Amar Soekhlal: Kwatta: een landschap vol verhalen en herinneringen

Inleiding

Kwatta is meer dan een plaats of een voormalige plantage in Suriname. Het is een streek waar veel mensen een band mee hebben, ook al wonen ze er al lang niet meer. De ondergetekenden zijn geboren en getogen op Kwatta besloten om hun liefde voor deze streek te delen met jullie. Ze maakten een filmpje met foto’s en muziek die een beeld geven van Kwatta, van vroeger tot nu.

Waarom een filmpje over Kwatta?

We komen uit het laatste stuk van Kwatta, gezien vanaf de stad. We weten dat Kwatta een zeer bekende streek is in Suriname, maar dat er bijzonder weinig over geschreven is. En als er geschreven is, dan is het vooral over het eerste deel van Kwatta, tot waar de voormalige cacaoplantage lag. Maar Kwatta is veel meer dan dat. Het is een streek met mooie verhalen over de bewoners en met een eigen karakter.

We merkten dat we ruim vijftig jaar weg zijn uit Kwatta, maar dat Kwatta niet weg is uit ons. We hebben nog steeds warme herinneringen aan onze jeugd, familie, vrienden en avonturen op Kwatta. We wilden deze herinneringen niet verloren laten gaan, maar juist bewaren en doorgeven aan de volgende generaties.

Hoe maakten we het filmpje?

Een van ons begon met het schrijven van een artikelenreeks over Kwatta op de website Caraïbisch Uitzicht. Er zijn al zeven artikelen gepubliceerd en er liggen nog zestig op de plank. Er wordt over allerlei aspecten van Kwatta, zoals de geschiedenis, de natuur, de mensen, de taal, de sport en de religie geschreven.

Tijdens een gezellig etentje met elkaar in Delft bespraken hoe we onze liefde voor Kwatta kunnen etaleren. Een van ons vroeg zich af waarom we geen filmpje konden maken om onze herinneringen te illustreren. We hadden immers al voldoende materiaal in handen. We besloten om honderden foto’s door te spitten en een selectie te maken. We zochten ook passende muziek erbij, die de sfeer van Kwatta weergaf in menige mijmeringen.

Het selecteren van de foto’s en de muziek was geen sinecure. We moesten keuzes maken en soms concessies doen. We konden niet alles laten zien wat we wilden. Maar we waren wel enthousiast over het resultaat. We maakten een filmpje van ongeveer vijf minuten, waarin we een rondleiding geven door Kwatta. We laten zien hoe Kwatta eruitzag in de jaren twintig tot zestig, maar ook hoe het er nu uitziet. We laten de verschillende dingen zien. We laten ook enkele mensen zien die in Kwatta wonen of gewoond hebben.

We beginnen met de directeurswoning van plantage Kwatta, de Kwattaweg uit 1920, de eerste ex-kantráki’s die uit Commewijne op Kwatta vestigden, de noeste arbeid van generaties om Kwatta tot bloei te brengen, mandirs, mahjid, de trots van Kwatta de voetbalvereniging Jai Hind, de bhandárá (het gezamenlijk koken op nautá’s, de koeien, vissen en personen die Kwatta hun identiteit gaven.

Wat is het doel?

We hebben het filmpje gemaakt om onze liefde voor Kwatta te delen met u. We willen dat meer mensen weten wat Kwatta is en wat het voor hen betekent. We willen dat de mensen die in Kwatta wonen of gewoond hebben, trots zijn op hun streek en hun identiteit. We willen dat de mensen die Kwatta niet kennen, nieuwsgierig worden en meer willen weten. We willen dat Kwatta niet vergeten wordt, maar juist gevierd wordt.

Het filmpje is het eerste deel van een reeks die we willen maken. We hebben nog drie thema’s in gedachten: landbouw, onderwijs en politiek op Kwatta.

We hopen dat het filmpje veel reacties en feedback zal krijgen, zodat we de volgende filmpjes nog beter kunnen maken. We nodigen iedereen uit om het filmpje te bekijken en een mening te geven. Het filmpje is te vinden op deze site. Oordeel zelf en laat je verrassen door Kwatta!

 

Premnath Ratchasing

Amar K. Soekhlal

Prem Dihal