Holi Flashmob

logo_highOp 23 maart 2016 organiseert actiegroep Holi is geen Houseparty een bijzonder evenement: de Holi Flashmob 2016! Wij doen mee, jullie ook?

Flashmob: “ludieke samenkomst waarbij een grote groep mensen, meestal via internet, afspreekt om ergens ogenschijnlijk spontaan massaal iets ongebruikelijks te gaan doen, zoals een dansoptreden.”

Waarom een flashmob?
In 2015 startte de actiegroep Holi is geen Houseparty een protestactie tegen organisaties die Holi in de zomer vieren. De actiegroep verzoekt de zomerorganisaties de verbinding met Holi te verbreken, omdat de housefeesten in de zomer geen recht doen aan het rijke spirituele gedachtegoed waaraan Holi verbonden is in het kader van de lente. Voor 2016 wil de actiegroep dan ook krachten uit de gemeenschap bundelen en aan Nederland laten zien wat Holi werkelijk inhoudt en wanneer het echt plaats vindt.

De flashmob heeft als doel om op een laagdrempelige manier met een ludieke actie mensen binnen en buiten de Hindoe gemeenschap uit te nodigen samen Holi te vieren met respect voor de sociaal-historische context waaraan Holi verbonden is. Door mensen met dans en muziek bijeen te brengen wil de actiegroep een positief tegengeluid laten horen en demonstreren wat de daadwerkelijke spirit van Holi inhoudt.

Waarom meedoen?

Als iedereen gehoor geeft aan onze oproep, zal het voor het eerst zijn dat Hindostanen in Nederland op landelijk niveau de handen ineen slaan om een stem te laten horen over het belang dat Hindostanen hechten aan hun identiteit en cultureel erfgoed. Deze actie zal de aandacht trekken van de landelijke media en het gedachtegoed van Holi zichtbaar maken voor heel Nederland.

Waar vindt de flashmob plaats?

De Flashmob zal plaats vinden in Rotterdam, Den Haag en andere steden in Nederland. De exacte locaties worden bekend gemaakt bij aanmelding.

Doet u ook mee?

Aanmelden kan via actiegroepholi@gmail.com. Bij aanmelding ontvangt u verdere instructies met betrekking tot de choreografie, organisatie en locaties.

Heeft u vragen?

Mocht u meer willen weten over dit initiatief, neem contact op via actiegroepholi@gmail.com of www.facebook.com/actiegroepholi.

Holi Flashmob