Sebieren Hassenmahomed

SebierenHassenmahomed2016200Het Sarnámihuis en IISR hebben een onderzoekteam opgezet dat onderzoek doet naar de geschiedenis van Hindostaanse gemeenschappen in de wereld en de wijze waarop de Hindostaanse identiteit vorm en inhoud heeft gekregen. Het onderzoeksteam heeft een naam: Onderzoeksteam Hindostaanse geschiedenis en identiteit in de diaspora. Sebieren Hassenmahomed, lid van het Onderzoeksteam Hindostaanse geschiedenis en identiteit in de diaspora, doet een serie inerviews met Hindostaanse vrouwen, die bereid zijn om hun levenservaringen te delen met de gemeenschap. De interviews documenteren het leven van Hindostaanse vrouwen. De namen in de verhalen zijn gefingeerd, maar het verhaal is gebaseerd op echte vertellingen. Hindostaanse vrouwen die hun verhalen willen delen met de gemeenschap kunnen contact opnemen met Sebieren Hassenmahomed via het contactformulier van het Sarnámihuis.