Oproep Promovendi Lalla Rookh leerstoel

De Lalla Rookh leerstoel, gevestigd aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), is op zoek naar personen, die de ambitie hebben te promoveren in de sociale wetenschappen. Onder leiding van de huidige hoogleraar prof. dr. Ruben Gowricharn word je begeleid in je promotie op een onderwerp binnen het kader van leeropdracht van de leerstoel.

Oproep PromotiekamerDe Hindostaanse gemeenschap kent een relatief hoog percentage hoger geschoolden, en een oververtegenwoordiging in de vrije beroepen (met name de medische specialismen) en het ondernemerschap. Maar het hoger kader in de sociale en aangrenzende disciplines is ondervertegenwoordigd. De leerstoel wil zich sterk maken om de komende jaren een tiental Hindostaanse buitenpromovendi op te leiden op terreinen, die de gemeenschap direct raken. De Leerstoel is vooral geïnteresseerd om onderwerpen en vraagstukken van de Hindostaanse gemeenschap ‘van binnenuit’ te definiëren en uit te werken.

Heb je belangstelling?
Meld je dan aan voor een informatiebijeenkomst op zaterdag 30 januari 2016.
Plaats: Het Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, 2513 AB Den Haag
Tijd: 10.30 – 13.00 uur

Promovendi worden begeleid volgens de methode die is ontwikkeld door de Promotiekamer (www.promotiekamer.nl).
Bij voldoende belangstelling start in het voorjaar van 2016 een eerste groep van promovendi.

Voor meer informatie kan je contact maken met professor Ruben Gowricharn (rgow@xs4all.nl / +31 641557223 of Rajendre Khargi, voorzitter van de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh (secretariaat@lallarookh.nl / 06-12058276).