Anita Nanhoe: De arbeidsmigratie van Brits-Indische vrouwen na de afschaffing van de slavernij – de strijd tegen drie patriarchaten om hun zelfbeschikking

Reacties zijn gesloten

Op 5 juni is het precies 150 jaar geleden dat de eerste Brits-Indiërs arriveerden in de Nederlandse kolonie Suriname. Tien jaar nadat de slavernij formeel was afgeschaft en ruim drie weken voor het einde van de tien jaren verplichte arbeid voor de voormalig totslaafgemaakten. De Brits-Indiërs zouden het werk van de voormalig totslaafgemaakten voortzetten. In totaal migreerden er 34.304 Brits-Indiërs tussen 1873 en 1921 met een 5-jarig arbeidscontract naar Suriname. 28,5% van hen was vrouw. Over dit deel van de koloniale geschiedenis is in Nederland maar heel weinig bekend. Over de strijd die de eerste Brits-Indische vrouwen leverden in Suriname is nagenoeg niets bekend.

Nanhoe beschrijft met behulp van literatuurstudie en verhalen van nabestaanden hoe het leven van de eerste generatie vrouwen er uitzag in Suriname. Arbeidsmigratie was voor hen een overlevingsstrategie en een manier om over het eigen leven te beschikken. Zij waren veelal outcasts in Brits-Indië, veroordeeld tot een leven op straat. Hoewel Brits-Indiërs in India fel protesteerden tegen de arbeidsmigratie van ‘morele’ vrouwen, zagen zij de straten van de steden graag verlost van de ‘immorele’ vrouwen. Voor de vrouwen zelf bood arbeidsmigratie keuzemogelijkheden rondom kostwinning en overleving. Het bracht meer zelfstandigheid en zelfbeschikking, ondanks dat zij ook in Suriname behoorden tot de onderste laag van de samenleving. Migratie bood de kans een nieuw leven op te bouwen.

De Brits-Indische vrouwen hadden hun survivormentaliteit ook in Suriname nodig. Zij werden onderdrukt, mishandeld, verkracht en sommige zelfs vermoord. Zij gaven hun verworven zelfbeschikking niet uit handen en gingen de strijd aan met drie patriarchaten: de Britse, de Brits-Indische en de Nederlandse. Zij maakten hun eigen (partner)keuzen, bouwden hun eigen kapitaal op en zorgden tegelijkertijd voor hun kinderen. Zij waren de Brits-Indische feministen van hun tijd.

Het boek De arbeidsmigratie van Brits-Indische vrouwen na afschaffing van de slavernij bespreekt de context van de migratie en de strijd die de vrouwen leverden. Aan de orde komen:

  • humanisering van de slavernij en afschaffing van de slavernij;
  • tien jaar verplichte arbeid door voormalig totslaafgemaakten onder staatstoezicht;
  • werving van vervangende arbeiders in voormalig Brits-Indië;
  • de vrouwen die de stap namen naar arbeidsmigratie;
  • het transport, de ontvangst en het leven in Suriname;
  • de opvoeding van kinderen na migratie;
  • de momenten van zelfbeschikking voor vrouwen;
  • de strijd van de vrouwen om hun zelfbeschikking;
  • wat de strijd opleverde en welke prijs de vrouwen ervoor betaalden.

Deze en andere inzichten komen uitvoerig aan bod in dit leerrijke en toegankelijke boek. Een must voor iedereen die de Nederlandse koloniale geschiedenis en de wereld van de Hindostaanse medeburgers beter wil leren begrijpen.

 

Titelinformatie

Titel: De arbeidsmigratie van Brits-Indische vrouwen na afschaffing van de slavernij

Subtitel: De strijd tegen drie patriarchaten om hun zelfbeschikking

Auteur: Anita Nanhoe
Anita Nanhoe studeerde Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie en Klinische & Gezondheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. In april 2012 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar onderwijssucces van Marokkaanse, Hindostaanse en autochtone leerlingen uit de lagere klassen in Nederland. Zij houdt zich als onderzoeker voornamelijk bezig met het zelfbeschikkingsrecht van diverse groepen in de samenleving. Zij heeft gepubliceerd over onder andere geweld in afhankelijkheidsrelaties, vrouwen- en mannenemancipatie, mensenhandel, seksuele diversiteit, onderwijs en integratie.

Voorwoord: Hedy d’Ancona
Hedy d’Ancona is het Nederlands boegbeeld van feminisme en zelfbeschikking. Zij was van 1874 tot 1981 lid van de eerste kamer, werd daarna staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vertegenwoordiger in het Europees Parlement. Hedy is tevens medeoprichter van het maandblad ‘Opzij’ en van de actiegroep Man Vrouw Maatschappij.

Prijs: € 23,90

ISBN: 9789491076367

Uitgeverij: Stili Novi

Website: www.stilinovi.nl

Verkrijgbaar vanaf heden op www.stilinovi.nl en in de boekhandel en webwinkels.