Lalla Rookh Museum

logoNSHIHet Sarnámihuis werkt samen met Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI) aan het Lalla Rookh Museum. Dit museum is een initiatief om op de eerste plaats invulling te geven aan de behoefte binnen de Hindostaanse gemeenschap voor een eigen museum waar de geschiedenis van deze bevolkingsgroep een plaats krijgt. Zo’n museum is gebasseerd op twee belangrijke pijlers t.w.: 1. Cultuur (het vastleggen van de culturele identiteit en de ontwikkeling hiervan) en 2. Educatie (er bestaat een enorme behoefte bij ouders om hun kinderen te kunnen laten zien van waar de hindustanen gekomen zijn, de ontwikkeling die is meegemaakt en waar zij nu zijn).

Het Museum zal op 5 juni 2016 worden geopend. Enkele van de doelen van de NSHI omvatten:

 • het aankweken van historisch besef, in het bijzonder bij de jeugd, door het (doen) verrichten van verantwoord geschied wetenschappelijk onderzoek naar de immigratie der Hindustanen binnen het ruimere verband van de immigratie in Suriname, alsmede door het op museaal gerechtvaardigde wijze presenteren van zo volledig mogelijke collecties van historisch materiaal daaromtrent;

 

 • het bevorderen van relevante wetenschappelijke onderzoekingen naar diverse aspecten van de cultuur van de nakomelingen van de Hindustaanse immigranten, alsmede die van de andere immigranten.
  Om dit project te laten slagen is hulp vanuit de gemeenschap zeer van belang. De Museumraad rekent dan ook op de gemeenschap om hierin haar bijdrage te leveren.Het is de wens om zoveel mogelijk authentieke objecten te verkrijgen die hun oorsprong hebben bij de contractanten of de eerste generatie Surinaamse Hindustanen. De Museumraad vraagt de gemeenschap om in eigen huis, bij familie of vrienden te kijken naar oude objecten die vallen binnen één of meer van de volgende groepen:

  In het Museum zal de volgende tijdslijn worden gehanteerd: India (Uttar Pradesh/Bihar) – Boottocht – Aankomst in Suriname – Contractarbeid – Klein landbouw – School – Politiek – Integratieberoepen – Onafhankelijkheid – Heden.

  Wij zijn op daarom zoek naar: oude muziekinstrumenten, foto’s, artikelen, kleding/schoeisel, sieraden, oude gereedschappen (landbouw en andere ambachten), huishoudelijke gebruiksartikelen, films, audio, oude geschriften.

  Tijdens deze intakedagen krijgt de gemeenschap de kans het object te schenken of in bruikleen te geven aan het museum. Hierbij zullen zoveel mogelijk gegevens van het object worden vastgelegd.

  Het Lalla Rookh Museum roept ook dan een ieder binnen de Hindustaanse gemeenschap op om zijn of haar bijdrage te leveren bij de totstandkoming van dit museum.