Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 9: Join me on the rollercoaster

Reacties zijn gesloten

Inmiddels ben ik begonnen aan mijn nieuwe klus op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Twee maanden werken in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. De uitdagingen waarvoor we staan, zijn actueel en boeiend. Verder is het eerste boek uit met als titel JHG EU-Handvest Selecties. De afkorting JHG staat voor Jurisprudentie Handvest Grondrechten. Inmiddels is de zin in het schrijven ook weer terug en dat komt goed uit. Het zijn hectische dagen met veel zaken die op mijn pad komen en waarbij ik veel nieuwe mensen en netwerken ontmoet. Het voelt ook aan alsof ik een woeste rit maak op een achtbaan. Toch is het motto om te genieten van al deze activiteiten. Ik zal daarom mijn ervaringen on the rollercoaster (achtbaan) met u delen.

AnielHet is eervol en uitdagend om werkzaamheden te verrichten in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. De Europese Unie staat voor enorme uitdagingen. Als Europeaan sta ik ook achter het EU project. De EU heeft Nederland veel opgeleverd zoals vrede en economische vooruitgang. Het waarborgen van fundamentele grondrechten is een van de belangrijke kernwaarden binnen de EU. Mensenrechten zijn er namelijk voor alle burgers. Toch staat de EU nu onder druk vanwege terreuraanvallen en de grote toestroom van asielzoekers. Ook is er politiek gezien veel werk rond de vraag of het Verenigd Koninkrijk binnen de EU blijft (Brexit).Op 23 juni a.s. mogen de Britten kiezen voor een ja of nee via een referendum. Het is niet makkelijk om met 28 lidstaten te komen tot oplossingen. Daar komt bij dat sommige problemen een oorzaak kennen buiten de EU. Denk aan de stroom asielzoekers die hun landen verlaten op zoek naar veiligheid. Het werk is hectisch, omdat er veel ontwikkelingen zijn. Ook het politieke element is een belangrijke factor om rekening mee te houden in het werk. Verder heb ik alle ruimte om mijn creativiteit los te laten. En dat maakt het uitdagend en boeiend. Het zijn allemaal actuele kwesties die langskomen op de tv of in de krant. Het is soms eenzaam werken, maar wel in een mooi team waarbij we elkaar goed weten te steunen en te motiveren.

Een trots moment beleefde ik begin februari. Het eerste boek met als titel JHG EU-Handvest Selecties lag in de brievenbus. Het is een bundel met 16 noten bij arresten van het Hof van Justitie en de hoogste Nederlandse rechters over het Handvest van de Grondrechten van de EU. Als hoofdredacteur heb ik alle 16 noten beoordeeld en heb ik geprobeerd de rode draad over de mensenrechtenbescherming in deze bundel te bewaken. Nu ben ik vol bezig met de marketing van dit boek in Nederland, België en Luxemburg. En ik krijg ook positieve reacties zoals: ‘Goed dat jullie het Europees recht in begrijpelijk vorm voor de lezer en practitioner presenteren’.

Nederland zet zich ook actief in voor de toepassing van het EU-Handvest. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 19 februari 2016 een seminar van vertegenwoordigers van de lidstaten over de toepassing van het Handvest in het nationale beleids- en wetgevingsproces. Tijdens het seminar bood Nederland een platform voor uitwisseling tussen de lidstaten en EU-instellingen van ervaringen, instrumenten en uitdagingen bij het gebruik van het Handvest. Tijdens het seminar werden verschillende ervaringen gepresenteerd met als doel te onderzoeken welke praktijken succesvol zijn, welke niet en wat de reden hiervoor is. Het was mooi om tussen de specialisten uit de verschillende landen te praten over dit onderwerp. Ook de locatie was schitterend. De regering heeft er voor gekozen om de vergaderingen van het voorzitterschap op één locatie te organiseren op het Marineterrein in Amsterdam. Daarbij worden de deelnemers aan de congressen op dit terrein vervoerd via mooie boottochten. Het is mooie reclame voor toeristisch Nederland waarbij je fraaie stukken in Nederland krijgt te zien.

Ook heb ik een bijzonder gesprek gehad met een Tweede kamerlid en zijn beleidsmedewerker. De insteek was om meer informatie te geven over mijn tweede boek met als titel inreisverbod, op het snijvlak tussen het strafrecht en het bestuursrecht. We troffen elkaar over hoe de Nederlandse samenleving op dit moment ervoor staat. Leuke vragen als hoe de democratische rechtsstaat ervoor staat en de toenemende polarisatie tussen groepen in de samenleving. We vonden elkaar heel mooi. Drie heren, allen dertigers, passie in hun beroepen en afkomstig uit verschillende etnische groeperingen met een gemeenschappelijk doel om een beter Nederland te krijgen.

Om de rit op de achtbaan te beschrijven kan ik zeggen dat het spannend, hectisch en mooi is. En dit is pas het begin. Er komt nog veel meer aan !