De beste wensen voor 2016!

Namens het Sarnámihuis wensen wij u een gelukkig nieuw jaar en de beste wensen voor 2016! Wij kijken terug op een mooi jaar in 2015 met verschillende hoogtepunten, waaronder de Hindostaanse Jongerendag, de eerste editie van Indian History Month en de Gandhi Leiderschapstraining. Voor 2016 hopen we op een mooie voortzetting van onze activiteiten, waarbij wij u persoonlijk mogen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen over Hindostaanse cultuur, geschiedenis en identiteit. Happy new year!

Lees verder

Holi Flashmob

Op 23 maart 2016 organiseert actiegroep Holi is geen Houseparty een bijzonder evenement: de Holi Flashmob 2016! Wij doen mee, jullie ook? Flashmob: “ludieke samenkomst waarbij een grote groep mensen, meestal via internet, afspreekt om ergens ogenschijnlijk spontaan massaal iets ongebruikelijks te gaan doen, zoals een dansoptreden.” Waarom een flashmob? In 2015 startte de actiegroep Holi is geen Houseparty een protestactie tegen organisaties die Holi in de zomer vieren. De actiegroep verzoekt de zomerorganisaties de verbinding met Holi te verbreken, omdat de housefeesten in de zomer geen recht doen aan het rijke spirituele gedachtegoed waaraan Holi verbonden is in het kader van de lente. Voor 2016 wil de actiegroep dan ook krachten uit de gemeenschap bundelen en aan Nederland laten zien wat Holi werkelijk inhoudt en wanneer het echt plaats vindt.

Lees verder

Column Jaswina – Aflevering 5: Een westerse kijk op een zelfverkozen dood

Weleens van de film Mohabbatein (2000) gehoord? Een goede vriend vond het een geweldige film. ‘Het thema is leiderschap. De manier waarop de twee stijlen van leiderschap zijn uiteengezet is goed, de dialogen zijn subliem.’ Dat zou heel goed kunnen, maar dat heb ik niet gezien en gehoord. Vanaf het moment dat de dochter van de hoofdpersonage een eind maakt aan haar leven door vanaf een balkon naar beneden te springen, omdat haar vader haar grote liefde had verboden, vond ik de film niks. Ze deed niet eens een poging om met haar vader te praten, ze kwam niet op voor zichzelf, maar onderdrukte haar eigen gevoelens. Ze was niet in staat om haar eigen hart te volgen. En: ze sprong met een glimlach naar beneden. Dat vond ik als verwesterde kijker vreemd.

Lees verder

Column Sebieren Hassenmahomed – Aflevering 12: Sharda: “Mag ik vragen stellen over de architecten van regels en wetten in onze cultuur?”

Sharda wordt binnenkort vijf en zestig, woont in het zuiden van Nederland in een grote stad . De kinderen zijn al het huis uit. Ze werkt niet buitenshuis, heeft een uitkering. In haar vrije tijd zingt ze “baithak gana”( zittend zingen?) in het buurthuis. Ze vertelt mij dat ze Diwali heeft gevierd om de Godin van het licht te eren; wijst naar buiten om mij op het daglicht te attenderen; “zonder licht zou er niets en niemand groeien” zegt ze. Dan vermeldt ze dat er geen vlees of vis in huis is. Ik vraag haar om “kerhie” te maken. “Een prima idee” zegt ze, dat komt haar zelfs goed uit. ik mag plaats nemen in de keuken. Ze is gewend om het goed te doen; de gele erwten worden gemalen; de knoflook en peper worden ter plekke gestampt. Sharda is een kleinkind van immigranten, zowel Adjie als Adja komen uit India, ze kent hun gegevens uit het hoofd o, jee!.

Lees verder

Oproep Promovendi Lalla Rookh leerstoel

De Lalla Rookh leerstoel, gevestigd aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), is op zoek naar personen, die de ambitie hebben te promoveren in de sociale wetenschappen. Onder leiding van de huidige hoogleraar prof. dr. Ruben Gowricharn word je begeleid in je promotie op een onderwerp binnen het kader van leeropdracht van de leerstoel. De Hindostaanse gemeenschap kent een relatief hoog percentage hoger geschoolden, en een oververtegenwoordiging in de vrije beroepen (met name de medische specialismen) en het ondernemerschap. Maar het hoger kader in de sociale en aangrenzende disciplines is ondervertegenwoordigd. De leerstoel wil zich sterk maken om de komende jaren een tiental Hindostaanse buitenpromovendi op te leiden op terreinen, die de gemeenschap direct raken.

Lees verder

Column Urmila Sewcharan: Wordt religie steeds meer taboe?

Religie wordt steeds meer een taboe omdat het verdeeldheid, terrorisme en oorlogen als oorzaak zou hebben. Maar leidt religie werkelijk tot polarisatie en nationalisme? Liggen culturele verschillen hier niet sterker ten grondslag en staan we stil bij de betrekkingen met de Geopolitiek? Volgens mij kunnen we allen het met elkaar eens zijn dat elk gelovige en gebedshuis als kernwaarde “vrede” heeft. Vrede voor jezelf en je medemens. Anders behoor je niet tot de categorie mensen “Godvrezend”. In elk geval ervaar ik dit bij alle gelovigen in mijn omgeving, hetzij een Christen, Jood, Moslim of Hindu. Mijn interpretatie van alle heilige boeken, hetzij de Bijbel, de Koran of de Vedische geschriften is, dat het de weg wijst naar een vreedzaam leven, het bereiken van verlossing van een zwaarmoedig leven door je ten dienste te stellen aan betreffende God.

Lees verder

Ruben Gowricharn nieuwe bijzonder hoogleraar Hindostaanse Diasporastudies

Het Sarnámihuis feliciteert Prof. dr. Ruben Gowricharn met zijn nieuwe aanstelling. Sinds 1 november 2015 is hij de nieuwe bijzonder hoogleraar Hindostaanse Diasporastudies aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. De benoeming is voor een periode van vijf jaar. De bijzondere leerstoel is door de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh gevestigd aan de faculteit Geesteswetenschappen van de VU. Gowricharn is nu hoogleraar Sociale Cohesie en Transnationale Vraagstukken aan de Universiteit van Tilburg. Aan de VU volgt hij prof. dr. Chan Choenni op, die de bijzondere leerstoel de afgelopen vijf jaar succesvol op de kaart heeft gezet. De Hindostaanse migratie werd de afgelopen vijf jaar bestudeerd in de context van de Indiase diaspora. Vanuit het voormalige Hindostan (Brits-Indië) zijn naar schatting 30 miljoen mensen in verschillende delen van de wereld terecht gekomen, onder meer in Suriname.

Lees verder

Column Aniel Pahladsingh – Aflevering 7: Remigratie

Inmiddels ben ik weer terug in Nederland en is het weer aanpassen en terugkomen in het Nederlandse ritme. Dat gaat weer snel en waarbij je met een ervaring rijker al snel weer meedraait als van ouds. Inmiddels ben ik terug in Nederland en zit het avontuur in Luxemburg erop. Na een korte vakantie in de maand augustus ben ik sinds 1 september weer vol aan het werk in Nederland. Je merkt de verschillen tussen Nederland en Luxemburg direct, maar het aanpassen in Nederland gaat snel. Op het werk bij de Raad van State en de rechtbank Rotterdam is het hectisch en druk. De lunchtijden zijn stukken korter dan in Luxemburg. Verder is het leven en het verkeer in Nederland drukker dan in Luxemburg. Het relaxte en veilige Luxemburg mis ik daarom soms wel.

Lees verder

Column Amar K. Soekhlal – Aflevering 13: Veramorisering

Ik heb een geweldige afkeer gekregen van de politiek. Ik vind politici namelijk non-valeurs. Maar ik zal niet ontkennen dat ik soms geweldig wordt verrast door, inderdaad politici, in dit geval Diederik Samsom. In een hartverwarmend betoog doceerde hij in de Tweede Kamer over de Europese waarden en normen, over compassie, over humaniteit en over internationale solidariteit. U raadt het al, het ging over de duizenden vluchtelingen die hun huis en haard hebben verlaten vanwege een gruwelijke oorlog en een veilig onderkomen zoeken in het Avondland. In de media lees je de verschillende meningen over de vraag of Nederland de vluchtelingen moet opvangen. Uit diverse peilingen blijkt dat er in Nederland een breed draagvlak is voor de opvang van oorlogsvluchtelingen. Er is weinig draagvlak voor economische vluchtelingen. Anderzijds zie je dat de PVV in de peilingen enorm scoort.

Lees verder