Rehana Lalmahomed Baithak Gáná

Reacties zijn gesloten

Baithak is een muziekgenre dat is ontstaan in Suriname onder de Hindostaanse gemeenschap. Dit genre heeft zijn wortels in de 19e eeuw, toen contractarbeiders uit India naar Suriname werden gebracht om op de plantages te werken.

Tussen 1873 en 1916 werden duizenden Indiase arbeiders, Hindoes en Moslims , voornamelijk uit de regio’s Bihar en Uttar Pradesh, naar Suriname gebracht als contractarbeiders om te werken op de suikerrietplantages. Deze arbeiders namen hun eigen culturele en muzikale tradities mee.

Baithak Gáná speelde een cruciale rol in het leven van de Hindostaanse contractarbeiders tijdens deze reis naar Suriname. Het diende als een middel om hun cultuur te behouden, troost te vinden en een gevoel van gemeenschap te creëren tijdens de lange en uitdagende reis.

Over Baithak Gáná op de schepen tijdens de reis naar Suriname,  hoewel er beperkte gedocumenteerde details zijn over specifieke muzikale activiteiten op de schepen, kunnen we enkele aannames doen op basis van de culturele context en de rol van muziek in het leven van de Indiase arbeiders.

Baithak Gáná op de schepen

Tussen 1873 en 1916 maakten Indiase arbeiders de reis van India naar Suriname. Lang en zwaar, vaak variërend van enkele weken tot enkele maanden op zee. Tijdens deze lange en vaak ontberende reizen zochten de arbeiders naar manieren om hun tijd door te brengen en hun geestelijke gezondheid te behouden.

Muziek als troost en vermaak: Muziek  was een middel om hun emoties te uiten, troost te vinden en een gevoel van gemeenschap en verbondenheid te creëren. Baithak Gáná, wat letterlijk “zit-muziek” betekent, werd vaak in een informele setting uitgevoerd.

Verzamelen en zingen

Arbeiders zouden ‘s avonds of tijdens rustperiodes bij elkaar komen op het dek van het schip. In deze bijeenkomsten zouden ze traditionele liederen zingen die ze kenden uit hun thuisland. Liederen zouden verhalen vertellen, religieuze hymnes bevatten of gaan over hun verlangens en hoop. Dit was een manier om hun culturele identiteit te behouden en te versterken. Het  is mogelijk dat sommige arbeiders kleine, draagbare instrumenten bij zich hadden, zoals de dholak (een tweevellige handtrommel) en de harmonium. Deze instrumenten zouden de zang begeleiden en de muziek levendiger maken. Ook improvisatie met alledaagse voorwerpen om ritmes te creëren was waarschijnlijk een gangbare praktijk.

Repertoire en Thema’s:

Het repertoire zou waarschijnlijk een mix zijn van Bhojpuri volksliederen, bhajans (devotionele liederen), en andere traditionele Indiase muziek. Thema’s zouden variëren van religieuze devotie tot dagelijkse ervaringen en gevoelens van heimwee.

 

 

Gemeenschapsgevoel:

Deze muzikale bijeenkomsten zouden niet alleen dienen als vermaak, maar ook als een manier om het gemeenschapsgevoel te versterken. Door samen te zingen en muziek te maken, konden de arbeiders zich verbonden voelen met elkaar en hun gemeenschappelijke lot delen.

Het Belang van Baithak Gáná na aankomst op de plantages:  Baithak Gáná op de plantages in Suriname vormde een belangrijk onderdeel van het sociale en culturele leven van de Hindostaanse contractarbeiders. Deze muziekstijl, die zijn oorsprong vond in India, werd door de arbeiders meegenomen naar Suriname en bleef gedurende generaties een essentieel aspect van hun dagelijks leven.

Hoe Baithak Gáná werd ervaren en beoefend op de plantages:

Sociaal-Culturele Context

Gemeenschapsbijeenkomsten: Baithak Gáná werd vaak uitgevoerd tijdens informele bijeenkomsten op de plantages. Arbeiders zouden ‘s avonds of in hun vrije tijd samenkomen om samen te zingen en muziek te maken.

Verbondenheid en Troost:  Deze muzikale bijeenkomsten dienden als een manier voor de arbeiders om zich verbonden te voelen met hun gemeenschap en om troost te vinden in de uitdagingen van het leven op de plantages. Het creëerde een gevoel van saamhorigheid en solidariteit.

Uitdrukking van Emoties:  Baithak Gáná bood een uitlaatklep voor de arbeiders om hun emoties te uiten. De liederen behandelden vaak thema’s als verlangen naar huis, heimwee, liefde, verdriet en hoop voor een betere toekomst.

Praktijk van Baithak Gáná op de Plantages

Informele Optredens: Baithak Gáná werd meestal uitgevoerd in een informele setting, vaak onder een boom of in de gemeenschappelijke ruimtes van de woonverblijven op de plantages. De arbeiders zouden zich verzamelen en samen zingen en muziek maken.

Instrumentatie: De muzikale begeleiding was vaak eenvoudig, met instrumenten zoals de dholak (tweevellige handtrommel), harmonium (een soort orgel) en soms eenvoudige percussie

Culturele Overleving: Door Baithak Gáná en andere muzikale activiteiten konden de contractarbeiders hun cultuur en tradities levend houden tijdens de reis en in hun nieuwe thuis in Suriname.

Troost en Hoop: Muziek bood troost en hoop in een moeilijke en onzekere tijd. Het hielp de arbeiders om hun moed te behouden en door te gaan ondanks de uitdagingen die ze tegenkwamen.

Basis voor Toekomstige Tradities: Deze muzikale praktijken legden de basis voor de ontwikkeling van Baithak Gáná in Suriname. Eenmaal aangekomen, bleven de arbeiders deze muziek uitvoeren en doorgeven aan volgende generaties, wat leidde tot de rijke Baithak Gáná traditie die we vandaag kennen.

Culturele Vermenging: Eenmaal in Suriname, begonnen deze arbeiders hun eigen culturele praktijken te behouden en aan te passen aan hun nieuwe omgeving. Ze hadden behoefte aan een vorm van muzikale expressie om hun ervaringen, emoties en herinneringen aan thuis te delen.

Ontstaan van Baithak Gana: Baithak Gana, wat letterlijk “zit-muziek” betekent, is een vorm van informele, huiselijke muziek die vaak in een zitpositie werd uitgevoerd. Het combineert elementen van de traditionele Indiase volksmuziek, zoals bhojpuri en folk, met invloeden van andere culturen die in Suriname aanwezig waren. Deze mix van muziekstijlen werd een manier voor de gemeenschap om hun culturele identiteit te behouden en te vieren.

Instrumentatie en Uitvoering: De muziek wordt vaak uitgevoerd met traditionele Indiase instrumenten zoals de dholak (een soort trommel), harmonium en dhantál (een metalen stang die wordt aangeslagen met een U-vormige metalen staaf). De teksten van Baithak Gáná liederen zijn meestal in het Bhojpuri dialect en behandelen thema’s zoals liefde, verdriet, religie en het dagelijkse leven. Het bespelen van de instrumenten deed men met veel passie. Het was een kunstvorm, geweldig om er alleen al naar te kijken hoe de instrumenten werden bespeeld. Men oefende met regelmaat om het vooral in de vingers te krijgen. Het werd een taal die men begreep en deze werd met elkaar bespeeld met een instrumentele verlenging soms wat uitliep in de nagara. De Maestro achter de dholak was gestreeld.

Sociale Functie: Baithak Gáná heeft altijd een belangrijke sociale functie gehad. Het was niet alleen een vorm van entertainment, maar ook een manier om verhalen te vertellen, geschiedenis te bewaren en de gemeenschap samen te brengen. Het werd vaak uitgevoerd tijdens bruiloften, ceremonies en andere sociale bijeenkomsten. Het werden gezellige avonden met heerlijke maaltijden op bananeblad . Lekkere karhi, kouseband alu, kip in masala en roti. Zeeuw, khájá. Khier, laddu, jalebi en nog veel meer.

Moderne Ontwikkelingen: In de loop van de tijd heeft Baithak Gáná zich verder ontwikkeld en gemoderniseerd. Het is tegenwoordig niet alleen populair in Suriname, maar ook onder de Nederlandse Hindostanen  en andere delen van de wereld..

Baithak Gáná is een mooi voorbeeld van culturele adaptatie en creativiteit, waarbij de Indiase contractarbeiders hun muzikale erfgoed wisten te behouden en te transformeren in een nieuwe, unieke vorm die nog steeds leeft en gevierd wordt.

Tijdens de periode van contractarbeid brachten de Hindostaanse arbeiders uit India verschillende muzikale tradities met zich mee naar Suriname. Deze tradities weerspiegelden de rijke culturele erfenis van de regio’s Bihar en Uttar Pradesh, waar veel van deze arbeiders vandaan kwamen. Hier zijn enkele van de belangrijkste muzikale tradities die zij meenamen:

1.Bhojpuri Volksmuziek: Veel van de contractarbeiders kwamen uit de Bhojpuri-sprekende gebieden van India. Bhojpuri volksmuziek speelt een belangrijke rol in hun culturele leven en omvat een breed scala aan liederen die verschillende aspecten van het leven behandelen, zoals religieuze liederen, bruiloftsliederen, werkliederen en feestelijke liederen.

2.Bhajans en Kirtans: Deze religieuze liederen waren belangrijk voor de spirituele en religieuze praktijken van de Hindostanen. Bhajans zijn devotionele liederen gewijd aan de goden en godinnen van het hindoeïsme, terwijl kirtans vaak gezamenlijke zang en muziek omvatten, gericht op het prijzen van de goddelijke.

3.Ramleela en Rasleela: Deze zijn dramatische uitvoeringen gebaseerd op het Ramayana en het leven van Krishna, respectievelijk. Ze combineren zang, muziek en dans en waren populaire vormen van vermaak en religieuze expressie onder de Hindostaanse gemeenschap.

4.Tassa en Dholak: Traditionele trommels zoals de tazza en dholak waren essentiële onderdelen van de muzikale tradities. De tazza is een trommel met een hoge toon, vaak gebruikt in optochten en tijdens feestelijke gelegenheden. De dholak, een handtrommel, werd veel gebruikt in volksmuziek en bij religieuze bijeenkomsten.

5.Harmoium en Sitanr: Deze instrumenten waren ook populair. Het harmonium, een soort draagbaar orgel, en de sitar, een snaarinstrument, werden vaak gebruikt om melodieën te spelen die de zang begeleidden.

6.Chautal : Cawtál is een genre van traditionele Indiase muziek Vrouwen hadden een eigen cawtálgroep opgericht en speelden gezellig na een geboorte of bij een verjaardag. Ook hadden de vrouwen hierdoor hun zelfstandigheid bevorderd en een uitlaatklep gevonden.

7.Alha en Birhá: Dit zijn epische zangvormen die verhalen vertellen over heldendaden en historische gebeurtenissen. Ze waren een belangrijke manier om verhalen en geschiedenis mondeling over te dragen.

Deze muzikale tradities werden meegenomen en  vormden de basis voor de ontwikkeling van nieuwe muzikale vormen zoals Baithak Gana. De Hindostaanse contractarbeiders gebruikten muziek als een middel om hun cultuur en identiteit te behouden in een nieuwe en vaak uitdagende omgeving. Hun muzikale erfenis is nog steeds levendig in Suriname en daarbuiten.

De vraag die vaak wordt gesteld: is  de Qawwali ook terug te vinden in de baithak gáná

Qawwali, een vorm van soefi-devotionele muziek die zijn oorsprong vindt in het Indiase subcontinent, is geen direct onderdeel van Baithak Gana. Qawwali en Baithak Gáná zijn verschillende muzikale genres met hun eigen unieke stijlen, instrumentatie en culturele contexten. Echter, er zijn enkele punten waarop we parallellen kunnen trekken of invloeden kunnen zien:

1.Religieuze Devotie: Beide muziekstijlen hebben een sterke religieuze en spirituele component. Terwijl Qawwali specifiek gewijd is aan de soefi-traditie binnen de islam en vaak gaat over de liefde voor God en de profeet, bevatten Baithak Gáná liederen ook vaak devotionele elementen..

2.Call-and-Response Structuur: Een kenmerk van Qawwali is de call-and-response structuur waarbij de leadzanger een lijn zingt en het koor (en soms het publiek) antwoordt. Hoewel dit niet typisch is voor Baithak Gana, kan er soms een soortgelijke dynamiek zijn in de vorm van vraag-en-antwoord secties tussen zangers of muzikanten.

3.Gemeenschapsgevoel: Beide muziekstijlen spelen een belangrijke rol in het versterken van het gemeenschapsgevoel. Qawwali wordt vaak uitgevoerd tijdens religieuze bijeenkomsten en soefi-festivals, waar de muziek helpt om een gevoel van eenheid en spiritualiteit te creëren. Baithak Gáná vervult een soortgelijke functie, vooral tijdens sociale en religieuze bijeenkomsten. Mast kalander is een bekend  voorbeeld.

4.Improvisatie: Improvisatie speelt een belangrijke rol in beide genres. In Qawwali kunnen zangers en muzikanten vaak improviseren om de emotie en intensiteit van de uitvoering te verhogen. In Baithak Gáná is er ook ruimte voor improvisatie, vooral tijdens lange uitvoeringen en spontane muzikale uitwisselingen. Rijke versies ontstaan.

5.Instrumentatie: Hoewel de instrumenten die in Qawwali worden gebruikt (zoals harmonium, tabla en dholak) ook in Baithak Gáná worden gebruikt, is de manier waarop ze worden bespeeld en de muzikale context heel anders. Qawwali gebruikt de harmonium en tabla om een hypnotiserend, repetitief ritme te creëren dat de luisteraars in een tranceachtige staat kan brengen, terwijl in Baithak Gáná de nadruk meer ligt op melodie en volks muzikale structuren.

Hoewel er dus enige overlap kan zijn in termen van instrumentatie en de gemeenschapsfunctie van de muziek, blijft Baithak Gáná een unieke en aparte muzikale traditie die voornamelijk voortkomt uit ervaringen en niet direct beïnvloed is door de soefi Qawwali-traditie.

 

De verspreiding en popularisering van Baithak Gáná in Suriname kan grotendeels worden toegeschreven aan enkele sleutelfiguren die een cruciale rol hebben gespeeld in het behoud en de promotie van deze muzikale traditie. Hier zijn enkele belangrijke personen die hebben bijgedragen aan de verspreiding van Baithak Gáná in Suriname:

Noer Pierkhan is een van de prominente figuren in de Baithak Gáná scene in Suriname. Zijn bijdrage aan dit muzikale genre is significant en heeft geholpen bij de verdere popularisering en ontwikkeling van Baithak Gana, zowel in Suriname als in de Hindostaanse diaspora. Hier zijn enkele punten over Noer Pierkhan en zijn invloed op Baithak Gana:

1.Vroegere Carrière:

Noer Pierkhan begon zijn carrière in de muziek op jonge leeftijd en ontwikkelde al snel een passie voor Baithak Gana. Zijn talent en toewijding aan de muziek maakten hem een gerespecteerde naam binnen de Hindostaanse gemeenschap. In 1957 heeft Noer Pierkhan middels radio Rapar Baithak Gáná in Suriname verspreid.

2.Muzikale Bijdrage:

Pierkhan heeft verschillende albums en singles uitgebracht die populair zijn geworden binnen de Baithak Gáná gemeenschap. Zijn muziek combineert traditionele elementen met moderne invloeden, waardoor hij  een breed publiek in die tijd weet te bereiken. Hij stond bekend om zijn  sterke vocale prestaties en zijn vermogen om emoties en verhalen over te brengen door zijn muziek.

3.Promotie van Baithak Gana:

Noer Pierkhan heeft een belangrijke rol gespeeld in het promoten van Baithak Gáná via radio Rapar vanaf 1957 met liveoptredens elke zondag op een vast tijdstip rond vier uur in een tent. Niet iedereen had een radio. Wie wel kon erop rekenen dat samen kritisch geluisterd werd naar de muziek.  Hij heeft geholpen om het genre een breder platform te geven en meer mensen kennis te laten maken met deze vorm van muziek door contesten te organiseren in theater Thalia. Er was geen leeftijd hieraan verbonden. Zijn liedjes werden instrumenteel ondersteund door de befaamde  Sahadat die dholak bespeelde. Door zijn werk heeft hij bijgedragen aan de educatie van jongere generaties over de waarde en traditie van Baithak Gana. Na zijn overlijden in 1966 heeft zijn zoon Rashied Pierkhan samen met Feroz Aliahmad Noer Pierkhans nalatenschap voortgezet.

4.Cultureel Bewaarder:

Pierkhan wordt gezien als een culturele bewaarder van de Baithak Gáná traditie. Hij heeft actief deelgenomen aan het documenteren en archiveren van muziek, waardoor toekomstige generaties toegang hebben tot deze rijke muzikale erfenis. Zijn inzet heeft geholpen bij het behoud van de culturele identiteit van de Hindostaanse gemeenschap in Suriname en in de diaspora.

5.Invloed in de Diaspora:

Naast het werk in Suriname van Noer Pierkhan heeft Mohamed Sherief Izhaak  fam van Pierkhan, de baithak Gáná zanger  opgetreden en samengewerkt met artiesten in de Hindostaanse diaspora, met name in Nederland. Dit heeft geholpen om Baithak Gáná internationaal te promoten en een brug te slaan tussen gemeenschappen.

Baithak Gáná in Suriname

Baithak Gáná blijft een levendige en belangrijke muzikale traditie in Suriname, met een sterke aanhang binnen de Hindostaanse gemeenschap. Het genre heeft zich ontwikkeld van zijn oorsprong in de 19e eeuw tot een moderne kunstvorm die nog steeds wordt gekoesterd en gevierd. Dankzij de inspanningen van artiesten zoals Noer Pierkhan in Suriname, blijft Baithak Gáná groeien en evolueren, terwijl het tegelijkertijd zijn wortels en tradities respecteert.

Door de inzet van vele getalenteerde muzikanten en culturele promotors, blijft Baithak Gáná een belangrijke pijler, die zowel het verleden eert als zich aanpast aan de toekomst.

1.Ramdew Chaitoe:

Ramdew Chaitoe wordt vaak beschouwd als een pionier van de moderne Baithak Gana. Hij bracht in de jaren 1950 en 1960 verschillende platen uit die grote populariteit genoten binnen de Hindostaanse gemeenschap. Zijn liedjes, zoals “Raat Ke Sapna” en “Leke Pehla Pehla Pyar,” zijn klassiekers geworden.

Chaitoe’s muziek hielp Baithak Gáná te moderniseren en toegankelijker te maken voor jongere generaties. Hij gebruikte traditionele instrumenten zoals de dholak en harmonium, maar voegde ook moderne elementen toe aan zijn muziek.

2.Dropati:

Dropati, ook bekend als Ghoese Maharaj, was een van de eerste vrouwelijke artiesten die een significante impact had op de Baithak Gáná scene. Haar album “Let’s Sing and Dance” uit 1968 bevatte enkele van de meest geliefde Baithak Gáná nummers.

Haar liederen waren niet alleen populair in Suriname, maar ook in de Hindoestaanse diaspora in Nederland en andere delen van de wereld. Ze speelde een belangrijke rol in het legitimeren en promoten van vrouwen in de Baithak Gáná muziek.

3.Ravi Shankar Mishra:

Ravi Shankar Mishra is een bekende zanger en muzikant die heeft bijgedragen aan de verspreiding van Baithak Gáná in de jaren 1970 en 1980. Zijn uitvoeringen en opnames hebben geholpen om de muzikale traditie levendig te houden en nieuwe generaties te inspireren.

Mishra’s werk is gekenmerkt door zijn vaardigheid in zowel traditionele als moderne Baithak Gana, en hij heeft talloze albums uitgebracht die goed ontvangen werden door het publiek.

  1. Kishen Bholasing:

Kishen Bholasing was een invloedrijke muzikant en zanger die vooral bekend stond om zijn bijdrage aan de Baithak Gáná en andere Hindoestaanse muziekgenres. Zijn werk in de late 20e en vroege 21e eeuw heeft de traditie voortgezet en vernieuwd.

Hij was ook actief in de gemeenschap, gaf les en moedigde jongeren aan om deel te nemen aan de muzikale tradities van hun voorouders.

  1. Ruben Ramdhon:

Ruben Ramdhon is een moderne vertegenwoordiger van Baithak Gáná en heeft geholpen om de muziek naar een breder publiek te brengen, zowel in Suriname als in de diaspora. Hij heeft met zijn optredens en opnames laten zien hoe Baithak Gáná kan evolueren en relevant blijven in de moderne tijd.

Deze artiesten en vele anderen hebben een essentiële rol gespeeld in de ontwikkeling en verspreiding van Baithak Gana. Door hun muziek, optredens en educatieve inspanningen hebben ze ervoor gezorgd dat deze rijke culturele traditie voortleeft en blijft bloeien, zowel in Suriname als onder de liefhebbenden wereldwijd.

Mohamed Sherief Izhaak was een prominente zanger binnen de Baithak Gáná muziekstijl in Suriname. Zijn bijdrage aan deze muziekstijl heeft een significante impact gehad op de popularisering en ontwikkeling ervan. Hier is een overzicht van zijn leven en werk:

Mohamed Sherief Izhaak

  1. Vroege Leven en Carrière:

Mohamed Sherief Izhaak werd geboren in Suriname en ontwikkelde al op jonge leeftijd een passie voor muziek. Zijn interesse in Baithak Gana, een muziekstijl die nauw verbonden is met de Hindostaanse gemeenschap in Suriname, begon tijdens zijn jeugd.

Hij begon zijn muzikale carrière in een tijd waarin Baithak Gáná al een gevestigde traditie was, maar hij bracht zijn unieke stem en stijl naar de voorgrond.

2.Muzikale Bijdrage:

Izhaak stond bekend om zijn krachtige stem en emotionele uitvoeringen. Hij zong voornamelijk in het Bhojpuri-dialect, wat bijdroeg aan het behoud van de culturele en linguïstische tradities van de Hindostaanse gemeenschap. Zijn liederen behandelden vaak thema’s zoals liefde (voor het land Suriname), liefde voor het eten,  verdriet met name heimwee, religie en het dagelijkse leven, wat resoneerde met een breed publiek.

Simpele teksten, waarin hij uitvoerig kon beschrijven hoe een maaltijd werd voorbereid en wat er op tafel kwam, zodat men kon watertanden bij het beluisteren van bv Khana pakana Soelviana.

Liedjes waarin hij bezong hoe men van India naar Suriname verscheept werd. Maar ook hoe men naar Nederland vertrok en veel meer…

3.Bekendheid en Invloed:

Mohamed Sherief Izhaak werd een van de bekendste namen in de Baithak Gáná wereld. Zijn optredens trokken grote menigten en zijn opnames werden populair onder zowel jonge als oudere generaties.

Hij speelde een sleutelrol in het overbruggen van de traditionele Baithak Gáná en de meer moderne interpretaties van het genre.

4.Promotie van Baithak Gana:

Mohamed Sherief Izhaak:

Niet alleen een uitvoerend artiest, maar ook een promotor van de Baithak Gáná traditie. Hij hielp bij het organiseren van evenementen en optredens die de muziekstijl in de schijnwerpers zetten. Zijn werk inspireerde vele jonge artiesten om Baithak Gáná voort te zetten en te vernieuwen.

5.Culturele Erfenis:

De invloed van Mohamed Sherief Izhaak blijft voelbaar in Suriname en daarbuiten. Zijn muziek wordt nog steeds gewaardeerd en beluisterd, en zijn bijdragen worden herinnerd als een belangrijke factor in het behoud en de promotie van Baithak Gana.

Door zijn werk heeft hij geholpen om de Hindostaanse culturele identiteit te versterken en te vieren door middel van muziek.

In Nederland zijn verschillende Hindostaanse radiostations die een belangrijke rol spelen in het uitzenden en promoten van Baithak Gáná muziek. Deze radiostations helpen de Hindostaanse gemeenschap in Nederland verbonden te blijven met hun culturele en muzikale erfgoed. Hier zijn enkele van de belangrijkste Hindostaanse radiostations en hun rol in de verspreiding van Baithak Gana:

1.Radio Sangam:

Radio Sangam is een bekend Hindostaans radiostation in Nederland dat een breed scala aan programma’s aanbiedt, waaronder muziek, nieuws en culturele shows. Baithak Gáná is een belangrijk onderdeel van hun muziekaanbod.

Het station organiseert ook live optredens en interviews met bekende Baithak Gáná artiesten, waardoor luisteraars direct kunnen genieten van de muziek en meer te weten kunnen komen over de artiesten.

2.Radio Sarnámi:

Radio Sarnámi richt zich specifiek op de Hindostaanse gemeenschap en zendt een mix van traditionele en moderne muziek uit, waaronder Baithak Gana. Het station speelt een cruciale rol in het behoud van de Hindostaanse cultuur in Nederland.

Door het uitzenden van Baithak Gáná muziek, helpt Radio Sarnami om deze traditie levend te houden en nieuwe generaties te introduceren aan deze vorm van muziek.

3.Radio Amor:

Radio Amor is een ander belangrijk Hindostaans radiostation in Nederland dat een platform biedt voor diverse muziekstijlen, inclusief Baithak Gana. Het station heeft regelmatig programma’s gewijd aan muziek en cultuur.

Ze bieden een podium voor zowel opkomende als gevestigde Baithak Gáná artiesten, waardoor de muziekstijl zich verder kan ontwikkelen en verspreiden.

4.Ujala Radio:

Ujala Radio is een populair radiostation onder de Nederlandse Hindostanen. Het station zendt een breed scala aan programma’s uit, van nieuws en discussies tot muziekshows, met Baithak Gáná als een vast onderdeel van hun muzikale programmering scala aan

Ujala Radio organiseert ook culturele evenementen en live concerten, waarbij Baithak Gáná artiesten vaak optreden.

5.Radio Sunrise : Zendt een gevarieerd programma uit.

Rol van Radiostations in de Promotie van Baithak Gana

Culturele Behoud en Promotie:

Deze radiostations spelen een cruciale rol in het behoud en de promotie van Baithak Gáná door regelmatig deze muziekstijl uit te zenden. Ze helpen de Hindostaanse gemeenschap in Nederland om verbonden te blijven met hun culturele wortels.

  • Educatie en Opleiding:
  • Door interviews en speciale programma’s gewijd aan de geschiedenis en techniek van Baithak Gana, bieden de radiostations educatieve content die luisteraars helpt om meer te leren over deze muziekstijl.
  • Platform voor Artiesten:
  • Radiostations bieden een belangrijk platform voor zowel nieuwe als gevestigde Baithak Gáná artiesten om hun muziek te delen met een breder publiek. Dit helpt bij het ontdekken van nieuw talent en het ondersteunen van de carrière van artiesten.
  • Gemeenschapsbinding:
  • Door het uitzenden van Baithak Gáná en andere Hindostaanse culturele programma’s, helpen de radiostations om een gevoel van gemeenschap en identiteit te versterken onder de Nederlandse Hindostanen..

Hindostaanse radiostations in Nederland spelen een essentiële rol in het ondersteunen en promoten van Baithak Gana. Ze zorgen ervoor dat deze muziekstijl blijft bloeien door een breed publiek te bereiken en nieuwe generaties te inspireren. Dankzij de inzet van deze radiostations blijft Baithak Gáná een levendig en belangrijk onderdeel van de Hindostaanse cultuur in Nederland.

In buurlanden Guyana en Trinidad wordt Baithak Gáná ook groots uitgedragen. Zij hebben hun eigen ontstaansgeschiedenis. In Trinidad is het nu  meer de catni stijl. De bekende artiest Sunder Popo heeft hier ook aan bijgedragen.  Maar de basis van de  taal blijft hetzelfde. Bhojpur. Lang geleden ooit meegenomen.