Presentatie Calcuttabrieven

Op zaterdag 4 juni vond in samenwerking met VAHON Hindoebasisschool de presentatie plaats van de Calcuttabrieven: een mijlpaal in de Hindostaanse geschiedschrijving. Het programma begon met 1 minuut stilte ter herdenking van onze voorouders. Daarna volgden een toespraak van Amar Soekhlal, voorzitter van het Sarnámihuis, en Soelinpersad Biharie, directeur van VAHON Hindoebasisschool. Het publiek werd daarna uitgenodigd om mee te doen aan een interactieve geschiedenisquiz om hun kennis te testen van Hindostaanse geschiedenis. Vervolgens nam Sandew Hira, de samensteller van de Calcuttabrieven, het publiek mee in de totstandkoming van het project en indrukwekkende verhalen die in de brieven naar boven zijn gekomen. Ook deelden Wedica Premchand, Rishma Khubsing en Anima Jhagroe-Ruissen een hedendaags perspectief op de brieven van toen. De presentatie eindigde met een overhandiging van de encyclopedie aan Amar Soekhlal, Soelinpersad Biharie en Akbal Mohamed.

Lees verder

Hindostaans leven en leed in historisch perspectief

In de maand juni worden traditioneel in diverse steden in Nederland activiteiten georganiseerd i.v.m. met de Hindostaanse diaspora. Dit jaar organiseert werkgroep Ashna in Arnhem op 18 juni a.s. in samenwerking met het Sarnámihuis een avond die in het teken staat van leven en leed in deze diaspora. Vertrek naar een ander land voor een betere toekomst gaat immers niet altijd gepaard met een probleemloos leven of geluk.

Lees verder

Toespraak Tanya Sitaram

Op 4 juni vond in Suriname en in Nederland de presentatie van de Calcuttabrieven plaats. Sandew Hira en Tanya Siataram zijn de samenstellers van de publicaties. Dit is de inleiding van Tanya Sitaram in Suriname bij de overhandiging aan de minister van economische zaken, mw. drs. Kuldipsingh. Het is geschreven in de vorm van een brief aan haar parparadjie.

Lees verder

Tentoonstelling Calcuttabrieven

Van 7 juni t/m 27 augustus presenteert het Sarnámihuis in samenwerking met het Haags Gemeentearchief de indrukwekkende tentoonstelling De Calcutta Brieven in de posterwand van het Haags Gemeentearchief in het Atrium Den Haag. De opening zal worden gedaan door wethouder van Mobiliteit en Cultuur, Robert van Asten en voorzitter van het Sarnámihuis Amar Soekhlal.

Lees verder

Indian History Month

In juni 2022 viert het Sarnámihuis de zesde editie van Indian History Month. Omdat Indian History Month samenvalt met Pride Month heeft het Sarnámihuis voor dit jaar krachten gebundeld met Hindostaans & Queer en is het thema van dit jaar #PRIDE. Gedurende de hele maand juni worden op de social mediakanalen van het Sarnámihuis en Hindostaans & Queer dagelijks bijzondere queer perspectieven gedeeld uit het Hindostaanse heden en verleden. Het zullen perspectieven zijn die veelal onbekend zijn en niet terug te vinden zijn in de Nederlandse geschiedenisboeken of musea, maar een belangrijk onderdeel zijn van het Hindostaans cultureel erfgoed.

Lees verder

De Calcuttabrieven in “Iedereen Verlicht”

Het NTR programma Iedereen Verlicht heeft aandacht besteed aan de Calcuttabrieven. “De Calcuttabrieven, te vinden in het Nationaal Archief Suriname, vertellen de persoonlijke verhalen van de Hindostaanse contractarbeiders die 149 jaar geleden van India naar Suriname reisden. Deze brieven bevatten emotionele en pijnlijke verhalen en zijn nu gedigitaliseerd en verzameld in boeken. Zodat dit deel van de migratiegeschiedenis niet verloren gaat en bespreekbaar wordt gemaakt. Iedereen Verlicht is een programma van de NTR. Persoonlijke verhalen van mensen die zich, vaak geïnspireerd door het Hindoeïsme, spiritueel bezig houden met het verbeteren van zichzelf en de wereld.”

Lees verder

Prof. dr. Ruben Gowricharn: ‘De Mogols hebben Hindoes eeuwenlang onderdrukt’

De populairste rechtvaardiging van Hindutva aanhangers om moslims naar de marge te bezemen is dat de Mogols eeuwenlang Hindoes hebben onderdrukt. Daarom mogen Hindoes nu Moslims onderdrukken. Deze redenering heeft iets wraakzuchtigs en triomfantelijks, maar is op logische en historische gronden onjuist. In de vorige aflevering heb ik duidelijk gemaakt dat er in de Mogolperiode geen Hindoes bestonden zoals we die nu kennen. Het begrip Hindoe is door Engelsen gelanceerd als een verzamelnaam voor de vele religieuze gemeenschappen die in Zuidoost-Azië woonden en die eigen gebruiken en tradities bezaten. Ik wijs er ook op dat lang niet alle gemeenschappen – ook in het Mogolrijk – met elkaar verbonden waren, dus dat er niet één, maar verschillende gemeenschappen waren. Dat maakt het lastig om te beweren dat Mogols de Hindoebevolking heeft onderdrukt want er bestonden geen Hindoes zoals we die nu kennen.

Lees verder

Bris Mahabier: Etnocentrisme in de prechristelijke cultuur van India

Uit mijn netwerk merkten twee lezers van mijn vier recentelijk gepubliceerde artikelen over de ráchas (demonen) in het epos Rámayan en in het vroegere Rámliláspel in Hanna’s Lust in Wanica (in Suriname) op, dat negatieve opvattingen over ‘vreemde’ bevolkingsgroepen ook in andere culturen en ‘heilige’ boeken voorkomen. Hun opmerking is zeker juist. Dit kon ik zonder lang nadenken toegeven. Niet alleen in andere culturen van vroeger, maar ook in tegenwoordige. Zeker niet alleen in de door brahmanen gedomineerde hindoecultuur van India, maar ook in de westerse cultuur, bijv. in de Amerikaanse. In de VS ging het niet alleen om opvattingen in boeken, maar – helaas – ook om discriminatoir en racistisch gedrag in het alledaagse leven, waarvan vooral de Afro-Amerikanen te lijden hadden.

Lees verder

Logo Herdenking Hindostaanse Immigratie 140 tot en met 149

In het jaar 2013 werd door de regering van Suriname de Nationale Commissie Herdenking Jubileumjaar van 140 jaar Hindostaanse Immigratie, 150 jaar Keti Koti en 160 jaar Chinese Immigratie ingesteld. Zij hadden de taak om deze 3 herdenkingen nationaal te etaleren met culturele manifestaties op nationaal vlak. Kunstenaar Ranjan Akloe ontwierp in samenspraak met de Hindostaanse organisaties OHM en CUS het logo 140.

Lees verder