Kavish Partiman: Kandidaat gemeenteraadslid voor het CDA in Den Haag

Reacties zijn gesloten

Door Amar K. Soekhlal

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en deze verkiezingen zijn erg belangrijk omdat je met je stem invloed kunt uitoefenen op de inrichting en het beleid van je gemeente. Dit geldt zeker voor de grote steden, dus ook voor Den Haag waar Hindostanen een significant onderdeel zijn van het inwonerstal. Het Sarnámihuis spreekt met een aantal kandidaat raadsleden, met name met de vraag: waarom zouden Hindostanen op zijn/haar partij moeten stemmen? Ik spreek Kavish Partiman die op nummer 2 staat op de lijst van het CDA in Den Haag. Het is een koude winderige dag als ik met hem afspreek in een restaurant. Stipt op het afgesproken tijdstip stapt een montere goedlachse dertiger het restaurant binnen. Het zijn drukke dagen voor Kavish Partiman die ook fractievoorzitter is van het CDA. Een kopje zwarte koffie verjaagt het koude gevoel en doet hem zichtbaar goed. Hij bestelt nog een kopje koffie, want het eerste was zo’n zuinige “Haagse bakkie” voor te veel geld. Ik hoop niet dat dit het beleid wordt van de gemeente Den Haag ten opzichte van de Hindostanen.

Wie is Kavish Partiman

“Nou, ik ben een zeer ambitieuze jongeman die het goede heeft met iedereen. Zeker met de Hagenaars, maar ook voor de Hindostanen. Ik ben geboren in het bauxietstadje Paranam, een industriestad in het district Para in Suriname. Op mijn vijfde verhuisden mijn ouders naar Paramaribo, omdat daar betere onderwijsvoorziening zijn. Ik heb op de Vrije School het basisonderwijs  genoten en later ook op het Vrije Atheneum gezeten. Na mijn atheneumdiploma wilde ik dolgraag politicologie studeren omdat ik erg veel belangstelling had voor de politiek. In Suriname was ik heel actief betrokken en verzorgde ook politieke programma’s voor de jeugd. Toen ik dit voorlegde aan mijn vader, sprak hij zijn onverbiddelijke veto uit. Hij is zelf ingenieur met een succesvolle carrière en hij zei: “Je moet een studie doen, waarmee je een boterham kunt verdienen en de politiek in Suriname is niet altijd integer. Je moet naar de Technische Universiteit Delft”. En aldus geschiedde. Ik heb mij in 2007 ingeschreven op de TU waar ik technische bestuurskunde ging studeren en ik zit ook in de politiek. Ik ben erg content.

Waarom koos je voor het CDA?

“Nou, ik heb eerst rondgekeken welke politieke partij het best paste bij mijn idealen. Ik heb gesprekken gevoerd met diverse personen van verschillende politieke partijen. Na een diepgaand gesprek met Dowlatram Ramlal, ex-wethouder en ex-Tweede Kamerlid van het CDA, werd ik lid van het CDA en ik voel mij heel erg thuis in deze partij. En ik hoop veel te kunnen bereiken voor het CDA.

Wat trok je over de streep om lid te worden van het CDA? Het is toch een partij die appelleert aan het christendom?

“Dat klopt en de waarden die het CDA uitdraagt komen overeen met de waarden die ook ik als hindoe uitdraag. Bovendien is het christendom en ook de islam niet vreemd voor mij. Suriname is een multi-etnische samenleving en de waarden die de diverse religies uitdragen, bestaan vreedzaam naast elkaar. Ik heb mij altijd thuis gevoeld tussen alle bevolkingsgroepen en religies in Suriname. Ook is het een feit, dat het CDA een lange traditie heeft van leden die geen christen zijn”.

Waarom zouden Hindostanen op jou en dus op het CDA moeten stemmen?

“De uitgangspunten van het CDA zoals solidariteit (in de vorm van sewá), barmhartigheid (dayá), naastenliefde (niet alleen palwár, maar zeker ook daar buiten), rentmeesterschap (prákirti), zijn elementen die mij zeker aanspreken en komen in grote lijnen overeen met de uitgangspunten van het hindoeïsme en de islam. Maar al zou het niet helemaal overeenkomen, dan nog zouden Hindostanen zich herkennen in dit gedachtengoed. Binnen de Hindostaanse samenleving zie ik een grote gemeenschapszin, van mensen die zeer betrokken zijn binnen de gemeenschap. Kijk naar al die vrijwilligers die betrokken zijn bij de mandirs, masjids, voetbalvereniging, bij de ouderen. Het CDA en zeker als ik word herkozen zal altijd achter deze vrijwilligers blijven staan en ondersteunen”.

Hoe belangrijk vind je cultuur?

“Ik las laatst in de krant dat cultuur de zuurstof is van de samenleving. En ik ben er zeer mee eens. Ik draag de Hindostaanse cultuur, mijn cultuur, een warm hart toe. De afgelopen periode is op initiatief van mij een uitstrooiplek gerealiseerd, waar het laatste overlijdensritueel – het uitstrooien van as na een crematie – kan worden uitgevoerd. Dit bespaart velen in de kosten. Anders moest je een boot huren en vervolgens de zee op om as uit te strooien. Bij elke hoogtijdag, denk bijvoorbeeld aan Diváli en Holi-  heb ik een minister van het CDA bereid gevonden om de beste wensen uit te spreken. Ik ben ook een groot voorstander voor een Hindostaans cultureel centrum, waarin kunst, cultuur en geschiedenis van de Hindostanen wordt beleefd en uitgedragen. Maar ook een thuis voor tal van sociale activiteiten, zoals: ouderenopvang, huiswerkbegeleiding, debatten en congressen. Je ziet dat door diverse bezuinigingen er een kaalslag is onder de culturele beleving van Hindostanen. Dit moet echt anders. Ook wij betalen belasting en hebben recht op een deel van het geheel. Wat ik belangrijk vind, is dat er meer Hindostaanse seniorenwoning worden gebouwd, zodat Hindostanen op hun oude dag ook in een vertrouwde omgeving hun oude dagen kunnen slijten. Die beslissingen moeten nu worden genomen”.

Waarop kan de Hindostaanse gemeenschap rekenen als je wordt herkozen?

“Ik hoop dat heel veel mensen gebruik gaan maken van hun stemrecht. Het is ook heel fijn om te zien dat er meerder Hindostanen actief zijn in de politiek, want hier worden beslissingen genomen die ons allemaal raken. Met andere woorden je moet aan de tafel zitten om je idealen te kunnen verwezenlijken. Ik heb de afgelopen jaren bewezen, dat ik hard wil lopen voor de Hindostaanse zaak. Als ik word herkozen dan zal ik mijn stinkende best doen voor de idealen, die ik net genoemd heb te kunnen realiseren.