Presentatie nieuw boek Sandew Hira, Zondag 15 januari in Amsterdam

Presentatie

Sandew Hira heeft veel werk verzet voor het Sarnámihuis. Dat werk was gebaseerd op een theoretisch raamwerk dat nu in boekvorm is vastgelegd. Op zondag 15 januari 2023 presenteert Hira zijn nieuwste boek getiteld Decolonizing The Mind – a guide to decolonial theory and practice. Het boek is in het Engels. Een Nederlandse en Spaanse vertaling verschijnen eind 2023.

Datum: zondag 15 januari aanvang 14.00 uur, inloop: 13.00 uur.

Locatie: Theater Ru Paré, Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam

Entree: € 10.

Aanmelden: https://www.ticketview.nl/shop?account=4286.

Het boek Decolonizing The Mind kost € 35, maar is op die dag te verkrijgen voor € 25,-. De auteur zal aanwezig zijn om te signeren.

ISBN: 978-90-74897-47-1

Formaat: 148×210 mm

Pagina’s: 572

Publicatiedatum: 15 januari 2023

Achtergronden

In verschillende delen van de wereld groeit een nieuwe dekoloniale beweging die oude verhalen over kennisproductie en sociale strijd uitdaagt en activisme en sociale bewegingen transformeert. De drijvende factoren achter deze beweging zijn de val van het westen en de opkomst van oude wereldbeschavingen, de ineenstorting van het socialistische blok en in het algemeen de crisis van de westerse beschaving. Dit boek ontwikkelt een alomvattend, samenhangend en integraal theoretisch kader dat is gebaseerd op verschillende bijdragen in de dekoloniale beweging. Het behandelt ook de praktische implicaties van dekoloniale theorie voor dekoloniaal activisme.

Cuauhtémoc, de laatste Azteekse heerser van Tenochtitlan, Mexico, sprak over de zon die onderging met de komst van de Europese barbaren en een tijdperk van duisternis dat zijn volk nu binnenging. Dit staat in contrast met het idee van een tijdperk van Verlichting, dat fundamenteel is voor de Europese kijk op de wereldgeschiedenis. Hij voorspelde ook dat er een tijd zal komen dat de zon weer zal opkomen, wanneer de koloniale wereldbeschaving zal worden vervangen door een nieuwe wereldbeschaving gebaseerd op de dekolonisatie van de geest.

U kunt de inhoudsopgave van het boek hier downloaden en het inleidende hoofdstuk hier.

Het belang van het boek

Er zijn vijf elementen die dit boek bijzonder maken.

Ten eerste is er over de hele wereld een beweging binnen en buiten de academische wereld die hun verhaal bestempelt als ‘dekoloniaal’. Academici en activisten hebben een grote bijdrage geleverd aan de dekoloniale theorie en praktijk.

Hira’s boek is een poging om deze bijdragen samen te brengen in een alomvattend, samenhangend en integraal theoretisch kader. De Westerse Verlichting heeft twee van dergelijke kaders voortgebracht: het liberalisme en het marxisme.

Een alomvattend, samenhangend en integraal theoretisch kader heeft de volgende kenmerken:

  1. Het is veelomvattend omdat het concepten heeft voortgebracht over hoe naar de belangrijkste dimensies van een samenleving te kijken: een wereldbeeld, economie, sociale relaties inclusief relaties met de natuur, politiek en cultuur. Er zijn andere belangrijke aspecten van een samenleving, maar deze dimensies zijn essentieel om een raamwerk alomvattend te maken.
  2. Het is coherent omdat de concepten elkaar niet tegenspreken. Ze zijn consistent en logisch.
  3. Het is integraal omdat de concepten van de verschillende dimensies niet alleen op één hoop worden gegooid, maar vanuit een basisconcept aan elkaar gerelateerd zijn. In het liberalisme is het “individuele vrijheid” en in het marxisme “klassenstrijd”. In de dekoloniale theorie is het mentale slavernij en het dekoloniseren van de geest.

Ten tweede is het boek een systematische gids om de geest te dekoloniseren. Het dekoloniseren van de geest bestaat uit drie dimensies:

  1. De kritiek op de westerse kolonisatie van de geest en daarmee de eurocentrische kennisproductie.
  2. De ontwikkeling van een alternatieve alomvattende, samenhangende en integrale kennisproductie .
  3. De vertaling van deze nieuwe kennis in levensvatbaar beleid om een nieuwe pluriversele wereldbeschaving op te bouwen.

Ten derde spreekt het boek zowel academici aan die het boek als lesmateriaal kunnen gebruiken, maar ook activisten die erop uit zijn om sociale bewegingen op te bouwen die verder gaan dan de dichotomie van liberalisme en marxisme.

Ten vierde maakt het boek deel uit van een grotere visie op het produceren en overdragen van dekoloniale kennis. Het gaat niet alleen om het produceren en verspreiden van een boek. Het gaat ook om het verbinden van theoretische concepten met kunst. Een voorbeeld is de muzikale documentaire van kunstenaar Pravini: The Uprising .

En het belangrijkste is dat het boek een basis is voor het bespreken van dekoloniale kennis in zomercursussen, lezingen, workshops enz.

Over Sandew Hira

Sandew Hira, pseudoniem van Dew Baboeram, is secretaris van de Decolonial International Network Foundation (DIN). Hira studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Nederland. Hij heeft 25 boeken geschreven over verschillende onderwerpen, waaronder koloniale geschiedenis. Volg Sandew Hira via zijn website: www.sandewhira.com.