Kavita Parbhudayal: Wethouder in Den Haag en nummer 2 op de verkiezingslijst van de VVD

Reacties zijn gesloten

Door Amar K. Soekhlal

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en deze verkiezingen zijn erg belangrijk omdat je met je stem invloed kunt uitoefenen op de inrichting en het beleid van je gemeente. Dit geldt zeker voor de grote steden, met name voor Den Haag waar Hindostanen een significant onderdeel zijn van het inwonerstal. Het Sarnámihuis spreekt met een aantal kandidaat raadsleden, met name met de vraag: waarom zouden Hindostanen op zijn/haar partij moeten stemmen? Onderstaand een interview met Kavita Parbhudayal wethouder in Den Haag van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, tevens eerste locoburgemeester.

Afbeelding 1: Kavita met haar ouders.

Ik ontmoet Kavita Parbudayal, in haar ruime werkkamer op het stadhuis. De tafel is versierd met een portret van Krishna en Radha en op haar bureau liggen schalen gevuld cherrytomaten,  mini komkommers, druiven, bananen, en een fles water. Dit tafereel deed mij aan persád denken tijdens een pujá. Als ik verder rondkijk in haar kamer dan zie ik beelden van Ganesh bhagwán en Saraswati mátá. Wat mij opvalt in haar, is dat ze een bescheiden voorkomen heeft. Verder in het gesprek zal echter blijken, dat ze een ijzersterk karakter heeft en vastberadenheid toont. Als ik haar hiermee confronteer, zegt ze: “Amar, dat is de grote fout die mensen maken. Bescheidenheid is geen synoniem voor een zwak karakter, integendeel. Ik zie dit ook in mijn eigen familie maar ook bij veel Hindostanen. Bescheiden mensen, maar die het goed voor elkaar hebben. Ze zullen niet snel als eerste hun vinger opsteken, maar dat betekent niet dat ze dom zijn”.

Wie is Kavita Parbhudayal?

“Ik ben geboren in Nickerie, Suriname, waar ik mijn vwo opleiding heb afgerond. Ik wilde graag verder studeren in Paramaribo, maar door stakingen lag alles plat. De logische stap was om te gaan studeren in Nederland. Ik kwam terecht in Rotterdam en het was de bedoeling dat ik medicijnen zou gaan studeren. Maar ik had geen geld om een microscoop te kopen en de studieboeken kon ik ook niet betalen en dan heb ik nog niet over de reiskosten naar Leiden. Uiteindelijk besloot ik om economie te gaan studeren. Gelukkig kwam mijn familie ook vanuit Suriname naar Rotterdam en kon ik lekker bij mijn familie blijven wonen. In het begin, toen mijn ouders pas in Nederland kwamen, hebben wij ook heel veel steun gekregen van mijn familie, zoals het betalen van mijn collegegeld en verzekeringen en verder op alle mogelijke manieren om het hoofd boven water te houden. Je begrijpt nu waarom ik zo gehecht ben aan mijn familie. Toen ik besloot om een huis te kopen, moest de inrichting van het huis zodanig zijn, dat mijn ouders bij mij konden intrekken. Dat is ook gebeurd, mijn ouders wonen op de begane grond en ik op de eerste etage.

Je komt uit een warm nest met een groot gevoel van solidariteit, waarom koos je voor de politiek en dan ook voor de VVD?

“Nou, de politiek koos mij! Ik was directeur financiën bij de gemeente Den Haag. In deze functie heb ik samen moeten werken met politici van verschillende politieke partijen. Ik kon dus van dichtbij in de politieke keuken kijken en kunnen proeven welke partij het beste bij mij past. Zo ben ik heel erg voor law & order, verlaging van belastingen, handhaving en bestrijding van criminaliteit. Ik vind deze aspecten erg belangrijk, omdat ik in Suriname het gevoel van onveiligheid aan den lijve heb ondervonden. Ik kon als jong meisje na 18.00 uur niet alleen op straat lopen. Er heerste een gevoel van onveiligheid en dat gun ik de meisjes in Den Haag niet. Criminaliteit is maatschappij ontwrichtend en kost de samenleving heel veel geld. Voor al deze onderdelen staat de VVD garant. Het was dan ook een logische stap dat ik koos voor VVD, een partij waar ik mij zeer senang voel. Bovendien wil ik laten blijken, dat gezien mijn achtergrond de VVD een beetje in mijn richting kan buigen. Meer oog hebbe voor de sociale aspecten.

Hoe belangrijk is je Sarnámi cultuur voor jou?

“Kijk maar om je heen in mijn kamer en dan zie je hoe belangrijk ik mijn Sarnámi cultuur vind. Ik heb, toen ik nog student was, een jaar lang elke zaterdagavond een cursus Bhagwad Gita en Ramáyan gevolgd. Ik heb een certificaat! Ik heb de cursus gevolgd  omdat ik meer wilde weten over het hindoeïsme. Mijn persoonlijke god is Krishna Bhagwán. Ik ga heel vaak naar de mandir in de Loosduinsestraat en ook naar Asan. Mijn moeder is samáji. Ik zing regelmatig bhajans en kirtans. Mijn Sarnámi cultuur is heel belangrijk voor mij. Maar niet alleen de religie, eigenlijk alles wat verbonden is met de Hindostaanse Surinamer. Ik zou ook graag willen dat diverse culturele voorstellingen over onze Sarnámi cultuur een podium krijgen in Amare. Wij zijn een van de grootste culturele groepen in Den Haag en we moeten onze plek opeisen. Ik ben ook van mening dat Sarnámi culturele instellingen ondersteuning nodig hebben. Binnen mijn eigen portefeuille heb ik waar nodig een steentje bijgedragen. Ik maak mij echter ook zorgen over onze Sarnámi cultuur. Het lijkt alsof de Hindostaanse jeugd van tegenwoordig zich niet verbonden voelt mijn cultuur.

Waarom zouden Hindostanen op jou moeten stemmen?

“Er is alle reden dat Hindostanen op mij gaan stemmen. Ik heb aangegeven dat ik voor law & order ben, maar ook voor veiligheid, lagere belastingen, betere bereikbaarheid in de stad, betaalbare woningen voor alle Hagenaars. Kijk maar naar onze onroerendezaakbelasting. Dat is het laagst van alle omringende gemeenten. Maar ik wil ook dat Hindostanen gebruik maken van hun stemrecht. Hiermee kun je echt invloed uitoefenen op het beleid. Dat invloed bestaat ook uit, dat je met je stemrecht zorg kan dragen dat fatsoenlijke partijen in het college zitting nemen en daardoor jouw geluid ook gehoord wordt.

Heb je nog plannen voor de toekomst?

“Ik heb nu een termijn als wethouder achter de rug. Ik had een lastige portefeuille. Toen ik begon was er een tekort van € 50 miljoen. Ik laat straks een plus zien van bijna € 10 miljoen. Maar begrijp mij niet verkeerd, ik heb niet bezuinigd op de zorg. Iedereen heeft gekregen, waarop hij of zij recht had. Ik heb heel nauwkeurig gekeken waar er dubbelingen waren binnen de organisaties. Ik heb scherp onderhandeld met de diverse betrokken partijen en goede contracten afgesloten. Wat ook zeker geholpen heeft zijn de overheidsbijdragen. Ik hoop dat de VVD straks weer in het college zitting heeft en als ze mij weer vragen om wethouder te worden, zal ik dat zeker doen. Ik hoop ook dat ik straks met Radj verre reizen kan maken, want dat ik vind ik ook fijn om te doen. Bovenal wens ik de lezers een gelukkig leven toe en zeg: maak gebruik van uw stemrecht.