Launch Database

Reacties zijn gesloten

In het Nationaal Archief in Den Haag zag op 9 december 2023 de lang verwachte database van Hindostanen door de stichting Hum Log het daglicht. Hiermee ging een lang gekoesterde wens van diverse personen uit onze samenleving in vervulling: een blijvend eerbetoon aan onze moedige, hardwerkende, liefdevolle en zorgzame voorouders, die ooit het besluit hebben genomen om Suriname als hun nieuwe vaderland te kiezen. De database is een diepgevoeld hommage aan onze náná, náni, dádi, dádá, áji en ájá.

De aanleiding voor deze hulde is de herdenking en de viering van de immigratie van de Brits-Indische contractarbeiders in Suriname die op 5  juni 1873 in arriveerden.

In 2023 is dat 150 jaar geleden. Op deze dag herdenken en vieren de nazaten van deze kalkattihan deze historische dag met velerlei activiteiten. De in Den Haag gevestigde stichting Hum Log koos ervoor om deze dag te markeren met de uitgave een database van Hindostanen die de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de vorming van de Hindostaanse gemeenschap, zowel in Suriname als in Nederland. Een uniek project, dat grote zorgvuldigheid vereist maar ook voortvarend moest worden opgepakt. De voorzitter van stichting Hum Log, de heer Mohamed Mahawat Khan, is de drijvende kracht achter deze bijzondere klus. Bij het maken van een selectie van personen, ontkom je niet dat sommige personen niet in aanmerking komen, of dat je iemand over het hoofd ziet.

Dit probleem is opgelost door de database dynamisch te construeren en het kan altijd aangevuld worden. Om de objectiviteit en de zorgvuldigheid te waarborgen, werden er criteria opgesteld en personen gevraagd die hun sporen hebben verdiend op dit gebied om zitting te nemen in de toetsingscommissie, die de selectie van de kandidaten beoordeeld. Aan de hand van een groslijst van namen werd de selectie gemaakt en een format ontwikkeld om de profielen te schrijven. Dit was een uitdagende karwei omdat een aantal geselecteerden niet meer in leven zijn. Voor het schrijven van hun profielen is gebruik gemaakt van informatie van nabestaanden en van het internet.

De lancering van de database was ingebed in een seminar met als titel: de Hindostaanse identiteit. Glenn Doerga, bestuurslid van Hum Log, gaf een betoog hoe de Hindostaanse identiteit de afgelopen decennia is veranderd. Dit bleek ook uit het interview dat Glenn Doerga heeft afgenomen met diverse Hindostanen van verschillende leeftijden. Het was bijzonder om te zien dat sommige jongeren, die in Nederland geboren en getogen zijn, voor de duiding van hun identiteit verwezen naar India terwijl andere leeftijdsgenoten kozen voor Nederland.

Bij de ouderen zag je een gemengd beeld. Zij kozen zowel voor India, Suriname en Nederland.

De aanduiding van Hindostanen als koelies vond nagenoeg iedereen als beledigend.

De bakende programmamaker Narsing Balwantsing maakte op een hilarische manier de verbinding tussen cultuur en identiteit.

De heer Mohamed Mahawat Khan gaf een inkijk in het proces van de totstandkoming van de database. Hieruit bleek dat door de betrokkenheid en toewijding van verschillende personen een groot project een groot succes is geworden.

De officiële openingshandeling werd verricht door de voorzitter van het Sarnámihuis Amar Soekhlal.

De database is gratis te raadplegen via de website van stichting Hum Log: www.humlog.nl, onder de rubriek: Hindostaans erfgoed. Wij bevelen het u van harte aan.