“Holi” Festival of Colours in Nederland afgelast

Het “Holi” Festival of Colours (FOC) in Nederland is afgelast. Dat werd gisteren meegedeeld aan onze actiegroep Holi is geen Houseparty tijdens een gesprek met één van de organisatoren van het festival, Maxim Derenko, dat na een maand protest eindelijk plaats vond. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de bezwaren die wij met steun van vele organisaties en individuen hadden geuit en was bedoeld om een oplossing te vinden die aan de eis van ons protest tegemoet zou komen.

In april had het FOC nog de editie voor de zomer van 2015 aangekondigd. Hoewel Derenko in het gesprek weigerde te erkennen dat de afgelasting heeft plaatsgevonden onder druk van de protesten in Nederland, gaf hij wel toe onzeker te zijn over het vervolg van het festival in Nederland in 2016. Wij beschouwen dit als een grote overwinning dat laat zien dat protesteren ook daadwerkelijk zin heeft. We willen iedereen bedanken die onze actie heeft ondersteund.

Het gesprek, dat een half uur heeft geduurd, verzandde in grote meningsverschillen over respect voor de Hindoe cultuur. Derenko was van mening dat er van belediging geen sprake is, omdat dat niet de bedoeling is van het festival. Toen wij hem duidelijk maakten dat veel Hindoes het festival wel als belediging ervaren, schoof hij dat terzijde als niet relevant. Ook vond hij dat het FOC de waarden van het Hindoe feest naar Europa brengt. Op ons tegenargument dat hij die waarden verdraait door een lentefeest als een zomerfeest te presenteren, had hij geen antwoord.
Ons concrete voorstel aan Derenko was: verbreek in de communicatie de verbinding met Holi en presenteer het gewoon als een Festival of Colors. Hij weigerde.

Het is duidelijk dat de afgelasting van het FOC niet te maken heeft met een oprechte overtuiging bij Derenko dat het fout is wat hij doet, omdat het festival in andere landen wel gewoon continueert. In Nederland is de druk echter te groot geworden.

We zijn blij om te zien dat onze actie tastbare resultaten heeft gehad. Maar we zijn niet klaar. We gaan door met de strijd op internationaal niveau. We zullen de sponsoren van het festival aanspreken en internationale organisaties mobiliseren tegen het festival.
De strijd tegen deze vorm van culturele arrogantie heeft ook lessen opgeleverd voor onze gemeenschap met betrekking tot Holi. We willen bij deze dan ook organisatoren van Holi oproepen om de krachten te bundelen voor 2016 en de regionale festiviteiten onder de aandacht te brengen met een landelijke communicatie, zodat Nederland kan zien wat Holi echt is en deelgenoot kan worden van het daadwerkelijke Holi feest in plaats van de houseparty in de zomer. We hopen dat het lentefeest door verschillende bevolkingsgroepen samen met ons gevierd zal worden. Deze oproep is deel van het vervolg van onze actiegroep.

We willen nogmaals iedereen bedanken die deze actie heeft gesteund met Facebook likes, discussie, foto’s en alle andere manieren waarop jullie een bijdrage hebben geleverd. In de strijd tegen culturele arrogantie feliciteren wij de hele gemeenschap met deze overwinning!