Prof. Dr. Ruben Gowricharn benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de VU

Reacties zijn gesloten

Door Amar K. Soekhlal: In een bomvolle zaal van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft prof. Dr. Ruben Gowricharn op 26 februari 2016 zijn oratie uitgesproken en daarmee zijn ambt tot bijzonder hoogleraar van de Lalla Rookh leerstoel aanvaard. De titel van oratie is: “Glocalisering in de Indiase diaspora. Over de bindende kracht van culturele markten”.

GowricharnOratieVolgens Gowricharn vindt groepsvorming altijd plaats na immigratie en dwingt altijd tot aanpassing van wat migranten meenemen uit het land van herkomst en overname van wat zij lokaal aantreffen. Een dergelijke groepsvorming dwingt tot uitwisseling van allerlei vormen van cultuur, waarbij zwakkere of politiek en sociaal lager gesitueerde groepen meer overnemen van machtigere groepen dan omgekeerd. Dit samenkomen van globaliserende etnische groepen en de opname van lokale cultuur staat bekend als “glocalisering”.

In een zeer boeiend betoog nam Gowricharn het publiek mee naar de wereld van de glocalisering. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk de Mac- Maharaja in India, een variant van McDonalds, waarbij het rundvlees is vervangen door kip. Uit mijn eigen waarneming kunt u de volgende zaken ook onder glocalisering scharen: Hollandse stamppot met catni, de Shanghai wok met gemalen peper, spruitjes in massálá met een vleugje madame Jeanette.

De verhandeling van heer Gowricharn is gebaseerd op een case studie van de Nederlandse Hindostanen. Hij betoogde dat – ondanks hun verscheidenheid – Indiase diasporagemeenschappen via culturele markten zijn geïntegreerd tot één global community via culturele markten. Dit zijn markten waar de vraag wordt bepaald door gedeelde smaken en behoeften en waar het aanbod wordt aangeleverd door een gedeelde broncultuur, India. Met twee voorbeelden illustreert bij dit. Ten eerste Bollywood en ten tweede diaspora toerisme.

Bollywood is waarschijnlijk de meest succesvolle overdrachtsmechanisme van de Indiase cultuur, zo stelde professor Gowricharn. Bollywood produceert niet alleen films, maar het omvat allerlei aanverwante industrieën zoals zang, dans, muziek, kleiding, cosmetica, sieraden , magazines en advertenties.

Het diaspora toerisme is sinds de jaren tachtig vanuit Nederland gestaag toegenomen. Aanvankelijk om Mumbai te bezoeken, maar algauw bezocht met bedevaartplaatsen en de plaatsen van herkomst van de voorouders. Tegenwoordig bezoekt met India om inkopen te doen.

Het bestuur van Stichting Sarnámihuis wenst de heer Gowricharn heel veel succes toe de komende jaren.
Zijn oratie is integraal te lezen op de www.lallarookh.nl.