1 juli 1863: sommige ketenen werden verbroken, andere werden overgedragen

Reacties zijn gesloten

Een manspasi-boodschap van broederschap en zusterschap aan de Afo-Surinaamse gemeenschap

Het Sarnámihuis, de online community van de Hindostaanse gemeenschap in Nederland, feliciteert de Afro-Surinaamse gemeenschap met de viering en herdenking van 158 jaar Keti Koti. Tweeëneenhalve eeuw van onbeschrijfelijk menselijke leed en gruwel op 1 juli 1863 ten einde. Afro-Surinamers konden niet meer verkocht worden als menselijk vee. Die ketenen werden verbroken, maar andere ketenen bleven bestaan: de ketenen van racisme, politieke onvrijheid en kolonialisme.

Voor de Nederlandse regering was de voorwaarde voor de Emancipatie van de zwarte totslaafgemaakte bevolking dat er een nieuw systeem van dwangarbeid moest worden opgezet van Aziatische, waaronder Hindostaanse, arbeiders. Zonder Aziatische contractarbeid, geen emancipatie, was hun motto. De ketenen van dwangarbeid werden in een andere vorm overgedragen van de zwarte naar de Hindostanen.

Vandaag herdenken we die donkere episode uit de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat doen we in de sfeer van liefde, broeder- en zusterschap, geklonken in een gedeelde geschiedenis naar de Afro-Surinamers. Het Sarnámihuis steekt de hand van solidariteit uit naar de Afro-gemeenschap en wenst alle Surinamers een achtenswaardige manspasi dey.

Amar K. Soekhlal

Voorzitter Sarnámihuis

1 juli 2021