Over Holi is geen Houseparty

Reacties zijn gesloten

Totstandkoming Holi is geen Houseparty

De actiegroep Holi is geen Houseparty is opgericht op 26 mei 2015 en bestaat uit drie kernleden: Pravini Baboeram, Triwish Hanoeman en Shivani Jagroep. Deze drie Hindostaanse jongeren hebben naar aanleiding van de masterclasses Decolonizing the Mind gevolgd een sterk kritisch bewustzijn ontwikkeld die leidde tot vragen hoe westerse landen omgaan met niet-westerse gemeenschappen en hun cultureel erfgoed, onder andere in Nederland. Een aantal van de actieleden is ook actief geweest in de anti-Zwarte Piet beweging en heeft daar gezien wat de kracht is van social media, publieke discussie en confrontaties middels demonstraties. De veranderingen en discussie die de anti-Zwarte Piet beweging teweeg hebben gebracht, hebben de jongeren van Holi is geen Houseparty geïnspireerd om ook hun stem te laten horen en de confrontatie aan te gaan met de organisatie van het “Holi” Festival of Colours om verandering teweeg te brengen.
logo_high

Historie

2013-2015: Aanhoudende kritiek
De actiegroep Holi is geen Houseparty is het gevolg van aanhoudende kritiek op de organisaties die Holi in de zomer als houseparty vieren, zonder dat die kritiek serieus genomen wordt. In 2013 verscheen de Hindoe Raad Nederland en het Hindoe Studenten Forum Nederland in de pers met kritiek op de festivals en het verzoek de verbinding met Holi te verwijderen. De organisaties hebben deze kritiek genegeerd en geen verdere stappen ondernomen. Met het argument “we hebben geen slechte intenties en bedoelen het goed” was de zaak voor de organisatie afgedaan. Dit antwoord was echter niet bevredigend en ontkende de zware belediging die velen in de Hindostaanse gemeenschap ervoeren.

Oproep tot publieke actie

In maart 2015 schreef Pravini Baboeram een column, getiteld “Kerst in de lente, Holi in de zomer”, over het kernbezwaar tegen de festivals met een oproep tot actie. Shivani Jagroep en Triwish Hanoeman reageerden op de oproep, wat leidde tot een gezamenlijk initiatief de actiegroep op te zetten. De actiegroep formuleerde een heldere eis, namelijk verbreek de verbinding met Holi in de communicatie rondom de festivals.

Formeel verzoek
De bezwaren en de eis werden op 26 mei in een formeel verzoek gestuurd naar de organisatie. In het verzoek werd meegegeven dat als ze niet binnen een week reageerden op de brief, de actiegroep over zou gaan tot publiek protest, totdat de organisatie wel bereid was om de tafel te zitten. De organisatie koos ervoor niet te reageren.

Lancering actiegroep en publiek protest
Naar aanleiding van het negeren van het verzoek lanceerde de actiegroep zoals aangekondigd in de brief op 2 juni de facebookpagina Holi is geen Houseparty. De facebookpagina haalde binnen twee weken meer dan 1000 likes en de protestactie kreeg aandacht op FunX, PowNews en in het Algemeen Dagblad. Met de protestactie kiest de actiegroep bewust voor publieke confrontatie middels discussie, demonstraties en kritische artikelen totdat de organisatie de eis zal inwilligen.