Comité Tetary Moet Opstaan

TetaryBabyNaar aanleiding van de discussie rondom het borstbeeld van Barnet Lyon en de roep om een borstbeeld voor Tetary te realiseren, is het Comité Tetary Moet Opstaan opgericht: “Vele nakomelingen van de Hindostaanse contractarbeiders zijn onbekend van de offers die hun grootouders hebben gebracht. Zij hebben gevochten voor hun rechten en vrijheden van hun nakomelingen. Tot op de dag van vandaag zijn deze helden en heldinnen onbekend in de Surinaamse en Nederlandse geschiedenis. Hun verhaal en erkenning ontbreekt in de geschiedenisboeken en in de samenleving. (…) Deze campagne heeft als doel om het borstbeeld van George Henry Barnet Lyon te vervangen door een borstbeeld van Janey Tetary. Het huidige beeld dat in 1908 werd opgericht voor de kolonisator die verantwoordelijk was voor de dood van Hindostaanse verzetsstrijders dient plaats te maken voor een gezicht symbool staat voor de moed en offers die onze voorouders hebben gebracht. Daarom zeggen wij: Barnet Lyon moet vallen, Tetary moet opstaan.”

Met een inzamelingsactie wil het comité geld inzamelen om dit doel te realiseren. Hiervoor is een website aangemaakt met meer informatie over Tetary en de campagne.

Klik hier om de website te bekijken.

Het Sarnámihuis ondersteunt dit initiatief van harte en roept op geld te doneren om het beeld voor Tetary te realiseren. We hopen op deze manier gezamenlijk bij te kunnen dragen aan het zichtbaar maken van Hindostaanse helden. Met kleine bedragen kan al een groot verschil gemaakt worden.

Klik hier om te doneren.

Het Sarnámihuis zal ook ondersteunen in educatieactiviteiten en stelt vrijwilligers beschikbaar voor bijeenkomsten om meer te vertellen over het verhaal van Tetary.