Column Urmila Sewcharan: Wordt religie steeds meer taboe?

Religie wordt steeds meer een taboe omdat het verdeeldheid, terrorisme en oorlogen als oorzaak zou hebben. Maar leidt religie werkelijk tot polarisatie en nationalisme? Liggen culturele verschillen hier niet sterker ten grondslag en staan we stil bij de betrekkingen met de Geopolitiek?

Het Geloof is altijd vrede
Urmila SewcharanVolgens mij kunnen we allen het met elkaar eens zijn dat elk gelovige en gebedshuis als kernwaarde “vrede” heeft. Vrede voor jezelf en je medemens. Anders behoor je niet tot de categorie mensen “Godvrezend”. In elk geval ervaar ik dit bij alle gelovigen in mijn omgeving, hetzij een Christen, Jood, Moslim of Hindu. Mijn interpretatie van alle heilige boeken, hetzij de Bijbel, de Koran of de Vedische geschriften is, dat het de weg wijst naar een vreedzaam leven, het bereiken van verlossing van een zwaarmoedig leven door je ten dienste te stellen aan betreffende God. En dit is te bereiken door morele waarden in acht te nemen. Ik kan me niet herinneren ergens gelezen te hebben dat “andere” Goden of Geloven bestreden dienen te worden.

Religie of God kent ook andere benamingen zoals Geestelijk, Spiritueel, Kosmos of Natuur.

Hindoeïsme en Vedische geschriften
Hoewel het Hindoeïsme een wetenschap is dat universele leefwijze beschrijft en geen religie is, wordt het binnen het seculiere als religie beschouwd. Het Hindoeïsme, gestoeld op de verrijkende Vedische geschriften zijn de oudste geschriften die kwalitatief inzicht geeft in hoe de mens het beste dient te leven om tot een hoogwaardig niveau van bewustzijn te komen. Dit op zowel individueel, sociaal maatschappelijk als op mondiaal niveau. Het beschrijft hoe we een gezond en duurzaam leven kunnen leiden en dit te handhaven waarbij we aangezet worden tot rechtvaardiging. Morele waarden liggen hierbij ten grondslag. Ik noem het “het fundament waarop een huis gebouwd wordt”. Zonder morele waarden in acht te nemen zal de voortgang van het leven wankelen en oorlogen niet stoppen.
Wat volgens mij met deze morele waarden bedoeld wordt is het juist handelen in een situatie waarbij je onbaatzuchtig bent. Je houdt het belang van anderen voor ogen waarbij je anderen niet wil schaden. Jouw intentie moet zuiver en rechtvaardig zijn.

Mijn ervaring als kind
Als kind ben ik in Paramaribo opgegroeid in een multi-culturele samenleving. Ik merkte geen onderscheid in religie, slechts enkele patronen van gedragingen vanwege culturele verschillen. Mijn familie benadrukte nooit onderscheid en wij zijn niet gelovig opgevoed. Met de emigratie naar Nederland in de jaren 70 zette dit trend zich voort. Mijn familie werd verrijkt door het aantrouwen van diverse culturen van uiteenlopende aard. Een ieder werd direct geaccepteerd en er heerste geen taboe. Wij stonden hierom bekend en ik ben mijn ouders erkentelijk dat zij ons dit mooie goed van acceptatie, diversiteit en eenheid, meegegeven hebben. Het leven was, vaak letterlijk, een feest. Als ik terugblik naar enige aanpassingsproblemen in de familie, dan heeft dit geenszins met religie te maken, maar slechts met verschillende culturele waarden en algemene aanpassingsproblemen binnen de familie die in elk huishouden of familie van een eigen cultuur ook voorkomen.

Vrijwording en éénheid
De waarden en normen van het Hindoeïsme domineerde in onze familie en de aangetrouwde families hebben zich dit vanzelfsprekend eigen gemaakt. Waarschijnlijk ook omdat er nooit dwang was. Een ieder werd gerespecteerd om wie ze als persoon zijn en het individuele karakter werd benadrukt. Als kind al was ik op zoek naar “de waarheid” en zocht antwoorden in de Vedische kennis. Ik vroeg me vaak af waarom mijn familie zo divers en multicultureel is. Was dit om mijn zoektocht naar mijn eigen identiteit en de Vedische kennis lastig te maken? Maar inmiddels weet ik dat dit slechts een bevestiging en praktijkervaring is geweest van de kennis die ik nu bezit; vrijheid, acceptatie en éénheid. Want door het praktiseren van de Vedische kennis is het mogelijk jezelf tot zielsniveau te ontstijgen en je te verbinden met universele energie, het onvoorwaardelijk één te voelen met allen.

Evolutie en bewustwording door heilige geschriften
Door alle ervaringen erken ik de goedheid en het doel van de Vedische kennis en de leefwijze Hindoeïsme. Het Hindoeïsme is de oudste, uitgebreidste en universele wetenschap. Hoewel deze leer superieur moet zijn aan alle heilige boeken en religies ligt het op zijn minst fundamenteel aan alle kennis over het leven. Daarom moeten we niet wegkijken van Godsdienst en de heilige geschriften uit angst voor heerschappij en polarisatie, maar lering trekken uit deze hoogwaardige kennis om tot een Spiritueel leven te komen. Of wij het willen of niet, ons levensdoel is het ultieme geluk vinden, vrij worden door het evolutieproces en bewust worden door alle heilige boeken en nog beter: de hoogste kennis, de Vedische kennis.

Door Urmila Sewcharan, Ayurvedisch therapeut. Naast het werken als Ayurvedisch genezer en Lifestyle coach spant zij zich ook in voor een hoger bewustzijn, een gezonde en rechtvaardiger wereld door het praktiseren van de Vedische geschriften.