Dialoogbijeenkomst Afro Surinamers en Hindostanen

Reacties zijn gesloten

Naar aanleiding van de etnische spanningen tussen de twee grootste bevolkingsgroepen (Afro Surinamers en Hindostaanse Surinamers) die de laatste tijd merkbaar zijn in de Surinaamse gemeenschap in Suriname en Nederland hebben Stichting Boni en Stichting Sarnámihuis het initiatief genomen om op zondag 7 november een Zoom dialoogbijeenkomst te organiseren over deze kwestie. Dit initiatief is ook mede tot stand gekomen door de geest van liefde voor het totale Surinaamse volk

Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig:

  • Het op een rationele manier bespreekbaar van etnische spanningen door vertegenwoordiger van deze bevolkingsgroepen.
  • Het ontwikkelen van beleidsideeën over de wijze waarop maatschappelijke organisaties en de politiek een klimaat kunnen scheppen van solidariteit en liefde tegenover een klimaat van polarisatie en haat.

Er hebben tien mensen deelgenomen aan de bijeenkomst. Het ging er soms heftig aan toe omdat in alle openheid en eerlijkheid gesproken werd over de etnische spanningen. De conclusies uit de bijeenkomst zijn tweeledig:

  • De organisatoren zullen in Suriname een pleidooi houden voor het opzetten van een emancipatiemonitor waarbij via kengetallen de emancipatie van de verschillende etnische groepen in beeld wordt gebracht. Op basis daarvan kunnen de overheid en maatschappelijke organisaties beleid ontwikkeling om de emancipatie van de meest achtergestelde groepen te bevorderen.
  • In Nederland zullen de organisatoren activiteiten ontwikkelen om de samenwerking en communicatie tussen de verschillende etnische gemeenschappen te bevorderen.

De bijeenkomst is integraal opgenomen en is te zien op YouTube: https://youtu.be/9CWQ7OrwWBQ.

Stichting Boni, Peter Richelieu

Stichting Sarnámihuis, Amar Soekhlal