Congres Surinamers in de medische sector

Surinamers zijn succesvol binnen de medische sector. Om de ontwikkeling van deze groep (o.a. bestaande uit apothekersassistenten, doktersassistenten, verpleegkundigen, management, artsen, specialisten, afgestudeerden en/of studerenden) te volgen, heeft Hum Log reeds in 2016 een succesvol congres georganiseerd. De thema’s van dit congres was: ontwikkeling en kansen. Prof. Ruben Gowricharn (een van de inleiders naast Prof. H. Kanhai) is tijdens dit congres uitvoerig in gegaan op de opvoedingsaspecten en cultuur van de Hindostanen en Surinamers. Hum Log wil op 7 september 2018 een vervolg geven aan het vorig congres waarbij wij deze keer de kritische kanttekeningen van Prof. Gowricharn oppakken.

Surinamers in de medische sector 2018
De thema’s die deze avond aan de orde komen zijn: het vergroten van de zichtbaarheid, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, samenwerking en versterking van de positie van de jongeren en uitwisseling van ervaring en sociale kracht. Met de sociale kracht refereren we naar de (soft ) social skills: the do’s en dont’s voor de loopbaankansen (waarbij gebruik gemaakt wordt van netwerken , niet alleen van bij medici maar ook van andere maatschappelijk aanverwante organisaties).

De inleidingen op deze avond zijn:

  1. Het belang van rolmodellen in de medische sector: Drs Romana Nasroe [Huisarts i.o.]
  2. Vergroting van de zichtbaarheid en maatschappelijke opstelling: Prof. Dr. Ruben Gowricharn [Hoogleraar Sociale Cohesie en transnationale vraagstukken]
  3. Het belang van netwerken: Dr. Rishi Nandoe Tewarie [Neurochirurg]
  4. Uitwisseling en ontwikkeling in de medische sector: Krishna Khargi M. D. Ph. D. MSc. [Cardiothoracaal chirurg]

Drs Robert Ramdas is tijdens dit congres de moderator en cabaretier Jack Algoe zal op een humoristische wijze zijn visie geven op deze avond.

Toegankelijk voor iedereen:
Iedere geïnteresseerde is welkom op het congres. Het biedt de mogelijkheid voor netwerken en het uitwisselen van contacten voor eventuele (sparring)partnerschap en samenwerkingsverbanden.

Het congres richt zich niet op de vaktechnische kant van de mensen werkzaam in medische sector maar om de bewustwording en ontwikkeling van hun sociale en maatschappelijke kracht.

Praktische informatie:
Aanmelden via info@humlog.nl

  • Kosten: €30,- p.p en voor studenten €15.- p.p. (dit is inclusief diner, drankje en snack)
  • Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u gerust mailen naar info@humlog.nl of telefonisch: Koemar Gowricharn 06-24234398

De missie van Stichting Hum Log is het versterken van de rol en positie van de Hindostanen in de Nederlandse gemeenschap. Wij geloven dat samenwerken en elkaar inspireren leidt tot het leggen van een fundament voor betere kansen voor jongeren en latere generaties. Wij zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de huidige rolmodellen om de jonge generaties te inspireren en mede mogelijkheden te bieden dat ook zij kunnen excelleren.

Reacties zijn gesloten.