Geen respect meer voor Amitabh Bachchan

Reacties zijn gesloten

Door Shahreen

(Bron afbeelding: Benjamin Netanyahu)

Toen ik deze foto zag, verloor ik alle respect voor Amitabh Bachchan. Nou hoor ik velen al zeggen “WAAROM?” of “WAT IS JE PROBLEEM?”. Nou laat ik je uitleggen. De man die ik al mijn hele leven als idool beschouw, de man die mij zoveel aan mijn eigen vader doet denken, door zijn stem, door zijn loop, door zijn charisma en door zijn weldoenerij. De man met een heldenimago, de man die zoveel films op zijn naam heeft staan, waarin hij strijdt tegen onrecht en ongelijkheid. De man die ik 31 december 2017 in levende lijve heb gezien voor zijn huis waar vele fans hem opwachtten om een glimp van hem te kunnen opvangen. Deze man samen met nog andere prominente figuren van Bollywood hebben het lef gehad om zonder pardon deze foto te maken. Ik citeer Vijay Prashad, een Indiase historicus en journalist: “Ze waren allemaal aan het grijnzen naar de camera, zonder pardon over het feit dat ze gefotografeerd werden met een man die onderzocht wordt voor corruptie in “Israël”1 en die door het Internationaal Strafhof op de lijst met oorlogsmisdaden is geplaatst.” Stel je nou eens voor dat niet Nethanyahu maar Osama Bin Laden daar stond. Hoe had de wereld gereageerd? Nou ik weet het wel hoor. Dan was de wereld heel klein. En logisch ook. Het is onvergeeflijk te socializen met terroristen en oorlogsmisdadigers. Nethanyahu, ook wel bekend als Satanyahu, is geen haar beter dan een Osama Bin Laden. Hij mag dan premier zijn, maar daarmee was je al het onschuldig bloed aan zijn handen niet weg.

Weet je wat nog meer mijn probleem is? Nou, ik heb een probleem met mensen in onze Hindoestaanse gemeenschap2, al dan niet van Surinaamse komaf, ongeacht religie, die niet inzien hoe fout deze simpele foto is. En het zijn dezelfde mensen die de daden welke sinds 1948 afspelen in Palestina, doodgewoon negeren en ook nog het lef hebben te zeggen dat “Israël” het recht heeft zich te verdedigen. Hoe komt het dat broeders en zusters in onze gemeenschap zo een instelling hebben? Waar ligt dat aan? Ligt het aan hun onwetendheid? In dit geval wil ik wel kennis hierover delen met de hoop dat mensen wakker worden.

Zoals de Britten destijds Hindustan hadden verdeeld, zo hebben de Britten Palestina ook verdeeld. Palestina behoorde eerst tot het Ottomaanse Rijk en er leefden ongeveer 5% Joden, ongeveer 15% Christenen en ongeveer 80% Moslims zij aan zij vriendschappelijk naast elkaar. Helaas dankzij Groot-Brittannië werd Palestina na de Tweede Wereldoorlog verdeeld in 55% voor de Europese Joden en de rest voor de Palestijnen. Het vredig bestaan in Palestina werd verstoord en er werd plaats gemaakt voor de Nakba, wat letterlijk catastrofe betekent. Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd en elk jaar daarop volgend werd de vrijheid en NEE tegen onderdrukking en tegen bezetting gevierd. Een kleine 3 jaartjes later werd op 15 mei 1948 de Nakba Day in het leven geroepen. Waarbij alle Palestijnen op de vlucht raakten uit de door Europese joden bezette 55% aan Palestijns gebied. Er vond een etnische zuivering plaats. Het was letterlijk een catastrofe. Je zou denken dat een volk dat zoveel had geleden datzelfde leed niet een ander volk zou toewensen, laat staan toebrengen. Maar jammer genoeg heeft men er niet van geleerd. En de rest van de wereld kijkt stilzwijgend toe of is bang om voor antisemiet uitgemaakt te worden. Je hoeft maar kritiek te hebben op “Israël” en je krijgt gelijk de stempel van antisemiet. Nou, ik ben er niet bang voor. Als tegen onrechtvaardigheid strijden betekent dat ik voor de wereld een antisemiet ben, dan zij het zo. Tenminste weet ik dat daar niks van waar is. Bovendien staan naast mij ook joodse mensen die net zo hard met me mee strijden. Jammer genoeg worden zij uitgemaakt voor “self-hating jews”, maar ook zij weten beter.

In ieder geval vindt tot de dag van vandaag etnische zuivering van Palestijnen plaats, worden hun woningen van hen afgepakt en aan kolonisten overhandigd, worden er steeds meer Palestijnse gebieden illegaal bezet en wordt het Palestijnse volk, zowel moslims als christenen onderdrukt. Ik had het eerder over 55%. Vergeet dat maar! Als er niet wordt ingegrepen is het binnen no-time 100%, dankzij de steun van westerse regeringen en hun niet-westerse bondgenoten.

Eeuwen geleden hebben de Babyloniërs en de Romeinen de Joden verdreven en in de vorige eeuw vond de Holocaust plaats door toedoen van de Europeanen. Als boetedoening hebben de Europeanen land dat ondertussen tot een ander volk toebehoorde aan de joden geschonken omdat volgens de Thora dat land hen toebehoort. In de Thora staat ook dat je niet mag stelen en niet mag moorden. Desondanks wordt er openlijk land gepikt en worden er openlijk Palestijnen vermoord. Dit is totaal geen religieuze kwestie dat snapt u wel hoop ik, aangezien media en politiek heel hard hun best doen om het een religieuze kwestie te laten lijken. En de wereld vindt dat normaal en terecht dat de Palestijnen die afstammen van de feitelijke oorspronkelijke joodse plattelandsbevolking, dit onrecht mocht en mag worden aangedaan. Met de komst van het Christendom en de Islam heeft een groot deel van het volk dat er woonde zich klaarblijkelijk bekeerd, vandaar dat er maar 5 % Joden, 15% Christenen en 80% Moslims in 1881 woonden. In ieder geval beschouwt de wereld niet de Palestijnen maar de Joden die vóór 1948 buiten Palestina leefden tot het oorspronkelijke verdreven rechtmatige volk van dat gebied. Maar wanneer de Indianen, de oorspronkelijke bewoners van de Amerika’s, en de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Oceanië, hun land terug claimen dan is de wereld Oost-Indisch doof en blind.

Maar om weer terug te komen op Amitabh Bachchan en de rest die er zo schaamteloos bij staan, vraag ik me af hoe het komt dat de man die op elke roepie in India staat afgebeeld, de vader des vaderland, Mahatma Gandhi, de rug wordt toegekeerd?  Mahatma Gandhi heeft altijd de Palestijnse zaak gesteund. Zijn exacte woorden waren: “Palestina behoort tot de Arabieren in dezelfde zin dat Engeland tot de Engelsen behoort of Frankrijk tot de Fransen. Het is verkeerd en onmenselijk om de Joden aan de Arabieren op te leggen. Het zou toch een misdaad tegen de mensheid zijn om de trotse Arabieren te verminderen, zodat Palestina geheel of gedeeltelijk voor de Joden als de nationale thuis kan worden hersteld.” Hoe komt het dat men grootheden als Gandhi en Nelson Mandela, die ook tegen de apartheidsstaat “Israël” was, negeert? Ik snap het niet. Wat is er met de mensheid gebeurd? De Palestijnen strijden al generaties voor rechtvaardigheid. Kinderen worden geboren, groeien op, lijden hun leven, gaan dood en hebben hun hele leven alleen oorlog gekend. Ze strijden al langer dan de “War on terrorism” bestaat. Ik neem maar een simpel recent voorbeeld. Ahed Tamimi is een 16-jarige oorlogsgevangene. Ze is het symbool van een nieuwe generatie van Palestijns verzet. Ahed kan 10 jaar gevangenschap krijgen als gevolg van haar moedige strijd tegen Israëlische bezetting en onderdrukking. Ahed is 1 van 311 Palestijnse kindgevangenen.  Volgens “Defense for Children International Palestine” heeft “Israël” 10.000 Palestijnse kinderen, lastig gevallen, ondervraagd, gearresteerd of gevangen gezet in de afgelopen 17 jaren en ruim 1800 Palestijnse kinderen vermoord sinds 2000. Massa opsluiting van een inheems volk is een eeuwenoude strategie van kolonisten om effectieve politieke activisten uit te schakelen en ontvoering en marteling in dit geval van de Palestijnen te normaliseren. En wie hierover zwijgt stemt toe!   Dus mijn vraag aan iedere zwijgende Hindoestaan, ongeacht afkomst en religie, is: Vindt u het niet beschamend dat Amitabh Bachchan, een voorbeeldfiguur voor vele Hindoestanen, omgaat met een terrorist, oorlogsmisdadiger, moordenaar en bezetter? Snapt u dat Amitabh hiermee alles wat deze Satanyahu op zijn kerfstok heeft jegens de Palestijnen, support en goed praat? Snapt u dat Amitabh Mahatma Gandhi ten schande brengt en hem de rug toekeert? Snapt u dat Amitabh hiermee kolonialisme, waar zijn en uw voorouders ook tegen hebben gevochten, support? Vindt u het normaal dat u en anderen met u net als Amitabh zwijgt over het leed van de Palestijnen? Vindt u deze onmenselijkheid normaal?!

1 Israël tussen aanhalingstekens omdat het illegaal is gesticht.

2 Met Hindoestaanse gemeenschap wordt een ieder bedoelt die oorspronkelijk uit het gehele gebied wat voorheen Hindustan was, afkomstig is.

Reacties zijn gesloten.