Sarnámihuis verwelkomt nieuwe columnisten

Het Sarnámihuis is verheugd om twee nieuwe columnisten aan jullie voor te stellen! Shehnaaz en Anima Jhagroe-Ruissen. Graag vertellen we iets meer over deze twee talentvolle en maatschappelijk betrokken dames.

Shehnaaz

Shehnaaz is geboren en getogen in Den Haag en heeft door de kleurrijke invloeden van deze multiculturele stad veel kennis opgedaan met allerlei mensen. Zij kreeg al vroeg interesse in sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Tijdens haar loopbaan in o.a. jeugdzorg, opvanghuizen en zorginstellingen is zij in aanraking gekomen met verschillende soorten visies. Steeds is zij op zoek gegaan naar de emotie achter de emotie. Hier leerde zij dat er meer achter de mens zit en dat er veel meer nodig is om in beweging te komen dan ons in deze maatschappij wordt aangeleerd.

In de zoektocht naar heling en spiritualiteit is zij erachter gekomen dat liefde een collectief gegeven is en dat dit alleen gevonden kan worden als we ons achtergrond leren begrijpen en hiermee onze voorouders helen. Vanuit deze gedachte heeft Shehnaaz er ook voor gekozen om zich meer te focussen op Hindostaanse gezinnen en jongeren.

Haar specialisatie is het werken met vrouwen en jonge meisjes. Zij heeft dan ook jarenlange ervaring met het begeleiden van vrouwen die terecht zijn gekomen in afhankelijkheidsrelaties en loverboy problematiek. Shehnaaz heeft veel Hindostaanse meisjes mogen helpen in hun strijd. Daarnaast heeft zij een seksuele weerbaarheidstraining opgezet zodat deze meisjes krachtiger in hun schoenen leren staan.

De afgelopen jaren verdiept Shehnaaz zich in een meer holistische kijk op het leven en probeert zij naast mentale gezondheid ook te bouwen naar lichamelijke gezondheid.

In haar eigen reis naar geluk is zij erachter gekomen hoe belangrijk gezondheid is om te slagen in het dagelijkse leven. De boodschap die zij voor anderen heeft is: succes en gezondheid gaan hand in hand. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Shehnaaz streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen te helpen. Zij heeft namelijk maar één missie: Terug keren naar de basis en hiermee terug keren naar jezelf.

Anima Jhagroe-Ruissen

Anima Jhagroe-Ruissen is bezig met het maken van de danstheaterproductie CTRL+ALT+IDENTITY. Deze productie gaat over de positie van de vrouw van kleur in de Nederlandse samenleving. Zij focust hierbij op Surinaams-Hindostaanse vrouwen/personen die zichzelf (deels) als vrouw identificeren.

“Onze verhalen worden gemarginaliseerd, op verschillende manieren in verschillende fases van ons leven, waardoor het lijkt alsof ons verhaal een individueel verhaal is. Deze individualisering zorgt ervoor dat onze dilemma’s, conflicten en successen incidenteel lijken. Ik wil met CTRL+ALT+IDENTITY laten zien dat dit niet zo is. Ik wil onze strijd laten zien en daarmee ook onze kracht. Als social artivist geloof ik in de power of art. Kunst om verhalen te delen en een space tot bezinning te creëren. Het zou een eer zijn om samen met andere Indo-Carribean women henna designs te ontwerpen, waarin ons verhaal centraal staat.”

In aanloop naar de productie zal Anima haar ervaringen en activiteiten beschrijven in maandelijkse columns voor het Sarnámihuis.