De strijd, ambities, prestaties en de erfenis van de Girmitiyas

Ik heb van zowel ervaren academici als mensen met weinig kennis verklaringen gelezen, dat de Girmitiyas (kantrakis, contractarbeiders) vertrokken zijn uit India om naar de “groenere weiden” in de koloniën te emigreren. Er zijn vele soortgelijke verkeerd geïnformeerde uitspraken gedaan over de Girmit en Girmitiyas. Op grond van dit contractarbeiderssysteem zijn ongeveer 1,3 miljoen Indiërs uit alle lagen van de Indiaanse gemeenschappen getransporteerd naar zo’n 10 Europese kolonies. De Girmityas verstrekten goedkope arbeidskrachten op suikerplantages en in de industrieën daar.

Lees verder

Jagans verhaal

India heb ik verlaten vanwege huwelijksproblemen. Mijn vrouw was 12 jaar oud. Elke keer als ik haar benaderde, verzette zich. Vandaar dat ik dacht dat het huwelijk geen waarde had voor mij. Ik liep weg zonder het iemand te vertellen.
Mijn taak in India was om het vee te laten grazen. Ik was de enige zoon. Mijn vader had 25 Bigha (10 hectare) aan land en arbeiders om op zijn akkers te laten werken. Toen ik mijn vrouw opnieuw benaderde vertelde ze me om het niet opnieuw te proberen. Ik antwoordde: “Ik wil het, dus waar anders kan ik gaan?” Haar antwoord was: “Je kunt gaan en staan waar je wilt”. Dus heb ik besloten om te vertrekken en ging naar het station. Daar ontmoette ik een werver die vroeg of ik een baan wilde. Ik antwoordde: “Ja”.

Lees verder

Grote Holi Phaguwá parade in New York door organisatorische vete geannuleerd

In New York City woont een grote Hindostaanse groep mensen die afkomstig is uit Guyana en Trinidad. Ze worden Indo-Carribeans genoemd. In New York City telt de in Guyana en Trinidad geboren bevolking in 2014 227.582 mensen. Dit is de 3e hoogste in het buitenland geboren bevolking in New York City. Het grootste gedeelte van deze groep heeft zich gevestigd in het stadsdeel Queens. Meer dan de helft van alle Guyanese immigranten en 40% van alle Trinidadiaanse immigranten in de Verenigde Staten wonen in New York City. Net zoals in alle diaspora-landen komt de Indo-Caribische bevolking in New York bij elkaar om Holi Phaguwá te vieren. In een uitbarsting van kleur en vrolijkheid wordt de komst van de lente gevierd. Tevens wordt er een grote parade gehouden.

Lees verder

Is Fiji’s culturele Girmit identiteit het redden waard?

Tussen 1879 en 1916 zijn er 60.500 mensen uit India namens de koloniale regering van Fiji naar Fiji vervoerd , meestal in het voordeel van de Colonial Sugar Refining Company (MVO). Deze had en quasi-monopolie aangenomen op de suikerindustrie, omdat gouverneur Gordon ze had uitgenodigd in Fiji. Het transport van de Indiërs naar Fiji was geen geïsoleerd incident , maar was een klein deel van de veel bredere arbeidstransport van de zwarte en Aziatische mensen door de Europeanen toen ze hun koloniserende vleugels spreidden. Dit kort nadat Columbus Amerika blijkbaar ‘ ontdekte ‘ in 1492.

Lees verder

Onzichtbare Hindostanen in New York

Vaak horen we klachten over de onzichtbaarheid van de Hindostaanse bevolking in Nederland. We zijn niet de enige in de diaspora met deze klacht. Toevallig kwam ik een artikel tegen in The Washington Post. Het beschrijft hoe een journalist (Ray Cavanaugh) de Indo-Guyanese bevolking ontdekt in Queens, New York. Deze groep Hindostanen vertegenwoordigd samen met de Indo-Trinidadianen een populatie van ongeveer 400.000 mensen. Een significant cijfer en toch had de schrijver nog nooit gehoord van deze groep.

Lees verder

Verhalen van Hindostaanse dwangarbeiders

Ik ben Roy Badrisingh en ben vrijwilliger voor het Global Indian Diaspora project. Een van de thema’s waar ik me bezig mee hou, is contractarbeid (eigenlijk dwangarbeid) die tussen Suriname en India heeft plaatsgevonden. Ik zal me o.a. bezig gaan houden met het verzamelen van belangrijke verhalen van contractarbeiders zelf en ze delen met onze lezers. Zoals is aangegeven in de vorige nieuwsbrieven, heb ik contact met schrijver/filmmaker Satish Rai uit Sydney, Australie. Satish is geboren in het diasporaland Fiji en heeft er mede voor gezorgd dat er verhalen van contractarbeiders zijn gepubliceerd.

Lees verder

De relatie met Fiji en Suriname

Tussen 1879 en 1916 zijn er 60.500 Hindostanen vanuit India naar Fiji gegaan. Satis Rai is een journalist, film- en TV producent die veel schrijft en publiceert over Hindostanen uit Fiji. In een kort artikel over de mlitaire coup op Fiji legt hij uit hoe het allemaal begon en hoe de stand van zaken is op dit moment met de Hindostanen in Fiji. Het land kent een roerige recente geschiedenis die gekenmerkt is door coupplegingen. Deze hebben zeer nadelig uitgepakt voor de Hindostaanse bevolking. Er komen spannende tijden aan met het oog op de naderende verkiezingen.

Lees verder

Hindostanen uit Fiji op zoek naar hun roots

In het kader van het project Global Atlas of the Indian Diaspora heeft Roy Badrisingh contact gezocht met Dr. Satish Rai. Satish is geboren in Fiji en is een nakomeling van de Indiase contractanten die tussen 1879 en 1916 naar Fiji zijn gekomen. Fiji is een eilandengroep dat ligt in Oceanië, ten noord-oosten van Nieuw-Zeeland. De Indo-Fijians, zoals ze genoemd worden, hebben de laatste decennia door politieke omstandigheden een rumoerige tijd achter de rug. Velen van hen zijn geëmigreerd naar Canada, Amerika en Australië. Satish Rai is een van hen. Dr. Satish Rai is een film/ tv-producent en een gemeenschapsontwikkeling professional. Hij heeft toneelstukken, een roman en een aantal artikelen voor boeken geschreven.

Lees verder

Sarnámihuis gaat internationaal

Roy Badrisingh heeft een Hindostaanse vader en een Nederlandse moeder. Hij heeft al vroeg zijn interesse in de Hindostaanse cultuur vertaald naar reizen in India. Roy heeft contact opgenomen met het Sarnámihuis en is nu trekker van het project Global Indian Diaspora. Met dit project wil het Sarnámihuis onderdeel zijn van een global netwerk van de Hindostaanse diaspora. Er zijn internationaal reeds tal van organisaties actief op globaal niveau. Het Sarnámihuis wil geen nieuw netwerk opzetten, maar contacten onderhouden met bestaande netwerken. Satis Raj uit Fiji had al langer contact met Roy. Satis is onlangs gestart met de publicatie van een digitaal tijdschrift The Global Indian Journal. Roy zal vanuit het Sarnámihuis zorgen voor bijdragen aan dit tijdschrift.

Lees verder