Centrale Historische Database van Hindostanen is nu online

De Centrale Historische Database van Hindostanen (CHDH) is nu online en te raadplegen via chdh.sarnamihuis.nl. De CHDH is een initiatief van het Sarnámihuis in Nederland en de Nationale Stichting Hindostaanse immigratie in Suriname (NSHI).

CHDH is samengesteld door Sandew Hira (www.sandewhira.com). En gebaseerd op diverse digitale historische bronnen.

De CHDH wordt in drie fasen gebouwd. De eerste fase was het opleveren van de basisdatabases met gestructureerde informatie en de Calcuttabrieven waarvan de ongestructureerde informatie is omgezet naar gestructureerde informatie.

In de tweede fase willen we een klankbordgroep van gebruikers instellen. De taak van de klankbordgroep is het kritisch becommentariëren van de huidige applicatie en suggesties doen voor de verbetering ervan. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende zaken:

  • Kan de presentatie van de data beter of anders?
  • Kunnen betere koppelingen gemaakt worden tussen de data?
  • Hoe kan de gebruiker communiceren met de data en met andere gebruikers?
  • Welke upload en download faciliteiten kunnen we bedenken?

Wil je je aanmelden voor de klankbordgroep, stuur dan een email naar chdh@sarnamihuis.nl. Je krijgt binnen 48 uur antwoord.

De derde fase is de vertaling van de applicatie naar het Engels waardoor het voor een internationaal publiek beschikbaar komt.