Keti Koti Dialoogtafels

Reacties zijn gesloten

De afgelopen jaren hebben verschillende gebeurtenissen plaats gevonden die de etnische spanningen tussen Afro-Surinamers en Hindostanen hebben blootgelegd en in sommige gevallen zelfs hebben versterkt. Het zijn spanningen die terug te voeren zijn naar de koloniale geschiedenis als resultaat verdeel-en-heers tactieken door de Nederlandse kolonisator. Deze spanningen staan de mogelijkheid om krachten te bundelen in een gezamenlijke strijd voor emancipatie en bevrijding in de weg. In samenwerking met Keti Koti Dialoogtafel worden 4 dialoogtafels georganiseerd voor Afro-Surinamers en Hindostanen. Deze dialoogtafels zijn naar aanleiding van de etnische spanningen die leven tussen deze gemeenschappen specifiek toegespitst op een proces van heling en verbinding tussen deze twee gemeenschappen, die door het koloniale systeem zijn onderdrukt en verdeeld.

De dialoogtafel is specifiek toegespitst op een proces van heling en verbinding tussen mensen uit de Afro-Surinaamse en Hindostaanse gemeenschap. Centraal in dit gesprek staat het creëren van ruimte voor erkenning van de trauma’s die beide gemeenschappen met zich meedragen door slavernij en dwangarbeid om een proces van heling en verbinding op gang te brengen.  Het thema van deze bijzondere Keti Koti tafel is: “Van verdeeldheid naar solidariteit in de gezamenlijke strijd tegen racisme”.

Keti Koti Dialoogtafels

In de maand juni vinden vier dialoogtafels plaats, namelijk op:

Datum Plaats Locatie Tijd
Dinsdag 6 juni 2023 Utrecht Oase 20.00-22.00
Zondag 18 juni 2023 Den Haag Vahon Hindoebasisschool 14.00-16.00
Woensdag 21 juni 2023 Rotterdam Ballon Rouge 18.30-20.30
Maandag 26 juni 2023 Amsterdam Vereniging Ons Suriname 18.30-20.30

Een dialoog tussen nazaten van Afrikaanse tot slaafgemaakten en nazaten van Hindostaanse dwangcontractarbeiders

De invulling van de dialoogtafel is gebaseerd op het concept van Keti Koti Dialoogtafel die is ontwikkeld voor de dialoog tussen nazaten van totslaafgemaakten en nazaten van de kolonisator. Voor deze dialoogtafel wordt een aangepast programma ontwikkeld dat is gebaseerd op een dialoog tussen nazaten van Afrikaanse totslaafgemaakten en nazaten van Hindostaanse dwangcontractarbeiders. We zullen hierin reflecteren op de koloniale erfenis van verdeel-en-heers politiek en de doorwerking hiervan in de relatie tussen Afro-Surinamers en Hindostanen in het heden. De dialoogtafel wordt geleid door Mercedes Zandwijken en Rishma Khubsing.

Wat gebeurt er tijdens de Keti Koti Tafel?

Tijdens de Keti Koti tafel heeft iedereen hun eigen gesprekspartner met een andere etnische achtergrond en wisselen we  met elkaar persoonlijke ervaringen, emoties en inzichten uit volgens een speciaal ontwikkelde methode. Aan de hand van 1 thema vinden er 3 dialoogrondes plaats. Tijdens de dialoog worden er snacks  gegeten, die ons herinneren aan  onze gedeelde gezamenlijke geschiedenis. Aan het begin en aan het eind worden enkele rituelen uitgevoerd die verwijzen naar onze pijnlijke geschiedenissen. Met deze dialoogbijeenkomst willen wij bijdragen aan het bestrijden van vooroordelen en discriminatie en aan het versterken van wederzijdse empathie en compassie.

Wil je meedoen aan een Keti Koti Dialoogtafel? Klik hier om je aan te melden.

De Keti Koti dialoogtafels worden georganiseerd door Sarnámihuis, de Keti Koti Tafel en 3 mei een liefdevol verzoek en mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.