Internationale Vrouwendag 2022: Talkshow & Expositie ASHANTI

Op 8 maart 2022 organiseert het Sarnámihuis in samenwerking met de danstheaterproductie CTRL-ALT-IDENTITY een talkshow waarin twee generaties Hindostaanse vrouwen met elkaar in gesprek treden. Naar aanleiding van de expositie over ASHANTI, de feministische vrouwenkrant uit de jaren ’80, waarin Surinaams-Hindostaanse vrouwen een drijvende kracht waren,  treden Hindostaanse vrouwen van toen en nu met elkaar in gesprek. Van 11 t/m 13 maart is de expositie geopend en verbonden aan de danstheatervoorstelling CTRL-ALT-IDENTITY die in datzelfde weekend uitgevoerd wordt. Ook is in dezelfde expositieruimte de tentoonstelling ‘When we grow up’ te bekijken van Kevita Junior.

Talkshow: Een traditie van verzet – 2 generaties Hindostaanse vrouwen in gesprek
Wat kunnen twee generaties Hindostaanse vrouwen van elkaar leren? Naar aanleiding van de expositie over ASHANTI, de feministische vrouwenkrant opgezet door Surinaamse activisten in de jaren ’80, treden Hindostaanse vrouwen van toen en nu met elkaar in gesprek.

Design: Nazrina Rodjan

Uit de artikelen van ASHANTI blijkt hoe relevant hun analyses voor het maatschappelijk debat van nu. Nog voor intersectionaliteit een begrip was, lieten de vrouwen achter ASHANTI de gelaagdheid aan onderdrukking zien waar Surinaamse vrouwen mee geconfronteerd werden. Seksisme, racisme, homofobie en andere vormen van uitsluiting worden in de publicaties van ASHANTI ter discussie gesteld. Centraal hierin staat een kritische blik op vrouwenongelijkheid, waarbij educatie en bewustwording als uitgangspunt worden genomen voor de artikelen. Hoe kijkt de generatie van toen hierop terug en hoe kijkt de generatie van nu hier tegenaan? Wat kunnen zij leren van de ervaringen van toen en wat kunnen beide generaties meenemen aan ‘lessons learned’ voor de toekomst? In dit gesprek onder leiding van Pravini Baboeram worden deze vragen verkend.

Datum: 8 maart 2022
Tijd: 19:30-21:00
Locatie: Theater Zuidplein, Rotterdam
Entree: gratis

Expositie ASHANTI
De kranten van ASHANTI mogen 40 jaar oud zijn, de geest van ASHANTI is springlevend. Geïnspireerd door artikelen die traditionele genderrollen, heteronormatieve ideeën en monocultureel denken uitdagen, delen vijf Hindostaanse vrouwen hun kijk op deze onderwerpen met hun artistieke interpretaties van ASHANTI.

Datum: 11 t/m 13 maart 2022
Locatie: Theater Zuidplein, Rotterdam
Entree: gratis