaagd aan elkaar. China is zowel een dreiging als een uitdaging voor de Indiërs. Getuige de recente ontwikkelingen in de Doklam affaire in augustus j.l. Zowel de ingreep van het leger als de diplomatieke aanpak van de Minister van Buitenlandse Zaken Sushma Swaraj [en PM Modi] heeft de lucht tussen beide landen geklaard. Het geschil betrof een weg die de Chinezen -tegen eerder gemaakte afspraken in- wilden bouwen dwars door Indiaas grondgebied. De snelle reactie van het Indiase leger op de bouw van de weg in de regio Sikkim-Tibet-Bhutan- meer bekend als ‘trijunction’, kwam als complete verrassing. Met als gevolg dat de Chinezen afdropen, ondanks de oorlogstaal van Bejing. Premier Modi’s besluitvaardigheid confronteerde de Chinezen eerst militair. Daarna werd het probleem diplomatiek opgelost. Hoewel waakzaamheid is geboden wordt het Chinasyndroom vooral levend gehouden door de pers. Als bliksemafleider omdat ze haar vingers liever niet brandt aan de binnenlandse gevaren.

China is de tweede economie ter wereld. Zij wil haar macht niet alleen behouden maar ook uitbreiden. De Chinezen zullen dan ook alles uit de kast halen om dat te doen. De hele Doklam affaire is daar een voorbeeld van. Maar we moeten niet vergeten dat China net als India lid is van de BRICS [een Ontwikkelingsbank voor landen in het Zuiden] en er alle belang bij heeft om de banden met India goed te houden. Bovendien is India vooralsnog economisch onmisbaar omdat zij een grote afnemer is van Chinese producten.

De afloop van de Doklam-saga is exemplarisch. Landen als Vietnam, Mongolië, Singapore en Japan zullen China ook terugduwen, mocht deze reus hen bedreigen. India heeft de Chinezen alvast teruggefloten.
Premier Xi Jinping toont bij tijd en wijle spierballen omdat hij verwacht dat Aziatische landen de militaire en economische overheersing van China zonder meer zullen accepteren. Maar zo simpel ligt het niet, zeker als de Aziatische landen eensgezind hun tanden laten zien.

Afghanistan
Onlangs kreeg India het verzoek van de Verenigde staten om militaire hulp te verlenen aan Afghanistan. Defensieminister Nirmala Sitharaman heeft faliekant geweigerd. Ze liet de Yankees onomwonden weten dat India geen “boots on the ground” zal hebben. Dat is niet haar beleid. India geeft ontwikkelingshulp en heeft vredestroepen in verschillende landen, maar wil haar vriendschap met Afghanistan niet verkwanselen ten gunste van de Amerikanen. Ze steunt Afghanistan al veel langer met projecten voor de bevolking zoals het aanleggen van wegen, het bouwen van scholen de bovengenoemde dam. Bovendien heeft India bijna een miljoen Afghaanse vluchtelingen opgenomen. De grootste groep van de totaal drie miljoen vluchtelingen die de afgelopen jaren zijn toegelaten. Nirmala Sitharaman heeft wel toegezegd dat zij eventueel hulp zou kunnen geven in de vorm van training aan Afghaanse strijdkrachten.

Bangladesh
Voor wat betreft Bangladesh: In 1971, tijdens de oorlog tegen [toen nog West-] Pakistan had India meer dan 10 miljoen vluchtelingen uit dit land opgevangen. Sindsdien zijn er nog 60 miljoen mensen illegaal het land binnengekomen. Zelfs de regering van Sheikh Hasina [PM van Bangladesh] geeft toe dat ruim een derde van haar bevolking “zoek” is. Modi onderhoudt goede banden met Bangladesh en die werpen vruchten af. Zo voorziet Sheikh Hasina India van informatie over jihadisten die in de verschillende trainingskampen in de Chittagong hills worden getraind. India steunt deze buren sinds de Rohingya crisis met grote hoeveelheden materieel, eten en drinken. De Indiërs hopen op steun van deze oosterburen tegen de global jihad, die steeds vastere voet op haar bodem krijgt.

Pakistan
De gedragingen van Pakistan baren India de meeste zorgen. De veiligheid van Bharat wordt al jaren ondermijnd door de nazaten van haar vroegere burgers. De wens van Mohammed Ali Jinnah die vóór de onafhankelijkheid en de verdeling van India riep “lar ke lenge Pakistan en hans ke lenge Hindustan” [Strijdend zal ik Pakistan realiseren en lachend zal ik Hindustan veroveren] is springlevend.

Tot 1990, toen de dynastie van de Congrespartij als het ware onverslaanbaar was, hebben er 11.000 aanslagen plaatsgevonden in India, grotendeels geïnitieerd door Pakistan. En dat in een tijd toen er nog geen spoor te bekennen was van Modi’s ‘Hindoenationalisme’….

Pakistan heeft ruim 18.000 km2 Indiaas grondgebied aan China geschonken om de weg te bouwen in het kader van haar ontwikkelingsproject CPEC. Het gaat om Gilgit Baltistan, een deel van Kashmir dat Pakistan heeft bezet, meer bekend als POK [Pakistan Occupied Kashmir].

De mindset van Pakistan is die van een immense Hindoehater. Zij zal haar houding alleen veranderen wanneer de Hindoes in de minderheid, en dus Dhimmi’s zijn in India: “So long as there is a Hindu India that acts like a mirror to a Muslim Pakistan I don’t see any chance of a reconciliation,” Dat zei Mani Shankar Aiyar, an outspoken former Indian minister who as a diplomat was his country’s first consul general in the Pakistani city of Lahore.
En terwijl India’s Aman ke asha [Hoop op Vriendschap/Liefde] tegen beter weten in, staat als een huis denkt de diplomaat Aiyar dat er weinig hoop is op vriendschap. De voorwaarde? “That India and Pakistan need an Anglo-French style ‘Entente Cordiale’ and then to get down to serious talks.”

Pakistan stelt keer op keer: “we’ll bleed India into 2000 cuts!” Alle kernkoppen worden vernoemd naar de grootste massamoordenaars van Hindoes die Pakistanen als voorvader beschouwen.
Er valt veel meer te schrijven over de westerbuur van India. Maar ik zou zeggen lees dit tweedelig artikel waarin is de als progressief bekend staande P.M. Benazir Bhutto aan het woord is. Benazir werd in 2007 omgebracht in Pakistan. Haar mindset zegt alles over de houding van Pakistan ten aanzien van India. En nogmaals: deze houding is er al sinds 1947, een periode waarin er geen Hindoenationalisme aan het firmament te bekennen was.
http://www.francoisgautier.com/remembering-the-kashmiri-pandits-the-role-of-benazir-bhutto-1
http://www.francoisgautier.com/remembering-the-kashmiri-pandits-the-role-of-benazir-bhutto-2

Krachten die in en buiten India actief zijn met het destabiliseren van het land zijn er meer dan genoeg. Maar de grootste en nijpendste hobbel is de op handen zijnde Ghazwa’e Hind. Het is jammer dat er amper wordt bericht over de situatie en de ontwikkelingen in India. Daardoor blijven mensen verstoken van informatie. Ondergetekende is al bijna tien jaar bezig zich te verdiepen in de geschiedenis van Hindostanen en in het verlengde daarvan in de geschiedenis van India. De geschiedenis van India lijkt zich te herhalen. History repeats its self and the price paid by humanity is double. Only if this is understood we will have a sorrow free world!

Zoals ik eerder schreef “India verkeert in zwaar weer”. Geholpen door binnenlandse krachten waaronder organisaties van christenen, communisten en moslims krijgen buitenlandse machten die koste wat kost de economische groei en vooruitgang willen traineren, steeds meer greep op India.
In 2011 verscheen de vuistdikke studie “Breaking India” van de hand van R. Malhotra en A. Neelakandan. Hierin is een overzicht opgenomen van diverse ‘hulp’organisaties uit de V.S. en Europa die via NGO’s, een dikke vinger in de pap hebben in het destabilisatie- en balkanisatieproces van India. Hun activiteiten worden ook uitgebreid beschreven in dit boekwerk.

Global Jihad en Ghazwa’e Hind
Wilt u weten wat er aan de hand is in deze brandhaard op het Aziatisch continent? Kijk dan eens naar dit stuk:
https://www.hudson.org/research/11167-prophecy-the-jihad-in-the-indian-subcontinent
Als u onderstaande artikelen van de Indiase onderzoeksjournalist Tufail Ahmad doorleest, krijgt u een beeld van de stand van de jihad en de op handen zijnde onderwerping i.c uitroeiing van de Hindoebevolking in India. Tenzij het tij kan worden gekeerd.
Lees onder meer onderstaande artikelen:
1. “We need to curb the everyday Jihadism of Indian Muslims in their search for pure Islam” Tufail Ahmad Aug, 09 2016
2. “AMU’s minority mindset births intellectual separatism, Indian State cannot fund it Tufail Ahmad Aug, 09 2016
3. “ Is Aligarh Muslim University, once again, leading a campaign for Partition of India?” Politics Tufail Ahmad Jan, 30 2017
4. http://indiafacts.org/secularism-threat-india/
5. http://indiafacts.org/pakistani-jihad-isis-spreads-terror-tentacles-in-a-dozen-indian-states/
6. http://www.firstpost.com/india/global-islamism-jihadism-and-maulana-abul-kalam-azad-my-defence-lawyer-2981062.html
7. over de radicalisatie van moslims op industriële schaal in India:
http://indiafacts.org/case-reform-islam-india/

All India Jihad Committee [AIJC]
In de eerder aangehaalde studie ‘Breaking India’ worden ook de krachten die gelieerd zijn aan Pakistan en Saoedi-Arabië beschreven. Op pagina 397 valt onder meer te lezen:
*In 1983 begonnen verschillende Islamitische Jihad groepen In Tamil Nadu te opereren;
*In 1986 werd in Tamil Nadu de AIJC opgericht die deze activiteiten coördineerde. Dit deed ze samen met de All India Milli Council, die rechtstreekse banden onderhoudt met Wahabi’s in Saoedi Arabi;
*Een van de doelen was het executeren van Hindoe activisten in Tamil Nadu wat in de jaren 80 op grote schaal gebeurde;
* In 1993 zag Al Ummah het levenslicht als zusterorganisatie van de AIJC. Al Ummah zou de meest actieve Jihadistische organisatie worden in het Zuiden van India. In het jaar van oprichting bombardeerde deze groep een Hindoe organisatie in Tamil Nadu. Daarbij kwamen elf mensen om.
Het trainingsprogramma van Jihadisten omvat 11 modules en is zeer professioneel opgezet.

PFI
De Binnenlandse Veiligheidsdienst is bezig met een proces om de Popular Front of India, de PFI te verbieden. De PFI is een leger dat voornamelijk uit Moslims bestaat en 700.000 leden telt, de helft van het nationale leger. Regelmatig zijn leden van deze ‘pressiegroep’ in het nieuws omdat zij betrokken zijn bij mishandelingen, moord en doodslag. Zo heeeft een aantal van hen een paar jaar geleden in Kerala de handen afgehakt van een Christelijke docent die de naam Mohammad had gebruikt in een examenopgave. Talloze pogingen om de man van het leven te beroven, mislukten. Hij verloor wel zijn vrouw. Leden van PFI zijn waarschijnlijk betrokken bij het vervaardigen van bommen en terreuracties:
“According to the NIA, PFI is operational in 23 states and is suspected to have volunteers who are trained in making crude bombs. Sources also claimed that it runs institutes where young people are indoctrinated.”
Mohammad Hamid Ansari, tot voor kort Vice president van India [2007-2017] was onlangs gast op een bijeenkomst van de PFI:
http://www.thenewsminute.com/article/ex-vice-president-hamid-ansari-attends-pfi-event-kerala-faces-flak-social-media-68928
https://theprint.in/2017/09/13/ban-keralas-pfi-role-acts-terror-nia-tells-home-ministry/

Rechterlijke macht
In India worden rechters van de Supreme Court ’s nachts opgeroepen om vonnissen van Moslim terroristen te herzien. Zoals dat van Yakub Memon die op 30 juli 2015 na 22 jaar procederen uiteindelijk zou worden opgehangen. Imagine dat in Europa of Amerika rechters uit hun bed moesten komen om een vonnis te herzien! Om. 1.35 werden rechters uit hun bed gelicht en werd een driekoppige ‘Judge bench’ samengesteld die de opdracht kreeg om de doodstraf van Memon terug te draaien. De zitting duurde tot 5.20 uur, maar de rechters vonden niets om het vonnis te wijzigen. Anderhalf uur later werd het vonnis dat op het hoogste niveau, nl. door de president van het land – na een gratie verzoek was afgewezen, toch voltrokken. Zie:
Memon case http://www.news18.com/news/india/yakub-memon-chartered-accountant-to-a-ruthless-terrorist-1020610.html

Waar ging het om? In 1993 stierven 257 mensen en 700 raakten gewond tijdens de Mumbai bom blasts. De hoofdverdachte was de accountant [en terrorist] Yakub Memon. Deze zaak liep 22 jaar. Keer op keer werd beroep getekend om de tijd te rekken. En dit, terwijl al gauw na de bom blasts duidelijk was dat Memon de hoofdschuldige was. Desondanks kreeg hij 22 jaar lang eten, drinken, onderdak en juridische hulp van de belastingbetaler. Uiteindelijk volgde de doodstraf na talloze vonnissen en beroepen. Maar in de nacht vóór de voltrekking van het vonnis wordt de rechtbank doodleuk opgedragen om het vonnis te herzien! http://www.news18.com/news/india/live-yakub-memons-fate-hangs-in-balance-as-his-lawyers-meet-cji-for-stay-on-his-execution-1027566.html
Dit is bij uitstek een voorbeeld waar de BJP problemen mee heeft! Zij wil geen Hindoe natie scheppen, maar wel orde op zaken stellen. Waar zal dit eindigen wanneer het een regel wordt om zelfs het hoogste rechtsorgaan “The Supreme Court” ’s nachts op te trommelen om vonnissen, notabene van terroristen, te herzien?

Christenmissionarissen
De afgelopen Jaren hebben bekeringen op grote schaal plaatsgevonden. Vooral in het Noordoosten en in verschillende regio’s van Andhra Pradesh. Geschat wordt dat 30% van de kustplaatsen in Andhra Pradesh is gekerstend. In Punjab is minstens 10% van de bevolking inmiddels Christen.

Nagaland [in het Noordoosten] is vrijwel totaal -100%- gekerstend. Dit deel wil zich losmaken van India en samen met een stuk van Myanmar dat voor ruim 40% is gekerstend, een aparte christelijke staat vestigen.
Hieronder zijn cijfers van 2010, afkomstig uit het boek van I. Buchanan “Armies of God”:
Van de 44.000 Christenmissionarissen die in 2010 zieltjes in Azië wonnen, zaten 11.000 in Nagaland [pag.170-171].Hij vermeldt dat Nagaland de meeste baptisten herbergt in een enkel gebied, nl. 75% van de bevolking. In Amerika is dat Tennessee met 52%.

De Christen-separatisten van Nagaland noemen zich “Nagalim for Christ”. Arunachal Pradesh is hetzelfde laken een pak: dankzij de baptistenmissie is het aantal kerken hard gegroeid. Zevenentwintig jaar geleden waren er amper kerken in deze regio. Dat het zo hard ging met de kerstening van Hindoes is te danken aan de actieve kersteningspolitiek van de Rooms katholieke keizerin van India, de Italiaanse Antonia Maino, die afgelopen jaren tienduizenden missionarissen binnenhaalde.
Volgens Buchanan [p 34] hebben lokale partners van de Baptisten sinds begin jaren 90 actieve kersteningspolitiek gevoerd. In dit geval waren het ‘The Indian Mission Association’; ‘The Indian Immigration Department’ en de ‘Indian Postal Services’. De laatste twee zijn Overheidsinstellingen die zich onder meer bezighouden met het verstrekken van Visa. De geldstromen ten behoeve van deze activiteiten komen van meer dan 500 fondsen uit de Christelijke wereld en zich seculier noemende democraten uit Europa en de Verenigde Staten. I. Buchanan geeft een hele waslijst in zijn studie. Om er enkele te noemen: Rockefeller Foundation; Ford foundation; Warner Buffet, Bill Gates, Conrad Hilton [hotelketen] foundatation.

Het bekeringswerk gaat vaak gepaard met geweld. De zieltjeswinners worden niet voor niets “Armies of god” genoemd. Narendra Modi had in zijn eerste regeerperiode in Gujarat te dealen met agressieve bekeerders. Daar had hij een stokje voor gestoken, wat koren op de molen was voor de club die hem als Hindoenationalist betitelt. Dat was dan ook de belangrijkste reden dat hem in 2005 een visum was geweigerd voor Amerika.
Sinds 2005 is India de grootste “Cross Cultural Missionary Source” ter wereld. Er waren in 2010 al meer dan 44.000 missionarissen actief in het land. Het valt te raden hoe hoog het aantal is in 2017.

Storytelling
Het is uitermate wrang dat er amper hoeders van de Dharmatraditie zijn. De praktijk leert dat bekeerlingen als het ware vijanden worden van Hindoes. Het meest trieste is dat de ideologieën die door Christenen en Moslims zijn verzonnen, bedoeld om hun wereldheerschappij te vestigen, gebruikmaken van religie. De Religie is verweven met de politieke ideologie van wereldheerschappij. Om de religie body te geven hebben de leiders overvloedig geput uit het materiaal van uitgerekend de ongelovigen die zij bekeren. Zo heeft het Christendom diverse verhalen geleend uit de storytelling van Hindoes en deze enigszins aangepast of als pirate copy in hun geschriften opgenomen. Dit materiaal is ook terug te vinden in de Qur’an.

Professor dr. Christian Lindtner is hoofd van de afdeling voor de Indiase Filologie en Religie van de Cotman Universiteit in Panama. Deze Deense onderzoeker heeft Bijbelboeken in de originele talen (Grieks en Latijn) intensief bestudeerd. Hij concludeert dat deze boeken zijn overgeschreven van oorspronkelijke Boeddhistische geschriften. Op het internet staat onder andere een Engelstalige video-interview met hem dat dieper ingaat op deze materie. Lindtner is bereid om de reiskosten van iedere theologische of historische deskundige die zijn conclusies in twijfel trekt, te betalen. Hij wil graag in samenspraak de feiten op tafel leggen. Het is alweer jaren geleden dat de professor deze oproep deed. Niemand heeft zich nog gemeld. Op zijn website http://jesusisbuddha.com/ staat onder meer te lezen:
“The 27 books of the New Testament, as known, constitute the fundamental holy scripture of Christianity. Without the four Gospels according to Matthew, to Mark, to Luke and to John, Christianity is virtually null and void.

Recent epoch-making discoveries of old Sanskrit manuscripts in Central Asia and Kashmir provide decisive proof that the four Greek Gospels have been translated directly from the Sanskrit. A careful comparison, word by word, sentence by sentence, shows that the Christian Gospels are Pirate-copies of the Buddhist Gospels (combined, of course, with words from the OT). God’s word, therefore, is originally Buddha’s word.

Comparison reveals that there is no person, no event, no locality mentioned in the four Christian Gospels not already present in the Buddhist Gospels that are, for sure, far earlier in time than their Christian copies.” Aldus http://jesusisbuddha.com.
Er is ook informatie over zijn boeken op de site.

Voor de bronnen van het Oude testament kunt u Louis Jacolliot “The Bible in India” raadplegen. Overigens zijn de afgelopen eeuwen honderden studies verschenen over de oorsprong van de verhalen in de geschriften van de godsdiensten die in de woestijn het levenslicht zagen. Een heleboel van deze boeken die niet meer gedrukt worden, zijn te downloaden op archive.org en gutenberg.org. Believe me: er gaat een wereld voor u open!

De reden dat dit materiaal niet aan het grote publiek wordt gepresenteerd heeft uiteraard alles te maken met de mondiale macht van de kerk, missie en ummah/ulema. Stel je eens voor wat er zou gebeuren op het moment dat miljarden diepgelovige Christenen en Moslims er achter zouden komen dat een groot deel van hun storytelling afkomstig is van de káfirs/ongelovige zondaren uit India!

Er zijn nog veel meer groepen in India die al dan niet met geld van het buitenland bezig zijn hun vader/moederland te verraden. Te denken valt aan:

 1. De Naxalite communisten die vooral in het Noord- en Zuidoosten actief zijn. Deze zich op Mao’s China richtende groep draait zijn hand nergens voor om. In 1964 splitsten zij zich af van de Communistische partij van India [M/L]. De Naxalites terroriseren vooral de binnenlandbewoners en willen een parallelle staat vestigen op de plekken waar ze hun bases hebben. De communistische partij heeft in de beginjaren van haar bestaan wel landhervorming bewerkstelligd.
 2. Hinduphobe en Antinationale academici die op Buitenlandse universiteiten studeerden waar ze geïnjecteerd werden met gif: informatie over India die druipt van negativisme en onzin. Enkele Indiërs corrigeren dit door resultaten van gedegen onderzoek hieromtrent vast te leggen in boeken. Een van de titels die zeer de moeite waard is: ‘Academic Hinduphobia’ van de auteur R. Malhotra. Het zijn deze docenten die de jeugd overvoeren met antinationale boodschappen.
 3. De elite die gigantische winsten maakt over de ruggen van het volk en een groot deel van dit geld schenkt aan buitenlandse organisaties.
 4. Professionals die hoogwaardige opleidingen volgden, die voor minstens 80% worden betaald door het volk [studie inclusief verblijf, eten en drinken gedurende de gehele studieperiode] vertrekken naar groenere oorden waar ze fortuinen maken. Niet alleen de braindrain zorgt voor een aderlating, maar ook de investering wordt nooit terugverdiend door India. Het is schrijnend dat deze mensen miljoenen schenken aan buitenlandse instellingen, terwijl India meer behoefte heeft aan geld voor haar ontwikkeling. Ter illustratie hieronder enkele artikelen online:
  *Indian-American couple gifts $100 million to New York University http://timesofindia.indiatimes.com/nri/us-canada-news/Indian-American-couple-gifts-100-million-to-New-York-University/articleshow/49233055.cms
  *Donatie van 50 miljoen van Tata Group aan Harvard: “Harvard gets biggest international donation in 102 yrs, from Tata Group” http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Harvard-gets-biggest-international-donation-in-102-yrs-from-Tata-Group/articleshow/6752185.cms
  * Deze donatie volgt op: It comes days after Anand Mahindra, Vice Chairman and Managing Director of Mahindra and Mahindra Group, gave USD 10 million to the Humanities Centre at Harvard. A Harvard alumnus, Mahindra gave the gift, the “largest” in the Centre’s history, in honour of his mother Indira Mahindra.; Anand Mahindra ’77, MBA ’81 Gives Harvard $10 Million for Humanities Center
  https://alumni.harvard.edu/stories/anand-mahindra-77-mba-81-gives-harvard-10-million-for-humanities-center
  *Kiran and Pallavi Patel commit $200 million for Clearwater medical school http://www.tampabay.com/news/business/realestate/kiran-and-pallavi-patel-commit-200-million-for-clearwater-medical-school/2338718
  * Indian-American doctor couple donate $12 mn to US varsity
  http://www.deccanherald.com/content/286462/indian-american-doctor-couple-donate.html
  *TCS donates $35 million to Carnegie Mellon
  http://www.gadgetsnow.com/tech-news/TCS-donates-35-million-to-Carnegie-Mellon/articleshow/48673895.cms
  * Indian American Physician Couple Pledge $50 Million to Florida College
  http://littleindia.com/indian-american-physician-couple-pledge-50-million-florida-college/
  In dit artikel staat ook:
  Five Largest Gifts by Indian Americans to Education & Health
  $100 million in 2015 by Financial Advisors Chandrika Tandon and Ranjan Tandon to New York University’s Polytechnic School of Engineering.
  $57 million in 2014 by Venture Capitalist Kavitark Shriram and his wife Vidjealatchoumy Shriram to Stanford University for the Shriram Center for Bioengineering and Chemical Engineering.
  $50 million in 2017 by Cardiologist Kiran C Patel and Pediatrician Pallavi Patel to Nova Southeastern University in Davie, Florida.
  $30 million in 2007 by Monte Ahuja of Transtar Industries to University Hospital in Cleveland, Ohio, in 2007.
  $20 million each in 2001 by Raj Vattikuti, founder of Covansys Corp., to Henry Ford Hospital and William Beaumont Hospital in Detroit, Michigan.
  $20 million in 2002 by Sycamore cofounder Gururaj Deshpande and his wife Jaishree Deshpande to the Massachusetts Institute of Technology, Boston.
  Er zijn honderden Indiërs die in India wonen en werken en aan buitenlandse universiteiten doneren, waaronder:
  *Murthy, wife gift Harvard $5.2 mn to publish Indian classics
  http://archive.indianexpress.com/news/murthy-wife-gift-harvard–5.2-mn-to-publish-indian-classics/607637/

Toekomst?
Velen maken zich zorgen om de situatie in India. Veel Hindoes houden al jaren hun hart vast. Naarmate de Moslimbevolking groeit wordt de situatie grimmiger. Onderstaande reeks bestaat uit 12 delen:
http://indiafacts.org/the-real-truth-about-the-muzaffarnagar-riots-part-1/
Natuurlijk zijn er ook Moslims die geen heil meer zien in hun geloof.
Evenmin in de op te richten grootste moslimstaat: Mughalistan op Indiase bodem. Tufail Ahmad sprak met een aantal sceptische Moslims en schreef daarover:. ‘India’s ex-Muslims shedding traditional Islam for science’. Hieronder een greep uit de uitspraken:
-“As a community, we want either victimhood or supremacy.”
– “In school, I could not believe that the god [Allah] who is so great will not have a sense of fair play and will send all non-Muslim kids of my school to hell,”
– Two years after coming to India, Sazi [geboren in Saudi-Arab] was attending a congregation in Mangalore where an Islamic cleric was telling Muslims on a loudspeaker to not accept water and food from non-Muslim homes. This came as a shock to him and he couldn’t reconcile with this idea. “It was like telling me to hate my mom who was a Christian. No child can accept this,”
– “I used to ask my teachers: Who created god? But the teachers wouldn’t respond to my questions,” he says, adding that they would instead say: “You are guided by Satan. They would call me Satan’s shadow.”
-“My friends would call me son of Satan. They wouldn’t play cricket with me. I was isolated. Only my mother was there to talk to me,” Ashiq says. He was also taught not to accept food from non-Muslims. “The clerics threw me out of class when I questioned them why they teach: Do not accept food from Hindus,”
– “Culturally, I am more of a Bohra rather than a Muslim. But I wouldn’t describe myself as ex-Muslim. I am not bothered personally, but I am afraid of repercussions for my parents, my business partner and our business.”
– Zafar was told by Islamic clerics: kafiron se door raha karo (maintain distance from kafirs).
– “When I entered college, I started thinking about Islam and the Quran. I realised that we were not allowed to ask questions about religion,” he says, adding that his intellectual thinking departed from Islam on the issue that the moon was split at Prophet Muhammad’s hint and also over the issue of the killing of over 700 Jews of Banu Quraiza tribe, who had surrendered before the prophet. He left Islam and was scolded by his father; his elder brothers stopped talking to him. “My brothers did so because they think Muslims can have no business with those who reject Islam,”
Tufail Ahmad besluit zijn artikel zo:
A few points that emerge about those who are leaving Islam: They live in fear of local Islamic clerics, they become isolated in their local neighbourhoods, their stories bring out the fact that questioning minds are not acceptable to Islam, there is a teaching of hate against non-Muslims by Islamic scholars and virtually every Islamic cleric considers himself as the ruler of Muslims. However, given the critical thinking emerging through these former Muslims, there is an urgent need for a platform for them where they can join hands, network and discuss Islam, more so since Islam is engaged in an eternal conflict with the identity of India as a civilisation.
Zie ook From Quran to Vedas – Pandit Mahendra Pal Arya!
24/10/2011 01:34:10 http://vaidikgyan.com/about

Tenslotte met het oog op de prachtige diversiteit van India die wordt bedreigd:
“Always be a garland maker, o king, never a charcoal burner”.Dit advies aan de leider van het land is afkomstig van de millennia oude Mahabharata. Het is een passend beeld om het grootste verschil tussen de Dharmatraditie en Semitische godsdiensten te illustreren.