Richard Moti, wethouder en lijsttrekker voor de PvdA in Rotterdam

Door Amar K. Soekhlal

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en ook dit jaar staan er op de lijsten van diverse politieke partijen Surinamers op de kandidatenlijst. Dit geeft blijk van politieke integratie van Surinamers. De gemeenteraadsverkiezingen zijn van groot belang, omdat je hierdoor rechtstreeks invloed kunt uitoefenen op de inrichting van de gemeente waarin je woont. In de grote steden is er een groot potentieel aan stemgerechtigden onder de Surinamers, maar de gang naar de stembus is niet hoog.

Figuur 1 Richard met zijn mámá, de heer Niddha die een motor is achter de Sarnámi cultuur in Rotterdam. Foto: Ram Soekhlal

De opkomst varieert rond 50 procent en in sommige wijken rond de 30 procent, hoewel dit per gemeente kan verschillen. Het Sarnámihuis heeft het initiatief genomen om een paar aanstaande gemeenteraadsleden te interviewen. Onze belangstelling gaat uit naar de vraag, waarom zouden Hindoestanen op die partij of die kandidaat moeten stemmen? De eerste in de rij is de heer Richard Moti, wethouder Werk en Inkomen, Nationaal Programma Rotterdam Zuid en lijsttrekker voor de PvdA in de Maasstad. Ik ontmoet hem in zijn ruime kamer in het prachtige stadhuis. Richard Moti heeft een indrukwekkende carrière binnen de PvdA en bij de vakbond FNV. Zijn missie is opkomen voor de zwakkeren in de samenleving en streven naar een fatsoenlijke verdeling van de welvaart. Dit geldt dus ook voor de Hindoestanen. Hij omschrijft zich zelf als een klassieke sociaaldemocraat.

Rood in een Hindoestaans gezin?

“Zeer zeker, maar niet alleen het gezin van mijn ouders. Mijn mámá, mámi, de hele familie stemde links met name op de PvdA. Maar dit was niet ideologisch gemotiveerd. Toen mijn ouders, moeder Ramratie en Jamoenapersad Moti, naar Nederland kwamen werden zij met open armen ontvangen in Rotterdam. In die tijd was de PvdA aan de macht in Nederland en mijn hele familie stemde op die partij. Wij wisten het niet beter. Op de middelbare school in Hillegersberg, waar ik een van de weinige leerlingen was met een kleur, zag ik het verschil tussen arm en rijk. Mijn vrienden gingen op wintersport met hun ouders en kregen een scooter voor hun verjaardag. Ik werd langzaam bewust van het klassenverschil. Mijn vader was vroeger magazijnmedewerker en mijn moeder werkte in de zorg. Mijn ouders moesten heel hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Van hen heb ik meegekregen dat je altijd moet werken en goed je best doen op school. Het verheffingsideaal is mij met de paplepel ingegoten. In die zin was de keuze voor de PvdA een logische keuze en waar ik mij zeer thuis voel”.

Je bent nu wethouder en lijsttrekker voor de PvdA.

Figuur 2 Flyeren voor de PvdA. Foto: Ram Soekhlal

“Ik was al eerder wethouder financiën, organisatie en dienstverlening. In 2017 stond ik op de 15e plaats van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar ik werd niet gekozen. Het was een geluk bij een ongeluk en daardoor kon ik wethouder worden in Rotterdam. Ik heb nooit van een carrière gedroomd, maar wethouder worden was wel een functie die ik ambieerde en stiekem ervan droomde. In die zin heb ik nu mijn droombaan en kan ik direct invloed uitoefenen op het beleid. Ik vind het ook een grote eer om lijsttrekker te zijn. Het partijbestuur ziet mij als boegbeeld van de PvdA en ik zal mijn uiterste best doen om mijn lijsttrekkerschap tot een succes te maken”.

Waarom zouden Hindoestanen op de PvdA moeten stemmen?

“Het zou fijn zijn als de opkomst onder de Surinamers hoog zou zijn. Dit is een indicatie dat men belangstelling heeft voor de lokale politiek en een uiting van politieke integratie. Specifiek voor de Hindoestanen is er inmiddels in Rotterdam een ghát gerealiseerd waar de laatste overlijdensrituelen kunnen worden uitgevoerd. Dit had niet kunnen worden gerealiseerd als er geen Hindoestanen in het bestuur van de stad zitting zouden hebben. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk onderwijs is. Mijn ouders stonden erop dat ik goed op school mijn best moest doen. Heel veel Surinamers hebben een mooie toekomst kunnen opbouwen in Rotterdam, maar er is ook een groep die het moeilijk heeft. Ik ben ook direct betrokken bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Als gemeente investeren wij heel veel in het onderwijs, in aan het werk het helpen van werkzoekenden en in betaalbaar wonen en dit beleid komt ook ten goede aan Hindoestanen”.

Vind je cultuur belangrijk?

“Niet alleen ik vind cultuur belangrijk, maar ook de PvdA. In Rotterdam wordt een kaart voor cultuurvoorstellingen voor wel 90% gesubsidieerd, terwijl de bezoekers van een concert Bach of Mozart dat misschien wel makkelijk zelf kunnen betalen. Maar bij een voorstelling van een top artiest van buiten Europa gebeurd dit niet. Dit is een beetje scheef”.

Gezien het bovenstaande is de Hindoestaanse cultuur gemarginaliseerd. Dit is toch onjuist? Hindoestanen betalen toch ook belasting?

Figuur 3 Richard op een bijeenkomst in Rotterdam.. Foto: Ram Soekhlal

“Ik ben het met je eens dat ook de Hindoestanen cultuur een evenredig deel moet krijgen voor hun cultuur. Dat is echt nodig. Cultuur is niet alleen identiteitsbepalend, maar het verrijkt ook je leven. Ik ben dan ook een voorstaander dat in de wijken organisaties worden opgericht die bijvoorbeeld ook de Sarnámi cultuur kunnen uitoefenen in alle facetten: taal, geschiedenis, dans, baithak gáná en de kunst. Ik zeg bewust wijken, omdat een centrale locatie logistiek en geografisch niet handig is. Rotterdam is erg groot”.

Hoe ziet je carrière er hierna uit?

“Zoals gezegd, doe ik niet aan carrièreplanning. Ik hoop dat ik tenminste nog een termijn als wethouder onze stad kan dienen. Maar stel, dat ik word gevraagd voor het landsbestuur, dan zal ik daar zeker over nadenken. In elk geval wil ik iedereen oproepen om te gaan stemmen, want alleen dan kun je invloed uitoefenen op het beleid in uw gemeente. Het zou fijn zijn als u op de PvdA zou stemmen, want ik zal mij krachtig inzetten voor uw welzijn in de stad”.