Rihana Jamaludin: Literatuur van Suriname en Antillen op literatuurlijst voor scholen voortgezet onderwijs

Reacties zijn gesloten

Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op School heeft actief lesmateriaal voor het schoolvak Nederlands ontwikkeld, met de bedoeling Nederlandstalige literatuur op een aantrekkelijke manier te ontsluiten voor het voortgezet onderwijs.

Karlijn Naaijkens, educatief medewerker bibliotheek en Gepco de Jong, docent Nederlands en promovendus Universiteit Leiden, werken samen met researchers van Beeld en Geluid binnen beeldengeluidopschool.nl aan de ontwikkeling van dit materiaal en richten zich daarbij op Nederlandstalige literatuur uit het Caraïbisch gebied en Suriname.

Op de Nederlandse scholen worden vooral nog witte schrijvers gelezen – hoewel daar wel al verandering in zit – laat deze lijst daar een mooi duwtje in de goede richting zijn en docenten handvatten geven die ze gemakkelijk kunnen toepassen.

Binnen het thema kolonialisme en postkolonialisme worden de leerlingen geleid naar auteurs en literaire werken. De lessen worden aantrekkelijk gemaakt met beeldmateriaal, filmpjes, opdrachten en achtergrondinformatie. De uiteindelijke bedoeling is de leerlingen te verleiden om de besproken literatuur daadwerkelijk vanuit een gerichte context te gaan lezen.

Bij de samenstelling van deze thema’s heeft de redactie onder andere de hulp ingeroepen van de Universiteit van Curaçao en de Anton de Kom Universiteit, om daarmee te voorkomen dat de thema’s vanuit een puur Nederlands docentenperspectief zouden worden ingevuld.

Aan verschillende schrijvers die zich bezighouden met Suriname en de Eilanden, is gevraagd welke vijf literaire werken leerlingen zeker moeten lezen. Dat zou binnen het thema (post)kolonialisme kunnen zijn, maar de schrijvers hadden hierin vrije keuze.

Aantrekkelijke lessen

Met behulp van het lesmateriaal van Beeld en Geluid wordt een beeld geschetst van de auteur en vervolgens van diens keuze van de vijf te behandelen boeken, geïllustreerd met passend beeldmateriaal. De transkoloniale kijklijst bestaat nu uit literatuur van Suriname en de Eilanden, alsook van Oost-Indië / Indonesië. Deze lijst is verre van uitputtend en kan voortdurend worden uitgebreid.

De lessen van Beeldengeluidopschool.nl zijn toegankelijk voor onderwijsinstellingen in Nederland, Bonaire, Saba, St Maarten en St Eustatius.

Helaas niet voor België, Suriname, Aruba en Curacao. Dat heeft te maken met de regels van kijkrechten van programma’s van de Publieke Omroep, die in de Archief Overeenkomst zijn vastgelegd. Dit is jammer genoeg niet snel te veranderen. Voorlopig zullen de mooie lessen van de Transkoloniale Literatuurlijst dus alleen op scholen in Nederlands gebied gebruikt kunnen worden.

Voorbeeld lessen

Neem een kijkje op de site van Beeld en Geluid en bekijk een voorbeeldles! Ook leuk om de hele literatuurlijst door te scrollen, misschien zit je favoriete auteur erbij!

Klik hier voor een voorbeeld van een les van Beeld en Geluid:
Geheimen van het tuinhuis’ van Rihana Jamaludin

De uitgebreide lijst van transkoloniale literatuur is te vinden via deze link.